Прометијум

Прометијум (Pm)

chemical element with the atomic number of 61
Атомски број61
Атомска маса144.91276
Масени број126
Група
Периода6
Блокf
протон61 p+
неутрон65 n0
електрон61 e-
Animated Боров модел атома of Pm (Прометијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
185 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Ван дер Валсов радијус
238 pm
густина
7,26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Прометијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Pm (Прометијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 23, 8, 2
Боров модел атома: Pm (Прометијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Pm (Прометијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced Боров модел атома of Pm (Прометијум)
Orbital Diagram of Pm (Прометијум)
оксидациони број2, 3
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.315,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancemetallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
17,9 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000011 1/K
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,3 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000075 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
33 GPa
shear modulus
18 GPa
Јангов модул
46 GPa
Пуасонов однос
0,28
брзина звука
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
8.400
Neutron Mass Absorption
квантни број6H5/2
кристалографска група ()

Isotopes of Promethium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes0

126Pm

Масени број126
неутронски број65
атомска тежина
125,957327 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

Масени број127
неутронски број66
атомска тежина
126,951358 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

Масени број128
неутронски број67
атомска тежина
127,948234 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1 ± 0,3 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

Масени број129
неутронски број68
атомска тежина
128,942909 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,9 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

Масени број130
неутронски број69
атомска тежина
129,940451 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,6 ± 0,2 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

Масени број131
неутронски број70
атомска тежина
130,935834 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,3 ± 0,8 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

Масени број132
неутронски број71
атомска тежина
131,93384 ± 0,00016 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,2 ± 0,6 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

Масени број133
неутронски број72
атомска тежина
132,929782 ± 0,000054 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,5 ± 2,1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

Масени број134
неутронски број73
атомска тежина
133,928326 ± 0,000045 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 1 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

Масени број135
неутронски број74
атомска тежина
134,924785 ± 0,000089 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49 ± 3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

Масени број136
неутронски број75
атомска тежина
135,923595949 ± 0,000074152 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
107 ± 6 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

Масени број137
неутронски број76
атомска тежина
136,920479519 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

Масени број138
неутронски број77
атомска тежина
137,919576119 ± 0,000012456 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,24 ± 0,05 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

Масени број139
неутронски број78
атомска тежина
138,916799228 ± 0,000014587 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,15 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

Масени број140
неутронски број79
атомска тежина
139,916035918 ± 0,000026001 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,2 ± 0,2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

Масени број141
неутронски број80
атомска тежина
140,913555081 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,9 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

Масени број142
неутронски број81
атомска тежина
141,912890982 ± 0,00002533 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,5 ± 0,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

Масени број143
неутронски број82
атомска тежина
142,910938068 ± 0,00000316 Da
g-factor
1,52 ± 0,2
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
265 ± 7 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

Масени број144
неутронски број83
атомска тежина
143,912596208 ± 0,000003126 Da
g-factor
0,338 ± 0,028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
363 ± 14 d
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

Масени број145
неутронски број84
атомска тежина
144,912755748 ± 0,000003011 Da
g-factor
1,52 ± 0,064
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,7 ± 0,4 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

Масени број146
неутронски број85
атомска тежина
145,91470224 ± 0,000004589 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,53 ± 0,05 y
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

Масени број147
неутронски број86
атомска тежина
146,915144944 ± 0,000001382 Da
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,6234 ± 0,0002 y
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

148Pm

Масени број148
неутронски број87
атомска тежина
147,917481091 ± 0,000006108 Da
g-factor
2,1 ± 0,2
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,368 ± 0,007 d
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

149Pm

Масени број149
неутронски број88
атомска тежина
148,918341507 ± 0,000002344 Da
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53,08 ± 0,05 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

150Pm

Масени број150
неутронски број89
атомска тежина
149,920990014 ± 0,000021504 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,698 ± 0,015 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

151Pm

Масени број151
неутронски број90
атомска тежина
150,921216613 ± 0,000004949 Da
g-factor
0,72 ± 0,08
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,4 ± 0,04 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

152Pm

Масени број152
неутронски број91
атомска тежина
151,923505185 ± 0,000027809 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,12 ± 0,08 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

153Pm

Масени број153
неутронски број92
атомска тежина
152,924156252 ± 0,000009729 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,25 ± 0,02 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

154Pm

Масени број154
неутронски број93
атомска тежина
153,926712791 ± 0,000026861 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,68 ± 0,07 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

155Pm

Масени број155
неутронски број94
атомска тежина
154,928136951 ± 0,000005065 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,5 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

156Pm

Масени број156
неутронски број95
атомска тежина
155,931114059 ± 0,000001275 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,4 ± 0,5 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

157Pm

Масени број157
неутронски број96
атомска тежина
156,933121298 ± 0,000007521 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,56 ± 0,1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

158Pm

Масени број158
неутронски број97
атомска тежина
157,936546948 ± 0,000000953 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,8 ± 0,5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

159Pm

Масени број159
неутронски број98
атомска тежина
158,939286409 ± 0,000010777 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,49 ± 0,13 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

160Pm

Масени број160
неутронски број99
атомска тежина
159,943215272 ± 0,0000022 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
725 ± 57 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

Масени број161
неутронски број100
атомска тежина
160,946229837 ± 0,0000097 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,05 ± 0,15 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

Масени број162
неутронски број101
атомска тежина
161,950574 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
630 ± 180 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

Масени број163
неутронски број102
атомска тежина
162,953881 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
255 ± 25 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

Масени број164
неутронски број103
атомска тежина
163,958819 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

Масени број165
неутронски број104
атомска тежина
164,96278 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

историја

откриоJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
место открићаUnited States
датум открића1945
етимологијаNamed for the Greek god, Prometheus.
изговорpro-MEE-thi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046