โพรมีเทียม

โพรมีเทียม (Pm)

chemical element with the atomic number of 61
เลขอะตอม61
มวลอะตอม144.91276
เลขมวล126
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน61 p+
นิวตรอน65 n0
อิเล็กตรอน61 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pm (โพรมีเทียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
238 pm
ความหนาแน่น
7.26 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โพรมีเทียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pm (โพรมีเทียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 23, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Pm (โพรมีเทียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pm (โพรมีเทียม)
electron configuration[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pm (โพรมีเทียม)
Orbital Diagram of Pm (โพรมีเทียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,315.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancemetallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
17.9 W/(m K)
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000075 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
33 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
18 GPa
Young's modulus
46 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8,400
Neutron Mass Absorption
quantum number6H5/2
space group ()

Isotopes of Promethium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes0

126Pm

เลขมวล126
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
125.957327 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

เลขมวล127
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
126.951358 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

เลขมวล128
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
127.948234 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.3 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

เลขมวล129
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
128.942909 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.9 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

เลขมวล130
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
129.940451 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.6 ± 0.2 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

เลขมวล131
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
130.935834 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.8 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

เลขมวล132
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
131.93384 ± 0.00016 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.6 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

เลขมวล133
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
132.929782 ± 0.000054 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.5 ± 2.1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

เลขมวล134
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
133.928326 ± 0.000045 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 1 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

เลขมวล135
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
134.924785 ± 0.000089 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49 ± 3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

เลขมวล136
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
135.923595949 ± 0.000074152 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
107 ± 6 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

เลขมวล137
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
136.920479519 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

เลขมวล138
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
137.919576119 ± 0.000012456 Da
g-factor
1.0666666666667 ± 0.3
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.24 ± 0.05 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

เลขมวล139
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
138.916799228 ± 0.000014587 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.15 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

เลขมวล140
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
139.916035918 ± 0.000026001 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.2 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

เลขมวล141
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
140.913555081 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.9 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

เลขมวล142
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
141.912890982 ± 0.00002533 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40.5 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

เลขมวล143
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
142.910938068 ± 0.00000316 Da
g-factor
1.52 ± 0.2
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
265 ± 7 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

เลขมวล144
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
143.912596208 ± 0.000003126 Da
g-factor
0.338 ± 0.028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
363 ± 14 d
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

เลขมวล145
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
144.912755748 ± 0.000003011 Da
g-factor
1.52 ± 0.064
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.7 ± 0.4 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

เลขมวล146
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
145.91470224 ± 0.000004589 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.53 ± 0.05 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

เลขมวล147
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
146.915144944 ± 0.000001382 Da
g-factor
0.73714285714286 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.6234 ± 0.0002 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pm

เลขมวล148
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
147.917481091 ± 0.000006108 Da
g-factor
2.1 ± 0.2
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.368 ± 0.007 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pm

เลขมวล149
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
148.918341507 ± 0.000002344 Da
g-factor
0.94285714285714 ± 0.14285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53.08 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pm

เลขมวล150
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
149.920990014 ± 0.000021504 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.698 ± 0.015 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pm

เลขมวล151
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
150.921216613 ± 0.000004949 Da
g-factor
0.72 ± 0.08
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.4 ± 0.04 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.2 ± 0.9
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pm

เลขมวล152
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
151.923505185 ± 0.000027809 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.12 ± 0.08 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pm

เลขมวล153
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
152.924156252 ± 0.000009729 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.25 ± 0.02 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Pm

เลขมวล154
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
153.926712791 ± 0.000026861 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.68 ± 0.07 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Pm

เลขมวล155
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
154.928136951 ± 0.000005065 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Pm

เลขมวล156
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
155.931114059 ± 0.000001275 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.4 ± 0.5 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Pm

เลขมวล157
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
156.933121298 ± 0.000007521 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.56 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Pm

เลขมวล158
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
157.936546948 ± 0.000000953 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Pm

เลขมวล159
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
158.939286409 ± 0.000010777 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.49 ± 0.13 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Pm

เลขมวล160
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
159.943215272 ± 0.0000022 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
725 ± 57 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

เลขมวล161
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
160.946229837 ± 0.0000097 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.05 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

เลขมวล162
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
161.950574 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
630 ± 180 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

เลขมวล163
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
162.953881 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
255 ± 25 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

เลขมวล164
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
163.958819 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

