Platina

Platina (Pt)

chemical element with symbol Pt and atomic number 78
Vrstno število78
Atomska teža195.084
Masno število195
Skupina10
Perioda6
Blokd
proton78 p+
nevtron117 n0
elektron78 e-
Animated Bohrov model atoma of Pt (Platina)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
135 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
123 pm
Metallic Radius
130 pm
Ionski polmer
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waalsov polmer
213 pm
density
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Platina0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
8,95883 eV/particle
ionization energy of Pt (Platina)
Izparilna toplota
470 kJ/mol
talilna toplota
21,76 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
565,7 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 17, 1
Bohrov model atoma: Pt (Platina)
valence electron1
Lewis structure: Pt (Platina)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Bohrov model atoma of Pt (Platina)
Orbital Diagram of Pt (Platina)
Oksidacijsko stanje-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativnost
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
4.098,15 K
Tališče
2.041,35 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Gray
appearancesilvery white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
71,6 W/(m K)
thermal expansion
0,0000089 1/K
molar heat capacity
25,86 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,133 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
9,4 MS/m
Specifična upornost
0,00000011 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000000238 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
3,5 MPa
Stisljivostni modul
230 GPa
Strižni modul
61 GPa
Young's modulus
168 GPa
Poissonovo število
0,38
hitrost zvoka
2.680 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsiderophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0,002
Kvantno število3D3
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

Masno število165
nevtronsko število87
relative atomic mass
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
370 ± 180 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2019
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

166Pt

Masno število166
nevtronsko število88
relative atomic mass
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
294 ± 62 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1996
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

167Pt

Masno število167
nevtronsko število89
relative atomic mass
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
915 ± 123 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

168Pt

Masno število168
nevtronsko število90
relative atomic mass
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,02 ± 0,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

Masno število169
nevtronsko število91
relative atomic mass
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,99 ± 0,09 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

Masno število170
nevtronsko število92
relative atomic mass
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,93 ± 0,16 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

Masno število171
nevtronsko število93
relative atomic mass
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
45,5 ± 2,5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

Masno število172
nevtronsko število94
relative atomic mass
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
97,6 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

Masno število173
nevtronsko število95
relative atomic mass
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
382 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

Masno število174
nevtronsko število96
relative atomic mass
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
862 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

Masno število175
nevtronsko število97
relative atomic mass
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,43 ± 0,04 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

Masno število176
nevtronsko število98
relative atomic mass
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,33 ± 0,15 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

Masno število177
nevtronsko število99
relative atomic mass
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

Masno število178
nevtronsko število100
relative atomic mass
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,7 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

Masno število179
nevtronsko število101
relative atomic mass
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,2 ± 0,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

Masno število180
nevtronsko število102
relative atomic mass
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
56 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

Masno število181
nevtronsko število103
relative atomic mass
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
52 ± 2,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

Masno število182
nevtronsko število104
relative atomic mass
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,67 ± 0,12 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

Masno število183
nevtronsko število105
relative atomic mass
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,5 ± 1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1963
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

Masno število184
nevtronsko število106
relative atomic mass
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

Masno število185
nevtronsko število107
relative atomic mass
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
−0,16 ± 0,0024444444444444
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
70,9 ± 2,4 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

Masno število186
nevtronsko število108
relative atomic mass
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,08 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

Masno število187
nevtronsko število109
relative atomic mass
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
−0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,35 ± 0,03 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1961
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

Masno število188
nevtronsko število110
relative atomic mass
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,16 ± 0,18 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

Masno število189
nevtronsko število111
relative atomic mass
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
−0,292 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,87 ± 0,12 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

Masno število190
nevtronsko število112
relative atomic mass
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0,012 ± 0,002
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
483 ± 3 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

Masno število191
nevtronsko število113
relative atomic mass
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
−0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,83 ± 0,02 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

192Pt

Masno število192
nevtronsko število114
relative atomic mass
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0,782 ± 0,024
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

193Pt

Masno število193
nevtronsko število115
relative atomic mass
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
50 ± 6 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

194Pt

Masno število194
nevtronsko število116
relative atomic mass
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32,864 ± 0,41
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost+

195Pt

Masno število195
nevtronsko število117
relative atomic mass
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
natural abundance
33,775 ± 0,24
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

196Pt

Masno število196
nevtronsko število118
relative atomic mass
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25,211 ± 0,34
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost+

197Pt

Masno število197
nevtronsko število119
relative atomic mass
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,8915 ± 0,0019 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1936
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

198Pt

Masno število198
nevtronsko število120
relative atomic mass
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7,356 ± 0,13
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

Masno število199
nevtronsko število121
relative atomic mass
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,8 ± 0,21 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

200Pt

Masno število200
nevtronsko število122
relative atomic mass
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,6 ± 0,3 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1957
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

201Pt

Masno število201
nevtronsko število123
relative atomic mass
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1962
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

202Pt

Masno število202
nevtronsko število124
relative atomic mass
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
44 ± 15 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

203Pt

Masno število203
nevtronsko število125
relative atomic mass
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2008
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

204Pt

Masno število204
nevtronsko število126
relative atomic mass
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,3 ± 1,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2008
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

205Pt

Masno število205
nevtronsko število127
relative atomic mass
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

206Pt

Masno število206
nevtronsko število128
relative atomic mass
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2012
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

Masno število207
nevtronsko število129
relative atomic mass
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

Masno število208
nevtronsko število130
relative atomic mass
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2012
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJulius Scaliger
nahajališčeItaly
datum odkritja1735
etimologijaSpanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,005 mg/kg
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000098 %
natural abundance (Sonce)
0,0000009 %
Abundance in Universe
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486