โพรมีเทียม

โพรมีเทียม (Pm)

chemical element with the atomic number of 61
เลขอะตอม61
มวลอะตอม144.91276
เลขมวล126
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน61 p+
นิวตรอน65 n0
Electrons61 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pm (โพรมีเทียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
238 pm
ความหนาแน่น
7.26 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pm (โพรมีเทียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 23, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Pm (โพรมีเทียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pm (โพรมีเทียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f5 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pm (โพรมีเทียม)
Orbital Diagram of Pm (โพรมีเทียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,315.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancemetallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
17.9 W/(m K)
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000075 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
33 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
18 GPa
Young's modulus
46 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
8,400
Neutron Mass Absorption
quantum number6H5/2
space group ()

Isotopes of Promethium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes40

126Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.957327 ± 0.000537 Da
เลขมวล126
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

126Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.951358 ± 0.000429 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

127Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

128Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.948234 ± 0.000322 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.3 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

128Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

129Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.942909 ± 0.000322 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.9 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

129Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

130Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.940451 ± 0.000215 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.6 ± 0.2 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

130Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.935834 ± 0.000215 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.8 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

131Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.93384 ± 0.00016 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.6 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

132Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.929782 ± 0.000054 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.5 ± 2.1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

133Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.928326 ± 0.000045 Da
เลขมวล134
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 1 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

134Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.924785 ± 0.000089 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
49 ± 3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

135Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.923595949 ± 0.000074152 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
107 ± 6 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

136Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.920479519 ± 0.000014 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

137Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.919576119 ± 0.000012456 Da
เลขมวล138
g-factor
1.0666666666667 ± 0.3
ครึ่งชีวิต
3.24 ± 0.05 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

138Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.916799228 ± 0.000014587 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.15 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

139Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.916035918 ± 0.000026001 Da
เลขมวล140
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.2 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

140Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.913555081 ± 0.000015 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
20.9 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

141Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.912890982 ± 0.00002533 Da
เลขมวล142
g-factor
ครึ่งชีวิต
40.5 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

142Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.910938068 ± 0.00000316 Da
เลขมวล143
g-factor
1.52 ± 0.2
ครึ่งชีวิต
265 ± 7 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

143Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.912596208 ± 0.000003126 Da
เลขมวล144
g-factor
0.338 ± 0.028
ครึ่งชีวิต
363 ± 14 d
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

144Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.912755748 ± 0.000003011 Da
เลขมวล145
g-factor
1.52 ± 0.064
ครึ่งชีวิต
17.7 ± 0.4 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

145Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.91470224 ± 0.000004589 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.53 ± 0.05 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

146Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.915144944 ± 0.000001382 Da
เลขมวล147
g-factor
0.73714285714286 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
2.6234 ± 0.0002 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

147Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.917481091 ± 0.000006108 Da
เลขมวล148
g-factor
2.1 ± 0.2
ครึ่งชีวิต
5.368 ± 0.007 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

148Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.918341507 ± 0.000002344 Da
เลขมวล149
g-factor
0.94285714285714 ± 0.14285714285714
ครึ่งชีวิต
53.08 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

149Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.920990014 ± 0.000021504 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.698 ± 0.015 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

150Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.921216613 ± 0.000004949 Da
เลขมวล151
g-factor
0.72 ± 0.08
ครึ่งชีวิต
28.4 ± 0.04 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.2 ± 0.9
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

151Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.923505185 ± 0.000027809 Da
เลขมวล152
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.12 ± 0.08 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

152Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.924156252 ± 0.000009729 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.25 ± 0.02 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

153Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

154Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.926712791 ± 0.000026861 Da
เลขมวล154
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.68 ± 0.07 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

154Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

155Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.928136951 ± 0.000005065 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
41.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

155Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.931114059 ± 0.000001275 Da
เลขมวล156
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.4 ± 0.5 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

156Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.933121298 ± 0.000007521 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.56 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

157Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.936546948 ± 0.000000953 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

158Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.939286409 ± 0.000010777 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.49 ± 0.13 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

159Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.943215272 ± 0.0000022 Da
เลขมวล160
g-factor
ครึ่งชีวิต
725 ± 57 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

160Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.946229837 ± 0.0000097 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.05 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

161Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

162Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.950574 ± 0.000322 Da
เลขมวล162
g-factor
ครึ่งชีวิต
630 ± 180 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

162Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

163Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.953881 ± 0.000429 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
255 ± 25 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

163Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

164Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.958819 ± 0.000429 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

164Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.96278 ± 0.000537 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

165Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Promethium
Promethium spectrum visible

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1945
ศัพทมูลวิทยาNamed for the Greek god, Prometheus.
pronunciationpro-MEE-thi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046