Prometyum

Prometyum (Pm)

atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan ve yapay bir elementtir
Atom numarası61
Atom ağırlığı144.91276
Kütle numarası126
Grup
Periyot6
Blokf
proton61 p+
nötron65 n0
elektron61 e-
Animated Bohr modeli of Pm (Prometyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
185 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
238 pm
yoğunluk
7,26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Prometyum0153045607590105120135150165180195210225240pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Pm (Prometyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 23, 8, 2
Bohr modeli: Pm (Prometyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Pm (Prometyum)
electron configuration[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced Bohr modeli of Pm (Prometyum)
Orbital Diagram of Pm (Prometyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.315,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancemetallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
17,9 W/(m K)
Genleşme
0,000011 1/K
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
1,3 MS/m
Özdirenç
0,00000075 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
33 GPa
shear modulus
18 GPa
Young katsayısı
46 GPa
Poisson's ratio
0,28
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriLantanit, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
8.400
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı6H5/2
Uzay grubu ()

Prometyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar40
Natural Isotopes0

126Pm

Kütle numarası126
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
125,957327 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

Kütle numarası127
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
126,951358 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

Kütle numarası128
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
127,948234 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

Kütle numarası129
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
128,942909 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

Kütle numarası130
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
129,940451 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,6 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

Kütle numarası131
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
130,935834 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,3 ± 0,8 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

Kütle numarası132
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
131,93384 ± 0,00016 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,2 ± 0,6 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

Kütle numarası133
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
132,929782 ± 0,000054 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,5 ± 2,1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

Kütle numarası134
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
133,928326 ± 0,000045 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

Kütle numarası135
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
134,924785 ± 0,000089 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
49 ± 3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

Kütle numarası136
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
135,923595949 ± 0,000074152 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
107 ± 6 s
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

Kütle numarası137
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
136,920479519 ± 0,000014 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

Kütle numarası138
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
137,919576119 ± 0,000012456 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,24 ± 0,05 m
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

Kütle numarası139
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
138,916799228 ± 0,000014587 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,15 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

Kütle numarası140
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
139,916035918 ± 0,000026001 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

Kütle numarası141
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
140,913555081 ± 0,000015 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

Kütle numarası142
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
141,912890982 ± 0,00002533 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

Kütle numarası143
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
142,910938068 ± 0,00000316 Da
g-factor
1,52 ± 0,2
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
265 ± 7 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

Kütle numarası144
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
143,912596208 ± 0,000003126 Da
g-factor
0,338 ± 0,028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
363 ± 14 d
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

Kütle numarası145
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
144,912755748 ± 0,000003011 Da
g-factor
1,52 ± 0,064
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,7 ± 0,4 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

Kütle numarası146
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
145,91470224 ± 0,000004589 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,53 ± 0,05 y
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

Kütle numarası147
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
146,915144944 ± 0,000001382 Da
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,6234 ± 0,0002 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

148Pm

Kütle numarası148
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
147,917481091 ± 0,000006108 Da
g-factor
2,1 ± 0,2
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,368 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

149Pm

Kütle numarası149
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
148,918341507 ± 0,000002344 Da
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
53,08 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

150Pm

Kütle numarası150
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
149,920990014 ± 0,000021504 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,698 ± 0,015 h
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

151Pm

Kütle numarası151
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
150,921216613 ± 0,000004949 Da
g-factor
0,72 ± 0,08
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28,4 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

152Pm

Kütle numarası152
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
151,923505185 ± 0,000027809 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,12 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

153Pm

Kütle numarası153
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
152,924156252 ± 0,000009729 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,25 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

154Pm

Kütle numarası154
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
153,926712791 ± 0,000026861 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,68 ± 0,07 m
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

155Pm

Kütle numarası155
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
154,928136951 ± 0,000005065 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
41,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

156Pm

Kütle numarası156
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
155,931114059 ± 0,000001275 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,4 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

157Pm

Kütle numarası157
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
156,933121298 ± 0,000007521 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,56 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

158Pm

Kütle numarası158
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
157,936546948 ± 0,000000953 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

159Pm

Kütle numarası159
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
158,939286409 ± 0,000010777 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,49 ± 0,13 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

160Pm

Kütle numarası160
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
159,943215272 ± 0,0000022 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
725 ± 57 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

Kütle numarası161
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
160,946229837 ± 0,0000097 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,05 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

Kütle numarası162
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
161,950574 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
630 ± 180 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

Kütle numarası163
nötron numarası102
Bağıl atom kütlesi
162,953881 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
255 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

Kütle numarası164
nötron numarası103
Bağıl atom kütlesi
163,958819 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

Kütle numarası165
nötron numarası104
Bağıl atom kütlesi
164,96278 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

tarih

kâşifi ya da mucidiJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1945
köken bilimiNamed for the Greek god, Prometheus.
telaffuzupro-MEE-thi-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046