แพลทินัม

แพลทินัม (Pt)

chemical element with symbol Pt and atomic number 78
เลขอะตอม78
มวลอะตอม195.084
เลขมวล195
หมู่10
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน78 p+
นิวตรอน117 n0
อิเล็กตรอน78 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pt (แพลทินัม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
213 pm
ความหนาแน่น
21.5 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แพลทินัม020406080100120140160180200220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.95883 eV/particle
ionization energy of Pt (แพลทินัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
470 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
21.76 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565.7 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 17, 1
แบบจำลองของบอร์: Pt (แพลทินัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pt (แพลทินัม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pt (แพลทินัม)
Orbital Diagram of Pt (แพลทินัม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
2.249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,098.15 K
จุดหลอมเหลว
2,041.35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
71.6 W/(m K)
thermal expansion
0.0000089 1/K
molar heat capacity
25.86 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
9.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000011 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000122 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000238 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002573
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
230 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
61 GPa
Young's modulus
168 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.38
อัตราเร็วของเสียง
2,680 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number3D3
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

เลขมวล165
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
164.999658 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
370 ± 180 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

166Pt

เลขมวล166
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
165.994866 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
294 ± 62 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

167Pt

เลขมวล167
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
166.99275 ± 0.000329 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
915 ± 123 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

168Pt

เลขมวล168
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
167.988180196 ± 0.00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.02 ± 0.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

เลขมวล169
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
168.986619 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.99 ± 0.09 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

เลขมวล170
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
169.982502087 ± 0.000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.93 ± 0.16 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

เลขมวล171
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
170.981248868 ± 0.000086904 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45.5 ± 2.5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

เลขมวล172
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
171.977341059 ± 0.000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
97.6 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

เลขมวล173
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
172.976449922 ± 0.000068096 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
382 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

เลขมวล174
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
173.972820431 ± 0.000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
862 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

เลขมวล175
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
174.972400593 ± 0.000019982 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.43 ± 0.04 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

เลขมวล176
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
175.968938162 ± 0.000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.33 ± 0.15 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

เลขมวล177
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
176.968469541 ± 0.00001609 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

เลขมวล178
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
177.965649288 ± 0.000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.7 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

เลขมวล179
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
178.965358742 ± 0.000008563 Da
g-factor
0.86 ± 0.06
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.2 ± 0.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

เลขมวล180
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
179.96303801 ± 0.00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

เลขมวล181
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
180.963089946 ± 0.000014695 Da
g-factor
0.96 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52 ± 2.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

เลขมวล182
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
181.961171605 ± 0.000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.67 ± 0.12 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

เลขมวล183
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
182.961595895 ± 0.000015261 Da
g-factor
1 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

เลขมวล184
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
183.959921929 ± 0.000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

เลขมวล185
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
184.960613659 ± 0.000027731 Da
g-factor
-0.16 ± 0.0024444444444444
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.9 ± 2.4 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

เลขมวล186
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
185.959350845 ± 0.000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.08 ± 0.05 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

เลขมวล187
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
186.960616646 ± 0.000025837 Da
g-factor
-0.26466666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.35 ± 0.03 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

เลขมวล188
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
187.959397521 ± 0.000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.16 ± 0.18 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

เลขมวล189
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
188.960848485 ± 0.000010832 Da
g-factor
-0.292 ± 0.0053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.87 ± 0.12 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

เลขมวล190
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
189.959949823 ± 0.000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0.012 ± 0.002
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
483 ± 3 Gy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

เลขมวล191
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
190.961676261 ± 0.00000443 Da
g-factor
-0.33266666666667 ± 0.0033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.83 ± 0.02 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

เลขมวล192
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
191.961042667 ± 0.000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0.782 ± 0.024
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

193Pt

เลขมวล193
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
192.962984546 ± 0.000001458 Da
g-factor
1.202 ± 0.016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50 ± 6 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

เลขมวล194
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
193.962683498 ± 0.000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32.864 ± 0.41
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

195Pt

เลขมวล195
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
194.964794325 ± 0.00000054 Da
g-factor
natural abundance
33.775 ± 0.24
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

196Pt

เลขมวล196
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
195.964954648 ± 0.000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25.211 ± 0.34
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

197Pt

เลขมวล197
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
196.96734303 ± 0.000000575 Da
g-factor
1.02 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.8915 ± 0.0019 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Pt

เลขมวล198
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
197.967896718 ± 0.000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7.356 ± 0.13
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

เลขมวล199
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
198.970597022 ± 0.000002317 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.8 ± 0.21 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Pt

เลขมวล200
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
199.971444609 ± 0.000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.6 ± 0.3 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Pt

เลขมวล201
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
200.974513305 ± 0.000053788 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Pt

เลขมวล202
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
201.975639 ± 0.000027 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44 ± 15 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Pt

เลขมวล203
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
202.979055 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Pt

เลขมวล204
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
203.981084 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 1.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Pt

เลขมวล205
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
204.986237 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

206Pt

เลขมวล206
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
205.99008 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

เลขมวล207
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
206.995556 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