เลขมวล165
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
164.96278 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1945
ศัพทมูลวิทยาNamed for the Greek god, Prometheus.
pronunciationpro-MEE-thi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046

alias

 • Pm

การแปล

 • ฝรั่งเศสprométhium
 • อังกฤษpromethium
 • อิตาลีpromezio
 • สเปนprometio
 • เยอรมันPromethium
 • อัมฮาราፕሮሜቲየም
 • อาหรับبروميثيوم
 • อาเซอร์ไบจานPrometium
 • เบลารุสПраметый
 • บัลแกเรียпрометий
 • บังกลาপ্রমিথিয়াম
 • บอสเนียprometij
 • คาตาลันprometi
 • คอร์ซิกาPromeziu
 • เช็กpromethium
 • ชูวัชПромети
 • เวลส์Promethiwm
 • เดนมาร์กpromethium
 • กรีกπρομήθειο
 • เอสเปรันโตprometio
 • เอสโตเนียPromeetium
 • บาสก์prometio
 • เปอร์เซียپرومتیم
 • ฟินแลนด์prometium
 • ฟรูลีPrometi
 • ไอริชpróiméitiam
 • กาลิเซียPromecio
 • มานซ์Promaiçhum
 • จีนแคะpromethium
 • ฮิบรูפרומתיום
 • ฮินดีप्रोमीथियम
 • ฮินดีฟิจิPromethium
 • โครเอเชียPrometij
 • ฮังการีprométium
 • อาร์เมเนียպրոմեթիում
 • อินเตอร์ลิงกัวpromethium
 • อินโดนีเซียprometium
 • อีโดprometio
 • ญี่ปุ่นプロメチウム
 • โลชบันfagycevjinme
 • ชวาPrometium
 • จอร์เจียპრომეთიუმი
 • กันนาดาಪ್ರೊಮೆಥಿಯಮ್
 • เกาหลี프로메튬
 • โกมิПрометий
 • ละตินpromethium
 • ลักเซมเบิร์กPromethium
 • ลิกูเรียPromesio
 • ลิทัวเนียPrometis
 • ลัตเวียprometijs
 • มาลายาลัมപ്രൊമിതിയം
 • มราฐีप्रोमेथियम
 • มารีตะวันตกПрометий
 • มาเลย์Prometium
 • พม่าပရိုမီသီယမ်
 • ดัตช์promethium
 • นอร์เวย์นีนอสก์promethium
 • โปแลนด์promet
 • ลาฮ์นดาپرومتھیم
 • โปรตุเกสpromécio
 • เคชวาPrometyu
 • โรมาเนียpromețiu
 • รัสเซียпрометий
 • ซาคาПрометиум
 • ซิซิลีprumezziu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียPrometijum
 • สโลวักprométium
 • สโลวีเนียPrometij
 • เซอร์เบียпрометијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Promethium
 • สวีเดนprometium
 • ทมิฬபுரோமித்தியம்
 • ตุรกีPrometyum
 • อุยกูร์جۈي
 • ยูเครนпрометій
 • อูรดูPromethium
 • เวปส์Prometii
 • เวียดนามpromethi
 • วาเรย์Prometyo
 • คัลมืยค์Прометиүм
 • โยรูบาPromethium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลpromethium
 • เบรตันPrometiom
 • เซบูPrometyo
 • มาซิโดเนียпрометиум
 • เคิร์ดตอนกลางپرۆمیتیۆم
 • คุชราตપ્રોમેથિયમ
 • ตากาล็อกPrometyo
 • โอดิยาପ୍ରୋମେଥିଅମ
 • พีดมอนต์Promessi
 • ตาตาร์Прометий
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Прамэт
 • แอลเบเนียPrometiumi
 • อุซเบกPrometiy
 • เนวาร์प्रोमेथियम
 • อาโรมาเนียPromețiu
 • คีร์กีซПрометий
 • สันสกฤตप्रोमेथियम
 • มอลตาprometju
 • ลิมเบิร์กPromethium
 • เกลิกสกอตPrometium
 • โปรตุเกส (บราซิล)promécio
 • เนปาลप्रोमेथियम
 • บาลีप्रोमेथियम
 • เตลูกูప్రోమిథియం
 • cdoPromethium
 • จีนมินหนานPromethium
 • โภชปุรีप्रोमेथियम
 • อัสตูเรียสPrometiu
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกпрометий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาprometio
 • แอฟริกานส์Prometium
 • มองโกเลียпромети
 • kbpPrɔmɛtɩyɔm
 • oloPrometii
 • ฟริเซียนเหนือPromeetium
 • โวลาพึคprometin
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อ็อกซิตันPromèti
 • คาซัคПрометий
 • ลอมบาร์ดPromesio
 • ซาร์เดญาPromètiu
 • สวาฮีลีPromethi
 • จีนอู๋
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)promethium
 • อาหรับโมร็อกโกپروميثيوم
 • บัชคีร์Прометий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بروميثيوم
 • พัชโตپروميتيوم
 • มณีปุระꯄ꯭ꯔꯣꯃꯦꯊꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชPromethiom
 • บาหลีProméthium
 • ไอซ์แลนด์Prómetín
 • ปัญจาบਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਮ