แพลทินัม

แพลทินัม (Pt)

chemical element with symbol Pt and atomic number 78
เลขอะตอม78
มวลอะตอม195.084
เลขมวล195
หมู่10
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน78 p+
นิวตรอน117 n0
Electrons78 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pt (แพลทินัม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
213 pm
ความหนาแน่น
21.5 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.95883 eV/particle
ionization energy of Pt (แพลทินัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
470 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
21.76 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565.7 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 17, 1
แบบจำลองของบอร์: Pt (แพลทินัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d9 6s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pt (แพลทินัม)
Orbital Diagram of Pt (แพลทินัม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity
2.249320350691278 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,098.15 K
จุดหลอมเหลว
2,041.35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
71.6 W/(m K)
thermal expansion
0.0000089 1/K
molar heat capacity
25.86 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
9.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000011 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000122 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000238 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002573
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
230 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
61 GPa
Young's modulus
168 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.38
อัตราเร็วของเสียง
2,680 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number3D3
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Radioactive Isotopes39

165Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.999658 ± 0.000429 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
370 ± 180 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

165Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

166Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.994866 ± 0.000322 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
294 ± 62 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

166Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

167Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.99275 ± 0.000329 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
915 ± 123 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

167Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

168Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.988180196 ± 0.00016096 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.02 ± 0.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

168Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

169Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.986619 ± 0.000215 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.99 ± 0.09 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

169Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.982502087 ± 0.000019588 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.93 ± 0.16 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

170Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

171Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.981248868 ± 0.000086904 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
45.5 ± 2.5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

171Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

172Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.977341059 ± 0.000011139 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
97.6 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

172Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.976449922 ± 0.000068096 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
382 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

173Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

174Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.972820431 ± 0.000011098 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
862 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

174Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.972400593 ± 0.000019982 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.43 ± 0.04 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

175Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.968938162 ± 0.000013647 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.33 ± 0.15 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

176Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)40%

177Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.968469541 ± 0.00001609 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
10 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

177Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.965649288 ± 0.000010878 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20.7 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

178Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.965358742 ± 0.000008563 Da
เลขมวล179
g-factor
0.86 ± 0.06
ครึ่งชีวิต
21.2 ± 0.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

179Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.96303801 ± 0.00001079 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
56 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

180Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.963089946 ± 0.000014695 Da
เลขมวล181
g-factor
0.96 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
52 ± 2.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

181Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.961171605 ± 0.000014057 Da
เลขมวล182
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.67 ± 0.12 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

182Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.961595895 ± 0.000015261 Da
เลขมวล183
g-factor
1 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

183Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.959921929 ± 0.000015828 Da
เลขมวล184
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

184Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.960613659 ± 0.000027731 Da
เลขมวล185
g-factor
-0.16 ± 0.0024444444444444
ครึ่งชีวิต
70.9 ± 2.4 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

185Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.959350845 ± 0.000023344 Da
เลขมวล186
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.08 ± 0.05 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

186Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.960616646 ± 0.000025837 Da
เลขมวล187
g-factor
-0.26466666666667 ± 0.0053333333333333
ครึ่งชีวิต
2.35 ± 0.03 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

187Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.959397521 ± 0.000005694 Da
เลขมวล188
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.16 ± 0.18 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

188Pt Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.960848485 ± 0.000010832 Da
เลขมวล189
g-factor
-0.292 ± 0.0053333333333333
ครึ่งชีวิต
10.87 ± 0.12 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

189Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
0.012 ± 0.002
น้ำหนักอะตอม
189.959949823 ± 0.000000705 Da
เลขมวล190
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
483 ± 3 Gy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

190Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

191Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.961676261 ± 0.00000443 Da
เลขมวล191
g-factor
-0.33266666666667 ± 0.0033333333333333
ครึ่งชีวิต
2.83 ± 0.02 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

191Pt Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

natural abundance
0.782 ± 0.024
น้ำหนักอะตอม
191.961042667 ± 0.000002758 Da
เลขมวล192
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

192Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

193Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.962984546 ± 0.000001458 Da
เลขมวล193
g-factor
1.202 ± 0.016
ครึ่งชีวิต
50 ± 6 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

193Pt Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

natural abundance
32.864 ± 0.41
น้ำหนักอะตอม
193.962683498 ± 0.000000532 Da
เลขมวล194
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

195Pt

natural abundance
33.775 ± 0.24
น้ำหนักอะตอม
194.964794325 ± 0.00000054 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

195Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

196Pt

natural abundance
25.211 ± 0.34
น้ำหนักอะตอม
195.964954648 ± 0.000000547 Da
เลขมวล196
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

197Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.96734303 ± 0.000000575 Da
เลขมวล197
g-factor
1.02 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
19.8915 ± 0.0019 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

197Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

198Pt

natural abundance
7.356 ± 0.13
น้ำหนักอะตอม
197.967896718 ± 0.000002254 Da
เลขมวล198
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

198Pt Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

199Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.970597022 ± 0.000002317 Da
เลขมวล199
g-factor
ครึ่งชีวิต
30.8 ± 0.21 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

199Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

200Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.971444609 ± 0.000021588 Da
เลขมวล200
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12.6 ± 0.3 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

200Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

201Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.974513305 ± 0.000053788 Da
เลขมวล201
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

201Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

202Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.975639 ± 0.000027 Da
เลขมวล202
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
44 ± 15 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

202Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

203Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.979055 ± 0.000215 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

203Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

204Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.981084 ± 0.000215 Da
เลขมวล204
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 1.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

204Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

205Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.986237 ± 0.000322 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

205Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

206Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.99008 ± 0.000322 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

206Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

207Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.995556 ± 0.000429 Da
เลขมวล207
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

207Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

208Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.999463 ± 0.000429 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

208Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Platinum crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Julius Scaliger
สถานที่ค้นพบItaly
ถูกค้นพบเมื่อ1735
ศัพทมูลวิทยาSpanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.005 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000098 %
Abundance in Sun
0.0000009 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486