เลขมวล208
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
207.999463 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Julius Scaliger
สถานที่ค้นพบItaly
ถูกค้นพบเมื่อ1735
ศัพทมูลวิทยาSpanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.005 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000098 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000009 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486

alias

 • Pt
 • element 78
 • 78Pt

การแปล

 • อังกฤษplatinum
 • นอร์เวย์บุคมอลplatina
 • รัสเซียплатина
 • อิตาลีplatino
 • ฝรั่งเศสplatine
 • สเปนplatino
 • นอร์เวย์นีนอสก์platina
 • ฮังการีplatina
 • เยอรมันPlatin
 • แอฟริกานส์platinum
 • อัมฮาราፕላቲነም
 • อารากอนPlatín
 • อาหรับبلاتين
 • อาเซอร์ไบจานPlatin
 • เบลารุสПлаціна
 • บัลแกเรียплатина
 • บังกลาপ্লাটিনাম
 • บอสเนียplatina
 • คาตาลันplatí
 • เชอโรกีᏝᏘᏅᎻ
 • คอร์ซิกาPlatinu
 • เช็กplatina
 • ชูวัชПлатина
 • เวลส์Platinwm
 • เดนมาร์กplatin
 • กรีกλευκόχρυσος
 • เอสเปรันโตplateno
 • เอสโตเนียPlaatina
 • บาสก์platino
 • เปอร์เซียپلاتین
 • ฟินแลนด์platina
 • ฟรูลีPlatin
 • ไอริชPlatanam
 • กาลิเซียPlatino
 • มานซ์platinum
 • จีนแคะPha̍k-kîm
 • ฮิบรูפלטינה
 • ฮินดีฟิจิPlatinum
 • โครเอเชียPlatina
 • เฮติครีโอลPlatin
 • อาร์เมเนียպլատին
 • อินเตอร์ลิงกัวPlatino
 • อินโดนีเซียplatina
 • อีโดPlatino
 • ไอซ์แลนด์platína
 • ญี่ปุ่น白金
 • โลชบันlo jinmrplati
 • จอร์เจียპლატინა
 • คาซัคПлатина
 • กันนาดาಪ್ಲಾಟಿನಮ್
 • เกาหลี백금
 • เคิร์ดPlatîn
 • โกมิПлатина
 • ละตินplatinum
 • ลักเซมเบิร์กPlatin
 • lbeКӀяла муси
 • ลิกูเรียPatin
 • ลิทัวเนียPlatina
 • ลัตเวียplatīns
 • มาซิโดเนียплатина
 • มาลายาลัมപ്ലാറ്റിനം
 • มราฐีप्लॅटिनम
 • มารีตะวันตกПлатина
 • มาเลย์Platinum
 • พม่าရွှေဖြူ
 • เอียร์ซยาАшо киве
 • เยอรมันต่ำPlatin
 • ดัตช์platina
 • อ็อกซิตันPlatin
 • โปแลนด์platyna
 • ลาฮ์นดาپلاٹینم
 • โปรตุเกสplatina
 • เคชวาQullqiya
 • โรมาเนียplatină
 • ซิซิลีplatinu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียplatina
 • สโลวักPlatina
 • สโลวีเนียplatina
 • แอลเบเนียPlatina
 • เซอร์เบียплатина
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Platin
 • สวีเดนplatina
 • สวาฮีลีPlatini
 • ทมิฬபிளாட்டினம்
 • ทาจิกПлатина
 • ตากาล็อกPlatino
 • ตุรกีPlatin
 • อุยกูร์ئاق ئالتۇن
 • ยูเครนплатина
 • อูรดูپلاٹینیم
 • เวปส์Platin
 • เวียดนามplatin
 • วาเรย์Platino
 • คัลมืยค์Платинум
 • ยิดดิชפלאטין
 • โยรูบาPlatinum
 • จีน
 • เซบูPlatino
 • เคิร์ดตอนกลางپلاتین
 • ปัญจาบਪਲੈਟੀਨਮ
 • เบรตันPlatin
 • ฮินดีप्लैटिनम
 • คุชราตપ્લેટિનમ
 • โอดิยาପ୍ଲାଟିନମ
 • สกอตส์platinum
 • พีดมอนต์Plàtin
 • ตาตาร์Агалтын
 • กีกูยูPlatinum
 • โซมาลีBalatiniyaam
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Плятына
 • กวางตุ้ง白金
 • จีนมินหนานPe̍h-kim
 • เนวาร์प्वलाख
 • อุซเบกPlatina
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาโรมาเนียPlatinâ
 • cdoBăh-gĭng
 • คาซูเบียนPlatëna
 • คีร์กีซПлатина
 • มอลตาplatinu
 • เนปาลप्लाटिनम
 • เกลิกสกอตPlatanum
 • จ้วงGimhau
 • โปรตุเกส (บราซิล)platina
 • สันสกฤตप्लाटिनम
 • azbپلاتین
 • อัสตูเรียสplatín
 • โภชปุรีप्लैटिनम
 • มองโกเลียцагаан алт
 • ซุนดาPlatinum
 • ทิเบตབེ་ལེ་ཊི་ནམ།
 • อุยกูร์ (อาหรับ)ئاق ئالتۇن
 • อุยกูร์ (ละติน)Platina
 • เตลูกูప్లాటినం
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)platinum
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาplatino
 • kbpPlatɩnɩ
 • จีนอู๋
 • oloPlatinu
 • ฟริเซียนเหนือPlaatin
 • ลิมเบิร์กPlatina
 • ลอมบาร์ดPlatino
 • บาวาเรียPlatin
 • ซาร์เดญาPlàtinu
 • บัชคีร์Аҡ алтын
 • อาหรับโมร็อกโกپلاتين
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بلاتين
 • พัชโตپلاټينيوم
 • คอร์นิชplatinom
 • lldPlatin
 • บิกอลPlatino
 • มณีปุระꯄ꯭ꯂꯥꯇꯤꯅꯝ
 • บาหลีPlatinum
 • อะทิคาเมกPiwapiskw
 • ซูลูIKhazi