Platina

Platina (Pt)

chemický prvok s protónovým číslom 78
Protónové číslo78
Atómová hmotnosť195.084
Nukleónové číslo195
Skupina10
Perióda6
Orbitáld
protón78 p+
Neutrón117 n0
elektrón78 e-
Animated Bohrov model atómu of Pt (Platina)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
123 pm
Metallic Radius
130 pm
iónový polomer
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waalsov polomer
213 pm
density
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Platina0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,95883 eV/particle
ionization energy of Pt (Platina)
Merné skupenské teplo varu
470 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
21,76 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
565,7 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 17, 1
Bohrov model atómu: Pt (Platina)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Pt (Platina)
electron configuration[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Bohrov model atómu of Pt (Platina)
Orbital Diagram of Pt (Platina)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 098,15 K
Teplota topenia
2 041,35 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
71,6 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000089 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,86 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,133 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
9,4 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000011 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
3,5 MPa
bulk modulus
230 GPa
shear modulus
61 GPa
Youngov modul
168 GPa
Poissonova konštanta
0,38
rýchlosť zvuku
2 680 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0,002
Kvantové číslo3D3
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
370 ± 180 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2019
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

166Pt

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
294 ± 62 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

167Pt

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
915 ± 123 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

168Pt

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,02 ± 0,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,99 ± 0,09 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,93 ± 0,16 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,5 ± 2,5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
97,6 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
382 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
862 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,43 ± 0,04 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,33 ± 0,15 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,7 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,2 ± 0,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52 ± 2,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,67 ± 0,12 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,9 ± 2,4 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,08 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,35 ± 0,03 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,16 ± 0,18 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,87 ± 0,12 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0,012 ± 0,002
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
483 ± 3 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,83 ± 0,02 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0,782 ± 0,024
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

193Pt

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50 ± 6 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32,864 ± 0,41
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

195Pt

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
natural abundance
33,775 ± 0,24
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

196Pt

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25,211 ± 0,34
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

197Pt

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,8915 ± 0,0019 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Pt

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7,356 ± 0,13
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,8 ± 0,21 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Pt

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,6 ± 0,3 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Pt

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Pt

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44 ± 15 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Pt

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Pt

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 1,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Pt

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

206Pt

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJulius Scaliger
miesto nálezuItaly
dátum objavu1735
etymológiaSpanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,005 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000098 %
natural abundance (Slnko)
0,0000009 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486