פרומתיום

פרומתיום (Pm)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 61
מספר אטומי61
מסה אטומי144.91276
מספר מסה126
קבוצה
מחזור6
חסוםf
פרוטונים61 p+
ניוטרונים65 n0
Electrons61 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Pm (פרומתיום)

מאפיינים

רדיוס אטומי
185 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
173 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
97 pm
Crystal Radius
111 pm
רדיוס ואן דר ואלס
238 pm
צפיפות
7.26 g/cm³
אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Pm (פרומתיום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
Electrons
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 23, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Pm (פרומתיום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Pm (פרומתיום)
קונפיגורציה אלקטרונית[Xe] 4f5 6s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Pm (פרומתיום)
Orbital Diagram of Pm (פרומתיום)
דרגת חמצון2, 3
אלקטרושליליות
Electrophilicity
Phases
פאזת החומרמוצק
Gas Phase
נקודת רתיחה
נקודת התכה
1,315.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
Visual
צבע
כסף
appearancemetallic
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
17.9 W/(m K)
התפשטות תרמית
0.000011 1/K
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
1.3 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.00000075 m Ω
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
Structure
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
33 GPa
מודול הגזירה
18 GPa
מודול יאנג
46 GPa
מקדם פואסון
0.28
מהירות הקול
מיון
קטגוריהלנתנידים, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
סיווג גולדשמידטlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
חתך פעולה
8,400
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי6H5/2
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Promethium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים40
Radioactive Isotopes40

126Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
125.957327 ± 0.000537 Da
מספר מסה126
g-factor
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

126Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
126.951358 ± 0.000429 Da
מספר מסה127
g-factor
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

127Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

128Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
127.948234 ± 0.000322 Da
מספר מסה128
g-factor
מחצית חיים
1 ± 0.3 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1999
זוגיות+

128Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

129Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
128.942909 ± 0.000322 Da
מספר מסה129
g-factor
מחצית חיים
2.4 ± 0.9 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2004
זוגיות+

129Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

130Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
129.940451 ± 0.000215 Da
מספר מסה130
g-factor
מחצית חיים
2.6 ± 0.2 s
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1985
זוגיות+

130Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
130.935834 ± 0.000215 Da
מספר מסה131
g-factor
מחצית חיים
6.3 ± 0.8 s
ספין11/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1998
זוגיות-

131Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
131.93384 ± 0.00016 Da
מספר מסה132
g-factor
מחצית חיים
6.2 ± 0.6 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

132Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
132.929782 ± 0.000054 Da
מספר מסה133
g-factor
מחצית חיים
13.5 ± 2.1 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

133Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
133.928326 ± 0.000045 Da
מספר מסה134
g-factor
מחצית חיים
22 ± 1 s
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

134Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
134.924785 ± 0.000089 Da
מספר מסה135
g-factor
מחצית חיים
49 ± 3 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות+

135Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
135.923595949 ± 0.000074152 Da
מספר מסה136
g-factor
מחצית חיים
107 ± 6 s
ספין7
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1988
זוגיות+

136Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
136.920479519 ± 0.000014 Da
מספר מסה137
g-factor
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות-

137Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
137.919576119 ± 0.000012456 Da
מספר מסה138
g-factor
1.0666666666667 ± 0.3
מחצית חיים
3.24 ± 0.05 m
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות-

138Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
138.916799228 ± 0.000014587 Da
מספר מסה139
g-factor
מחצית חיים
4.15 ± 0.05 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות

139Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
139.916035918 ± 0.000026001 Da
מספר מסה140
g-factor
מחצית חיים
9.2 ± 0.2 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1966
זוגיות+

140Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
140.913555081 ± 0.000015 Da
מספר מסה141
g-factor
מחצית חיים
20.9 ± 0.05 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות+

141Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
141.912890982 ± 0.00002533 Da
מספר מסה142
g-factor
מחצית חיים
40.5 ± 0.5 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1959
זוגיות+

142Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
142.910938068 ± 0.00000316 Da
מספר מסה143
g-factor
1.52 ± 0.2
מחצית חיים
265 ± 7 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות+

143Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
143.912596208 ± 0.000003126 Da
מספר מסה144
g-factor
0.338 ± 0.028
מחצית חיים
363 ± 14 d
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות-

144Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
144.912755748 ± 0.000003011 Da
מספר מסה145
g-factor
1.52 ± 0.064
מחצית חיים
17.7 ± 0.4 y
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.08
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

145Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
145.91470224 ± 0.000004589 Da
מספר מסה146
g-factor
מחצית חיים
5.53 ± 0.05 y
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1960
זוגיות-

146Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
146.915144944 ± 0.000001382 Da
מספר מסה147
g-factor
0.73714285714286 ± 0.02
מחצית חיים
2.6234 ± 0.0002 y
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.2
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

147Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

148Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
147.917481091 ± 0.000006108 Da
מספר מסה148
g-factor
2.1 ± 0.2
מחצית חיים
5.368 ± 0.007 d
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות-

148Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

149Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
148.918341507 ± 0.000002344 Da
מספר מסה149
g-factor
0.94285714285714 ± 0.14285714285714
מחצית חיים
53.08 ± 0.05 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

149Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

150Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
149.920990014 ± 0.000021504 Da
מספר מסה150
g-factor
מחצית חיים
2.698 ± 0.015 h
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות-

150Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

151Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
150.921216613 ± 0.000004949 Da
מספר מסה151
g-factor
0.72 ± 0.08
מחצית חיים
28.4 ± 0.04 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.2 ± 0.9
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות+

151Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

152Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
151.923505185 ± 0.000027809 Da
מספר מסה152
g-factor
מחצית חיים
4.12 ± 0.08 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות+

152Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

153Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
152.924156252 ± 0.000009729 Da
מספר מסה153
g-factor
מחצית חיים
5.25 ± 0.02 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1962
זוגיות-

153Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

154Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
153.926712791 ± 0.000026861 Da
מספר מסה154
g-factor
מחצית חיים
2.68 ± 0.07 m
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות+

154Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

155Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
154.928136951 ± 0.000005065 Da
מספר מסה155
g-factor
מחצית חיים
41.5 ± 0.2 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות-

155Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

156Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
155.931114059 ± 0.000001275 Da
מספר מסה156
g-factor
מחצית חיים
27.4 ± 0.5 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1986
זוגיות+

156Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

157Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
156.933121298 ± 0.000007521 Da
מספר מסה157
g-factor
מחצית חיים
10.56 ± 0.1 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות-

157Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

158Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
157.936546948 ± 0.000000953 Da
מספר מסה158
g-factor
0
מחצית חיים
4.8 ± 0.5 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות+

158Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

159Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
158.939286409 ± 0.000010777 Da
מספר מסה159
g-factor
מחצית חיים
1.49 ± 0.13 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1998
זוגיות-

159Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

160Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
159.943215272 ± 0.0000022 Da
מספר מסה160
g-factor
מחצית חיים
725 ± 57 ms
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות-

160Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
160.946229837 ± 0.0000097 Da
מספר מסה161
g-factor
מחצית חיים
1.05 ± 0.15 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות-

161Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

162Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
161.950574 ± 0.000322 Da
מספר מסה162
g-factor
מחצית חיים
630 ± 180 ms
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות+

162Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

163Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
162.953881 ± 0.000429 Da
מספר מסה163
g-factor
מחצית חיים
255 ± 25 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות-

163Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

164Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
163.958819 ± 0.000429 Da
מספר מסה164
g-factor
מחצית חיים
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות-

164Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
164.96278 ± 0.000537 Da
מספר מסה165
g-factor
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות-

165Pm Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Promethium.jpg
Promethium spectrum visible.png

היסטוריה

מגלה או ממציאJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
מקום גילויUnited States
תאריך גילוי או המצאה1945
אטימולוגיהNamed for the Greek god, Prometheus.
הגייהpro-MEE-thi-em (אנגלית)

Sources

שכיחות
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046