Platyna

Platyna (Pt)

78. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa78
Masa atomowa195.084
liczba masowa195
Grupa10
Okres6
Blokd
proton78 p+
neutron117 n0
elektron78 e-
Animated Model atomu Bohra of Pt (Platyna)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
123 pm
Metallic Radius
130 pm
Promień jonowy
60 pm
Crystal Radius
74 pm
promień van der Waalsa
213 pm
gęstość
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Platyna0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,95883 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Pt (Platyna)
ciepło parowania
470 kJ/mol
ciepło topnienia
21,76 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
565,7 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 17, 1
Model atomu Bohra: Pt (Platyna)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Pt (Platyna)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Model atomu Bohra of Pt (Platyna)
Orbital Diagram of Pt (Platyna)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 098,15 K
Temperatura topnienia
2 041,35 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
71,6 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000089 1/K
molar heat capacity
25,86 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,133 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
9,4 MS/m
rezystywność
0,00000011 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
230 GPa
moduł Kirchhoffa
61 GPa
moduł Younga
168 GPa
współczynnik Poissona
0,38
prędkość dźwięku
2 680 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
10
Neutron Mass Absorption
0,002
liczby kwantowe3D3
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

liczba masowa165
liczba neutronów87
względna masa atomowa
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
370 ± 180 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

166Pt

liczba masowa166
liczba neutronów88
względna masa atomowa
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
294 ± 62 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

167Pt

liczba masowa167
liczba neutronów89
względna masa atomowa
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
915 ± 123 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

168Pt

liczba masowa168
liczba neutronów90
względna masa atomowa
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,02 ± 0,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

liczba masowa169
liczba neutronów91
względna masa atomowa
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,99 ± 0,09 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

liczba masowa170
liczba neutronów92
względna masa atomowa
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,93 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

liczba masowa171
liczba neutronów93
względna masa atomowa
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,5 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

liczba masowa172
liczba neutronów94
względna masa atomowa
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
97,6 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

liczba masowa173
liczba neutronów95
względna masa atomowa
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
382 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

liczba masowa174
liczba neutronów96
względna masa atomowa
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
862 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

liczba masowa175
liczba neutronów97
względna masa atomowa
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,43 ± 0,04 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

liczba masowa176
liczba neutronów98
względna masa atomowa
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,33 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

liczba masowa177
liczba neutronów99
względna masa atomowa
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

liczba masowa178
liczba neutronów100
względna masa atomowa
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,7 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

liczba masowa179
liczba neutronów101
względna masa atomowa
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

liczba masowa180
liczba neutronów102
względna masa atomowa
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

liczba masowa181
liczba neutronów103
względna masa atomowa
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52 ± 2,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

liczba masowa182
liczba neutronów104
względna masa atomowa
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,67 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

liczba masowa183
liczba neutronów105
względna masa atomowa
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

liczba masowa184
liczba neutronów106
względna masa atomowa
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

liczba masowa185
liczba neutronów107
względna masa atomowa
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,9 ± 2,4 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

liczba masowa186
liczba neutronów108
względna masa atomowa
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,08 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

liczba masowa187
liczba neutronów109
względna masa atomowa
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,35 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

liczba masowa188
liczba neutronów110
względna masa atomowa
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,16 ± 0,18 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

liczba masowa189
liczba neutronów111
względna masa atomowa
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,87 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

liczba masowa190
liczba neutronów112
względna masa atomowa
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,012 ± 0,002
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
483 ± 3 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

liczba masowa191
liczba neutronów113
względna masa atomowa
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,83 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

192Pt

liczba masowa192
liczba neutronów114
względna masa atomowa
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,782 ± 0,024
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

193Pt

liczba masowa193
liczba neutronów115
względna masa atomowa
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50 ± 6 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

194Pt

liczba masowa194
liczba neutronów116
względna masa atomowa
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
32,864 ± 0,41
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

195Pt

liczba masowa195
liczba neutronów117
względna masa atomowa
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
abundancja naturalna
33,775 ± 0,24
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

196Pt

liczba masowa196
liczba neutronów118
względna masa atomowa
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
25,211 ± 0,34
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

197Pt

liczba masowa197
liczba neutronów119
względna masa atomowa
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,8915 ± 0,0019 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

198Pt

liczba masowa198
liczba neutronów120
względna masa atomowa
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
7,356 ± 0,13
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

liczba masowa199
liczba neutronów121
względna masa atomowa
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,8 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Pt

liczba masowa200
liczba neutronów122
względna masa atomowa
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

201Pt

liczba masowa201
liczba neutronów123
względna masa atomowa
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

202Pt

liczba masowa202
liczba neutronów124
względna masa atomowa
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44 ± 15 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

203Pt

liczba masowa203
liczba neutronów125
względna masa atomowa
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

204Pt

liczba masowa204
liczba neutronów126
względna masa atomowa
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 1,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

205Pt

liczba masowa205
liczba neutronów127
względna masa atomowa
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

206Pt

liczba masowa206
liczba neutronów128
względna masa atomowa
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

liczba masowa207
liczba neutronów129
względna masa atomowa
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

liczba masowa208
liczba neutronów130
względna masa atomowa
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaJulius Scaliger
miejsce odkryciaItaly
data odkrycia1735
etymologiaSpanish: platina (little silver).
wymowaPLAT-n-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,005 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000098 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000009 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486