Promet

Promet (Pm)

61. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa61
Masa atomowa144.91276
liczba masowa126
Grupa
Okres6
Blokf
proton61 p+
neutron65 n0
elektron61 e-
Animated Model atomu Bohra of Pm (Promet)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
173 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
97 pm
Crystal Radius
111 pm
promień van der Waalsa
238 pm
gęstość
7,26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Promet020406080100120140160180200220240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pm (Promet)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 23, 8, 2
Model atomu Bohra: Pm (Promet)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pm (Promet)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pm (Promet)
Orbital Diagram of Pm (Promet)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 315,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancemetallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
17,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000011 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,3 MS/m
rezystywność
0,00000075 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
33 GPa
moduł Kirchhoffa
18 GPa
moduł Younga
46 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
8 400
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6H5/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Promethium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes0

126Pm

liczba masowa126
liczba neutronów65
względna masa atomowa
125,957327 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

liczba masowa127
liczba neutronów66
względna masa atomowa
126,951358 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

liczba masowa128
liczba neutronów67
względna masa atomowa
127,948234 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

liczba masowa129
liczba neutronów68
względna masa atomowa
128,942909 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

liczba masowa130
liczba neutronów69
względna masa atomowa
129,940451 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,6 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

liczba masowa131
liczba neutronów70
względna masa atomowa
130,935834 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,8 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

liczba masowa132
liczba neutronów71
względna masa atomowa
131,93384 ± 0,00016 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,6 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

liczba masowa133
liczba neutronów72
względna masa atomowa
132,929782 ± 0,000054 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,5 ± 2,1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

liczba masowa134
liczba neutronów73
względna masa atomowa
133,928326 ± 0,000045 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

liczba masowa135
liczba neutronów74
względna masa atomowa
134,924785 ± 0,000089 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49 ± 3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

liczba masowa136
liczba neutronów75
względna masa atomowa
135,923595949 ± 0,000074152 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
107 ± 6 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

liczba masowa137
liczba neutronów76
względna masa atomowa
136,920479519 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

liczba masowa138
liczba neutronów77
względna masa atomowa
137,919576119 ± 0,000012456 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,24 ± 0,05 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

liczba masowa139
liczba neutronów78
względna masa atomowa
138,916799228 ± 0,000014587 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,15 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

liczba masowa140
liczba neutronów79
względna masa atomowa
139,916035918 ± 0,000026001 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

liczba masowa141
liczba neutronów80
względna masa atomowa
140,913555081 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

liczba masowa142
liczba neutronów81
względna masa atomowa
141,912890982 ± 0,00002533 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

liczba masowa143
liczba neutronów82
względna masa atomowa
142,910938068 ± 0,00000316 Da
g-factor
1,52 ± 0,2
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
265 ± 7 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

liczba masowa144
liczba neutronów83
względna masa atomowa
143,912596208 ± 0,000003126 Da
g-factor
0,338 ± 0,028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
363 ± 14 d
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

liczba masowa145
liczba neutronów84
względna masa atomowa
144,912755748 ± 0,000003011 Da
g-factor
1,52 ± 0,064
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,7 ± 0,4 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

liczba masowa146
liczba neutronów85
względna masa atomowa
145,91470224 ± 0,000004589 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,53 ± 0,05 y
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

liczba masowa147
liczba neutronów86
względna masa atomowa
146,915144944 ± 0,000001382 Da
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,6234 ± 0,0002 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Pm

liczba masowa148
liczba neutronów87
względna masa atomowa
147,917481091 ± 0,000006108 Da
g-factor
2,1 ± 0,2
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,368 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

149Pm

liczba masowa149
liczba neutronów88
względna masa atomowa
148,918341507 ± 0,000002344 Da
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53,08 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Pm

liczba masowa150
liczba neutronów89
względna masa atomowa
149,920990014 ± 0,000021504 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,698 ± 0,015 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

151Pm

liczba masowa151
liczba neutronów90
względna masa atomowa
150,921216613 ± 0,000004949 Da
g-factor
0,72 ± 0,08
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,4 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Pm

liczba masowa152
liczba neutronów91
względna masa atomowa
151,923505185 ± 0,000027809 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,12 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Pm

liczba masowa153
liczba neutronów92
względna masa atomowa
152,924156252 ± 0,000009729 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,25 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

154Pm

liczba masowa154
liczba neutronów93
względna masa atomowa
153,926712791 ± 0,000026861 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,68 ± 0,07 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

155Pm

liczba masowa155
liczba neutronów94
względna masa atomowa
154,928136951 ± 0,000005065 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Pm

liczba masowa156
liczba neutronów95
względna masa atomowa
155,931114059 ± 0,000001275 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,4 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Pm

liczba masowa157
liczba neutronów96
względna masa atomowa
156,933121298 ± 0,000007521 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,56 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Pm

liczba masowa158
liczba neutronów97
względna masa atomowa
157,936546948 ± 0,000000953 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Pm

liczba masowa159
liczba neutronów98
względna masa atomowa
158,939286409 ± 0,000010777 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,49 ± 0,13 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Pm

liczba masowa160
liczba neutronów99
względna masa atomowa
159,943215272 ± 0,0000022 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
725 ± 57 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

liczba masowa161
liczba neutronów100
względna masa atomowa
160,946229837 ± 0,0000097 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,05 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

liczba masowa162
liczba neutronów101
względna masa atomowa
161,950574 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
630 ± 180 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

liczba masowa163
liczba neutronów102
względna masa atomowa
162,953881 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
255 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

liczba masowa164
liczba neutronów103
względna masa atomowa
163,958819 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

liczba masowa165
liczba neutronów104
względna masa atomowa
164,96278 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

historia

odkrywca lub wynalazcaJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1945
etymologiaNamed for the Greek god, Prometheus.
wymowapro-MEE-thi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046