Platyna

Platyna (Pt)

78. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa78
Masa atomowa195.084
liczba masowa195
Grupa10
Okres6
Blokd
Protony78 p+
Neutrony117 n0
Elektrony78 e-
Animated Model atomu Bohra of Pt (Platyna)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
123 pm
Metallic Radius
130 pm
Promień jonowy
60 pm
Crystal Radius
74 pm
promień van der Waalsa
213 pm
gęstość
21,5 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,95883 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Pt (Platyna)
ciepło parowania
470 kJ/mol
ciepło topnienia
21,76 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
565,7 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 17, 1
Model atomu Bohra: Pt (Platyna)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d9 6s1
Enhanced Model atomu Bohra of Pt (Platyna)
Orbital Diagram of Pt (Platyna)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.2
Electrophilicity
2,249320350691278 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 098,15 K
Temperatura topnienia
2 041,35 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
71,6 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000089 1/K
molar heat capacity
25,86 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,133 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
9,4 MS/m
rezystywność
0,00000011 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
230 GPa
moduł Kirchhoffa
61 GPa
moduł Younga
168 GPa
współczynnik Poissona
0,38
prędkość dźwięku
2 680 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
10
Neutron Mass Absorption
0,002
liczby kwantowe3D3
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy38
Radioactive Isotopes39

165Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,999658 ± 0,000429 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
370 ± 180 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

165Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

166Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,994866 ± 0,000322 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
294 ± 62 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

166Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

167Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,99275 ± 0,000329 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
915 ± 123 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

167Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

168Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,988180196 ± 0,00016096 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,02 ± 0,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

168Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

169Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,986619 ± 0,000215 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,99 ± 0,09 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

169Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,982502087 ± 0,000019588 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,93 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

170Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

171Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,981248868 ± 0,000086904 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45,5 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

171Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

172Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,977341059 ± 0,000011139 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
97,6 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

172Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,976449922 ± 0,000068096 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
382 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

173Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

174Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,972820431 ± 0,000011098 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
862 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

174Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,972400593 ± 0,000019982 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,43 ± 0,04 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

175Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,968938162 ± 0,000013647 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,33 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

176Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)40%

177Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,968469541 ± 0,00001609 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

177Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,965649288 ± 0,000010878 Da
liczba masowa178
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20,7 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

178Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,965358742 ± 0,000008563 Da
liczba masowa179
g-factor
0,86 ± 0,06
czas połowicznego rozpadu
21,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość-

179Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,96303801 ± 0,00001079 Da
liczba masowa180
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
56 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

180Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,963089946 ± 0,000014695 Da
liczba masowa181
g-factor
0,96 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
52 ± 2,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość-

181Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,961171605 ± 0,000014057 Da
liczba masowa182
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,67 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

182Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,961595895 ± 0,000015261 Da
liczba masowa183
g-factor
1 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość-

183Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,959921929 ± 0,000015828 Da
liczba masowa184
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

184Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,960613659 ± 0,000027731 Da
liczba masowa185
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
czas połowicznego rozpadu
70,9 ± 2,4 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

185Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,959350845 ± 0,000023344 Da
liczba masowa186
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,08 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

186Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,960616646 ± 0,000025837 Da
liczba masowa187
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
czas połowicznego rozpadu
2,35 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

187Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,959397521 ± 0,000005694 Da
liczba masowa188
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,16 ± 0,18 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

188Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,960848485 ± 0,000010832 Da
liczba masowa189
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
czas połowicznego rozpadu
10,87 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

189Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,012 ± 0,002
względna masa atomowa
189,959949823 ± 0,000000705 Da
liczba masowa190
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
483 ± 3 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

190Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

191Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,961676261 ± 0,00000443 Da
liczba masowa191
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
czas połowicznego rozpadu
2,83 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

191Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

192Pt

abundancja naturalna
0,782 ± 0,024
względna masa atomowa
191,961042667 ± 0,000002758 Da
liczba masowa192
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

192Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

193Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,962984546 ± 0,000001458 Da
liczba masowa193
g-factor
1,202 ± 0,016
czas połowicznego rozpadu
50 ± 6 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

193Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

194Pt

abundancja naturalna
32,864 ± 0,41
względna masa atomowa
193,962683498 ± 0,000000532 Da
liczba masowa194
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

195Pt

abundancja naturalna
33,775 ± 0,24
względna masa atomowa
194,964794325 ± 0,00000054 Da
liczba masowa195
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

195Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

196Pt

abundancja naturalna
25,211 ± 0,34
względna masa atomowa
195,964954648 ± 0,000000547 Da
liczba masowa196
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

197Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,96734303 ± 0,000000575 Da
liczba masowa197
g-factor
1,02 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
19,8915 ± 0,0019 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość-

197Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

198Pt

abundancja naturalna
7,356 ± 0,13
względna masa atomowa
197,967896718 ± 0,000002254 Da
liczba masowa198
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

198Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
α (α emission)%

199Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,970597022 ± 0,000002317 Da
liczba masowa199
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30,8 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

199Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,971444609 ± 0,000021588 Da
liczba masowa200
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

200Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

201Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,974513305 ± 0,000053788 Da
liczba masowa201
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

201Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

202Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,975639 ± 0,000027 Da
liczba masowa202
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
44 ± 15 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

202Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

203Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,979055 ± 0,000215 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość-

203Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

204Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,981084 ± 0,000215 Da
liczba masowa204
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 1,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

204Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

205Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,986237 ± 0,000322 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

205Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

206Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,99008 ± 0,000322 Da
liczba masowa206
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

206Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

207Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,995556 ± 0,000429 Da
liczba masowa207
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

207Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

208Pt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,999463 ± 0,000429 Da
liczba masowa208
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

208Pt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Platinum crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaJulius Scaliger
miejsce odkryciaItaly
data odkrycia1735
etymologiaSpanish: platina (little silver).
wymowaPLAT-n-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,005 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000098 %
Abundance in Sun
0,0000009 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486