Platina

Platina (Pt)

chemický prvek s protonovým číslem 78
Atomové číslo78
Atomová hmotnost195.084
Nukleonové číslo195
Skupina10
Perioda6
Blokd
proton78 p+
neutron117 n0
elektron78 e-
Animated Bohrův model atomu of Pt (Platina)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
123 pm
Metallic Radius
130 pm
iontový poloměr
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waalsův poloměr
213 pm
hustota
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Platina0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
8,95883 eV/particle
Ionizační energie of Pt (Platina)
měrné skupenské teplo varu
470 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
21,76 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
565,7 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 17, 1
Bohrův model atomu: Pt (Platina)
Valenční elektron1
Lewis structure: Pt (Platina)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Bohrův model atomu of Pt (Platina)
Orbital Diagram of Pt (Platina)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 098,15 K
Teplota tání
2 041,35 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
71,6 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000089 1/K
Molární tepelná kapacita
25,86 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,133 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
9,4 MS/m
rezistivita
0,00000011 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
3,5 MPa
stlačitelnost
230 GPa
modul pružnosti ve smyku
61 GPa
modul pružnosti v tahu
168 GPa
Poissonova konstanta
0,38
rychlost zvuku
2 680 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
10
Neutron Mass Absorption
0,002
kvantové číslo3D3
space group225 (Fm_3m)

Izotopy platiny

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

Nukleonové číslo165
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
370 ± 180 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2019
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

166Pt

Nukleonové číslo166
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
294 ± 62 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1996
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

167Pt

Nukleonové číslo167
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
915 ± 123 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

168Pt

Nukleonové číslo168
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,02 ± 0,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

Nukleonové číslo169
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,99 ± 0,09 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

Nukleonové číslo170
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,93 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

Nukleonové číslo171
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,5 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

Nukleonové číslo172
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
97,6 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

Nukleonové číslo173
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
382 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

Nukleonové číslo174
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
862 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

Nukleonové číslo175
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,43 ± 0,04 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

Nukleonové číslo176
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,33 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

Nukleonové číslo177
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

Nukleonové číslo178
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,7 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

Nukleonové číslo179
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

Nukleonové číslo180
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

Nukleonové číslo181
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52 ± 2,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

Nukleonové číslo182
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,67 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

Nukleonové číslo183
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,5 ± 1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

Nukleonové číslo184
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

Nukleonové číslo185
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70,9 ± 2,4 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

Nukleonové číslo186
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,08 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

Nukleonové číslo187
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,35 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1961
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

Nukleonové číslo188
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,16 ± 0,18 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

Nukleonové číslo189
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,87 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

Nukleonové číslo190
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0,012 ± 0,002
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
483 ± 3 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

Nukleonové číslo191
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,83 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

Nukleonové číslo192
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0,782 ± 0,024
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

193Pt

Nukleonové číslo193
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50 ± 6 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

Nukleonové číslo194
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32,864 ± 0,41
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

195Pt

Nukleonové číslo195
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
natural abundance
33,775 ± 0,24
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

196Pt

Nukleonové číslo196
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25,211 ± 0,34
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

197Pt

Nukleonové číslo197
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,8915 ± 0,0019 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

198Pt

Nukleonové číslo198
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7,356 ± 0,13
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

Nukleonové číslo199
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,8 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

200Pt

Nukleonové číslo200
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

201Pt

Nukleonové číslo201
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1962
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

202Pt

Nukleonové číslo202
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
44 ± 15 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

203Pt

Nukleonové číslo203
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2008
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

204Pt

Nukleonové číslo204
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 1,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

205Pt

Nukleonové číslo205
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

206Pt

Nukleonové číslo206
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

Nukleonové číslo207
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

Nukleonové číslo208
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

dějiny

objevitel nebo vynálezceJulius Scaliger
místo objevu/vynálezuItaly
datum objevu1735
etymologieSpanish: platina (little silver).
výslovnostPLAT-n-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,005 mg/kg
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000098 %
natural abundance (Slunce)
0,0000009 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486