Λευκοχρυσος

Λευκοχρυσος (Pt)

χημικό στοιχείο
Ατομικός Αριθμός78
Ατομικό βάρος195.084
Μαζικός αριθμός195
Ομάδα10
Περίοδος6
Τομέαςd
πρωτόνιο78 p+
νετρόνιο117 n0
ηλεκτρόνιο78 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Pt (Λευκοχρυσος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waals radius
213 pm
πυκνότητα
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Λευκοχρυσος020406080100120140160180200220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
8,95883 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Pt (Λευκοχρυσος)
ενθαλπία εξάτμισης
470 kJ/mol
enthalpy of fusion
21,76 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
565,7 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 17, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Pt (Λευκοχρυσος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Pt (Λευκοχρυσος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Pt (Λευκοχρυσος)
Orbital Diagram of Pt (Λευκοχρυσος)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
4.098,15 K
Σημείο τήξης
2.041,35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Γκρι
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
71,6 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000089 1/K
molar heat capacity
25,86 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
9,4 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000011 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
3,5 MPa
Συμπιεστότητα
230 GPa
shear modulus
61 GPa
Young's modulus
168 GPa
Poisson's ratio
0,38
ταχύτητα του ήχου
2.680 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0,002
Κβαντικός αριθμός3D3
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

Μαζικός αριθμός165
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
370 ± 180 us
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2019
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

166Pt

Μαζικός αριθμός166
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
294 ± 62 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

167Pt

Μαζικός αριθμός167
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
915 ± 123 us
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

168Pt

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,02 ± 0,1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,99 ± 0,09 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,93 ± 0,16 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,5 ± 2,5 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
97,6 ± 1,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

Μαζικός αριθμός173
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
382 ± 2 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

Μαζικός αριθμός174
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
862 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

Μαζικός αριθμός175
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,43 ± 0,04 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

Μαζικός αριθμός176
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,33 ± 0,15 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

Μαζικός αριθμός177
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10 ± 0,4 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,7 ± 0,7 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

Μαζικός αριθμός179
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,2 ± 0,4 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

Μαζικός αριθμός180
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56 ± 3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

Μαζικός αριθμός181
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52 ± 2,2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

Μαζικός αριθμός182
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,67 ± 0,12 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

Μαζικός αριθμός183
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,5 ± 1 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

Μαζικός αριθμός184
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,3 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

Μαζικός αριθμός185
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
70,9 ± 2,4 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

Μαζικός αριθμός186
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,08 ± 0,05 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

Μαζικός αριθμός187
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,35 ± 0,03 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

Μαζικός αριθμός188
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,16 ± 0,18 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

Μαζικός αριθμός189
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,87 ± 0,12 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

Μαζικός αριθμός190
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0,012 ± 0,002
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
483 ± 3 Gy
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

Μαζικός αριθμός191
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,83 ± 0,02 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

192Pt

Μαζικός αριθμός192
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0,782 ± 0,024
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

193Pt

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50 ± 6 y
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

194Pt

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32,864 ± 0,41
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

195Pt

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
natural abundance
33,775 ± 0,24
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)

196Pt

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25,211 ± 0,34
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

197Pt

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,8915 ± 0,0019 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

198Pt

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7,356 ± 0,13
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,8 ± 0,21 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

200Pt

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,6 ± 0,3 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

201Pt

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 0,1 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

202Pt

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
44 ± 15 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

203Pt

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 4 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2008
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

204Pt

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 1,4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2008
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

205Pt

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

206Pt

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJulius Scaliger
μέρος ανακάλυψηςItaly
ημερομηνία ανακάλυψης1735
ΕτυμολογίαSpanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,005 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000098 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000009 %
Abundance in Universe
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486