Платина

Платина (Pt)

chemical element with symbol Pt and atomic number 78
Атомски број78
Атомска маса195.084
Масени број195
Група10
Периода6
Блокd
протон78 p+
неутрон117 n0
електрон78 e-
Animated Боров модел атома of Pt (Платина)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Ван дер Валсов радијус
213 pm
густина
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Платина0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
8,95883 eV/particle
енергија јонизације of Pt (Платина)
Топлота испаравања
470 kJ/mol
топлота топљења
21,76 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
565,7 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 17, 1
Боров модел атома: Pt (Платина)
Валентни електрони1
Lewis structure: Pt (Платина)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Боров модел атома of Pt (Платина)
Orbital Diagram of Pt (Платина)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.098,15 K
Температура топљења
2.041,35 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
71,6 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000089 1/K
molar heat capacity
25,86 J/(mol K)
Специфична топлота
0,133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
9,4 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000011 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
3,5 MPa
модул стишљивости
230 GPa
shear modulus
61 GPa
Јангов модул
168 GPa
Пуасонов однос
0,38
брзина звука
2.680 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
10
Neutron Mass Absorption
0,002
квантни број3D3
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

Масени број165
неутронски број87
атомска тежина
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
370 ± 180 us
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2019
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

166Pt

Масени број166
неутронски број88
атомска тежина
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
294 ± 62 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

167Pt

Масени број167
неутронски број89
атомска тежина
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
915 ± 123 us
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

168Pt

Масени број168
неутронски број90
атомска тежина
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,02 ± 0,1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

Масени број169
неутронски број91
атомска тежина
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,99 ± 0,09 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

Масени број170
неутронски број92
атомска тежина
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,93 ± 0,16 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

Масени број171
неутронски број93
атомска тежина
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,5 ± 2,5 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

Масени број172
неутронски број94
атомска тежина
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
97,6 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

Масени број173
неутронски број95
атомска тежина
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
382 ± 2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

Масени број174
неутронски број96
атомска тежина
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
862 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

Масени број175
неутронски број97
атомска тежина
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,43 ± 0,04 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

Масени број176
неутронски број98
атомска тежина
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,33 ± 0,15 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

Масени број177
неутронски број99
атомска тежина
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 0,4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

Масени број178
неутронски број100
атомска тежина
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,7 ± 0,7 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

Масени број179
неутронски број101
атомска тежина
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,2 ± 0,4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

Масени број180
неутронски број102
атомска тежина
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

Масени број181
неутронски број103
атомска тежина
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52 ± 2,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

Масени број182
неутронски број104
атомска тежина
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,67 ± 0,12 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

Масени број183
неутронски број105
атомска тежина
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,5 ± 1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

Масени број184
неутронски број106
атомска тежина
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,3 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

Масени број185
неутронски број107
атомска тежина
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70,9 ± 2,4 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

Масени број186
неутронски број108
атомска тежина
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,08 ± 0,05 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

Масени број187
неутронски број109
атомска тежина
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,35 ± 0,03 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

Масени број188
неутронски број110
атомска тежина
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,16 ± 0,18 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

Масени број189
неутронски број111
атомска тежина
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,87 ± 0,12 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

Масени број190
неутронски број112
атомска тежина
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,012 ± 0,002
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
483 ± 3 Gy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

Масени број191
неутронски број113
атомска тежина
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,83 ± 0,02 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

192Pt

Масени број192
неутронски број114
атомска тежина
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,782 ± 0,024
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

193Pt

Масени број193
неутронски број115
атомска тежина
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50 ± 6 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

194Pt

Масени број194
неутронски број116
атомска тежина
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
присутност у природи
32,864 ± 0,41
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

195Pt

Масени број195
неутронски број117
атомска тежина
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
присутност у природи
33,775 ± 0,24
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

196Pt

Масени број196
неутронски број118
атомска тежина
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
присутност у природи
25,211 ± 0,34
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

197Pt

Масени број197
неутронски број119
атомска тежина
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,8915 ± 0,0019 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

198Pt

Масени број198
неутронски број120
атомска тежина
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
присутност у природи
7,356 ± 0,13
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

Масени број199
неутронски број121
атомска тежина
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,8 ± 0,21 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

200Pt

Масени број200
неутронски број122
атомска тежина
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,6 ± 0,3 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

201Pt

Масени број201
неутронски број123
атомска тежина
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

202Pt

Масени број202
неутронски број124
атомска тежина
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44 ± 15 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

203Pt

Масени број203
неутронски број125
атомска тежина
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2008
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

204Pt

Масени број204
неутронски број126
атомска тежина
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 1,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

205Pt

Масени број205
неутронски број127
атомска тежина
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

206Pt

Масени број206
неутронски број128
атомска тежина
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

Масени број207
неутронски број129
атомска тежина
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

Масени број208
неутронски број130
атомска тежина
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

историја

откриоJulius Scaliger
место открићаItaly
датум открића1735
етимологијаSpanish: platina (little silver).
изговорPLAT-n-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,005 mg/kg
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000098 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000009 %
Заступљеност у Космосу
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486