Promet

Promet (Pm)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa61
Masa atomowa144.91276
liczba masowa126
Grupa
Okres6
Blokf
Protony61 p+
Neutrony65 n0
Elektrony61 e-
Animated Model atomu Bohra of Pm (Promet)

Właściwości

Promień atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
173 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
97 pm
Crystal Radius
111 pm
promień van der Waalsa
238 pm
gęstość
7,26 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pm (Promet)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 23, 8, 2
Model atomu Bohra: Pm (Promet)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pm (Promet)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f5 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pm (Promet)
Orbital Diagram of Pm (Promet)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 315,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancemetallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
17,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000011 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,3 MS/m
rezystywność
0,00000075 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
33 GPa
moduł Kirchhoffa
18 GPa
moduł Younga
46 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
8 400
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6H5/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Promethium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes40

126Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,957327 ± 0,000537 Da
liczba masowa126
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

126Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,951358 ± 0,000429 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

127Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

128Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,948234 ± 0,000322 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

128Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

129Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,942909 ± 0,000322 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość+

129Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

130Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,940451 ± 0,000215 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,6 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

130Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,935834 ± 0,000215 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,8 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

131Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,93384 ± 0,00016 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,6 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

132Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,929782 ± 0,000054 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,5 ± 2,1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

133Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,928326 ± 0,000045 Da
liczba masowa134
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

134Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,924785 ± 0,000089 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49 ± 3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

135Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,923595949 ± 0,000074152 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
107 ± 6 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

136Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,920479519 ± 0,000014 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

137Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,919576119 ± 0,000012456 Da
liczba masowa138
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
czas połowicznego rozpadu
3,24 ± 0,05 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

138Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,916799228 ± 0,000014587 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,15 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

139Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,916035918 ± 0,000026001 Da
liczba masowa140
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

140Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,913555081 ± 0,000015 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

141Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,912890982 ± 0,00002533 Da
liczba masowa142
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40,5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

142Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,910938068 ± 0,00000316 Da
liczba masowa143
g-factor
1,52 ± 0,2
czas połowicznego rozpadu
265 ± 7 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

143Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,912596208 ± 0,000003126 Da
liczba masowa144
g-factor
0,338 ± 0,028
czas połowicznego rozpadu
363 ± 14 d
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

144Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,912755748 ± 0,000003011 Da
liczba masowa145
g-factor
1,52 ± 0,064
czas połowicznego rozpadu
17,7 ± 0,4 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
data odkrycia1951
parzystość+

145Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,91470224 ± 0,000004589 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,53 ± 0,05 y
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

146Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,915144944 ± 0,000001382 Da
liczba masowa147
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
2,6234 ± 0,0002 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
data odkrycia1947
parzystość+

147Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,917481091 ± 0,000006108 Da
liczba masowa148
g-factor
2,1 ± 0,2
czas połowicznego rozpadu
5,368 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
data odkrycia1947
parzystość-

148Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

149Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,918341507 ± 0,000002344 Da
liczba masowa149
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
czas połowicznego rozpadu
53,08 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

149Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,920990014 ± 0,000021504 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,698 ± 0,015 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

150Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

151Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,921216613 ± 0,000004949 Da
liczba masowa151
g-factor
0,72 ± 0,08
czas połowicznego rozpadu
28,4 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
data odkrycia1952
parzystość+

151Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,923505185 ± 0,000027809 Da
liczba masowa152
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,12 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

152Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,924156252 ± 0,000009729 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,25 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

153Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

154Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,926712791 ± 0,000026861 Da
liczba masowa154
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,68 ± 0,07 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

154Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

155Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,928136951 ± 0,000005065 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
41,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

155Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,931114059 ± 0,000001275 Da
liczba masowa156
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,4 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

156Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,933121298 ± 0,000007521 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,56 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

157Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,936546948 ± 0,000000953 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

158Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,939286409 ± 0,000010777 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,49 ± 0,13 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

159Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,943215272 ± 0,0000022 Da
liczba masowa160
g-factor
czas połowicznego rozpadu
725 ± 57 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

160Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,946229837 ± 0,0000097 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,05 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

161Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

162Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,950574 ± 0,000322 Da
liczba masowa162
g-factor
czas połowicznego rozpadu
630 ± 180 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

162Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

163Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,953881 ± 0,000429 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
255 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

163Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

164Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,958819 ± 0,000429 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

164Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Pm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,96278 ± 0,000537 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

165Pm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Promethium.jpg
Promethium spectrum visible.png

historia

odkrywca lub wynalazcaJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1945
etymologiaNamed for the Greek god, Prometheus.
wymowapro-MEE-thi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046