Promethium

Promethium (Pm)

chemický prvok s protónovým číslom 61
Protónové číslo61
Atómová hmotnosť144.91276
Nukleónové číslo126
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón61 p+
Neutrón65 n0
elektrón61 e-
Animated Bohrov model atómu of Pm (Promethium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
185 pm
Mólový objem
Covalent Radius
173 pm
Metallic Radius
iónový polomer
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsov polomer
238 pm
density
7,26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Promethium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pm (Promethium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 23, 8, 2
Bohrov model atómu: Pm (Promethium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Pm (Promethium)
electron configuration[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Pm (Promethium)
Orbital Diagram of Pm (Promethium)
Oxidačné číslo2, 3
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 315,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobametallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
17,9 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,000011 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,3 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000075 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
33 GPa
shear modulus
18 GPa
Youngov modul
46 GPa
Poissonova konštanta
0,28
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8 400
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo6H5/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Promethium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes0

126Pm

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
125,957327 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
126,951358 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
127,948234 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 ± 0,3 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
128,942909 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,9 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
129,940451 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,6 ± 0,2 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
130,935834 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,3 ± 0,8 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
131,93384 ± 0,00016 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,2 ± 0,6 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
132,929782 ± 0,000054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,5 ± 2,1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
133,928326 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 1 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
134,924785 ± 0,000089 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49 ± 3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
135,923595949 ± 0,000074152 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
107 ± 6 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
136,920479519 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
137,919576119 ± 0,000012456 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,24 ± 0,05 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
138,916799228 ± 0,000014587 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,15 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
139,916035918 ± 0,000026001 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,2 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
140,913555081 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,9 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
141,912890982 ± 0,00002533 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40,5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
142,910938068 ± 0,00000316 Da
g-factor
1,52 ± 0,2
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
265 ± 7 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
143,912596208 ± 0,000003126 Da
g-factor
0,338 ± 0,028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
363 ± 14 d
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
144,912755748 ± 0,000003011 Da
g-factor
1,52 ± 0,064
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,7 ± 0,4 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
145,91470224 ± 0,000004589 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,53 ± 0,05 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
146,915144944 ± 0,000001382 Da
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,6234 ± 0,0002 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pm

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
147,917481091 ± 0,000006108 Da
g-factor
2,1 ± 0,2
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,368 ± 0,007 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pm

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
148,918341507 ± 0,000002344 Da
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53,08 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pm

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
149,920990014 ± 0,000021504 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,698 ± 0,015 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pm

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
150,921216613 ± 0,000004949 Da
g-factor
0,72 ± 0,08
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,4 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pm

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
151,923505185 ± 0,000027809 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,12 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pm

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
152,924156252 ± 0,000009729 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,25 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Pm

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
153,926712791 ± 0,000026861 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,68 ± 0,07 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Pm

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
154,928136951 ± 0,000005065 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Pm

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
155,931114059 ± 0,000001275 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,4 ± 0,5 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Pm

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
156,933121298 ± 0,000007521 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,56 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Pm

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
157,936546948 ± 0,000000953 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,8 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Pm

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
158,939286409 ± 0,000010777 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,49 ± 0,13 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Pm

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
159,943215272 ± 0,0000022 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
725 ± 57 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
160,946229837 ± 0,0000097 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,05 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
161,950574 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
630 ± 180 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
162,953881 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
255 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
163,958819 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
164,96278 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1945
etymológiaNamed for the Greek god, Prometheus.
pronunciationpro-MEE-thi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046