Platin

Platin (Pt)

element
Atom numarası78
Atom ağırlığı195.084
Kütle numarası195
Grup10
Periyot6
Blokd
proton78 p+
nötron117 n0
elektron78 e-
Animated Bohr modeli of Pt (Platin)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
135 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waals radius
213 pm
yoğunluk
21,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Platin020406080100120140160180200220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
8,95883 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Pt (Platin)
Buharlaşma ısısı
470 kJ/mol
enthalpy of fusion
21,76 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565,7 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 17, 1
Bohr modeli: Pt (Platin)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Pt (Platin)
electron configuration[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced Bohr modeli of Pt (Platin)
Orbital Diagram of Pt (Platin)
Yükseltgenme seviyesi-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegatiflik
2.2
Electrophilicity Index
2,249320350691278 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
4.098,15 K
Ergime noktası
2.041,35 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
71,6 W/(m K)
Genleşme
0,0000089 1/K
molar ısı kapasitesi
25,86 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,133 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
9,4 MS/m
Özdirenç
0,00000011 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0002573
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
3,5 MPa
Bulk modülü
230 GPa
shear modulus
61 GPa
Young katsayısı
168 GPa
Poisson's ratio
0,38
Ses hızı
2.680 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
10
Neutron Mass Absorption
0,002
Kuantum sayısı3D3
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Platin izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

Kütle numarası165
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
164,999658 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
370 ± 180 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2019
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

166Pt

Kütle numarası166
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
165,994866 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
294 ± 62 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

167Pt

Kütle numarası167
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
166,99275 ± 0,000329 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
915 ± 123 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

168Pt

Kütle numarası168
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
167,988180196 ± 0,00016096 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,02 ± 0,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

Kütle numarası169
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
168,986619 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,99 ± 0,09 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

Kütle numarası170
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
169,982502087 ± 0,000019588 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,93 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

Kütle numarası171
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
170,981248868 ± 0,000086904 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45,5 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

Kütle numarası172
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
171,977341059 ± 0,000011139 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
97,6 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

Kütle numarası173
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
172,976449922 ± 0,000068096 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
382 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

Kütle numarası174
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
173,972820431 ± 0,000011098 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
862 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

Kütle numarası175
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
174,972400593 ± 0,000019982 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,43 ± 0,04 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

Kütle numarası176
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
175,968938162 ± 0,000013647 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,33 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

Kütle numarası177
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
176,968469541 ± 0,00001609 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

Kütle numarası178
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
177,965649288 ± 0,000010878 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,7 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

Kütle numarası179
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
178,965358742 ± 0,000008563 Da
g-factor
0,86 ± 0,06
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

Kütle numarası180
nötron numarası102
Bağıl atom kütlesi
179,96303801 ± 0,00001079 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

Kütle numarası181
nötron numarası103
Bağıl atom kütlesi
180,963089946 ± 0,000014695 Da
g-factor
0,96 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
52 ± 2,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

Kütle numarası182
nötron numarası104
Bağıl atom kütlesi
181,961171605 ± 0,000014057 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,67 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

Kütle numarası183
nötron numarası105
Bağıl atom kütlesi
182,961595895 ± 0,000015261 Da
g-factor
1 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,5 ± 1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

Kütle numarası184
nötron numarası106
Bağıl atom kütlesi
183,959921929 ± 0,000015828 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

Kütle numarası185
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
184,960613659 ± 0,000027731 Da
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70,9 ± 2,4 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

Kütle numarası186
nötron numarası108
Bağıl atom kütlesi
185,959350845 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,08 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

Kütle numarası187
nötron numarası109
Bağıl atom kütlesi
186,960616646 ± 0,000025837 Da
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,35 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

Kütle numarası188
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
187,959397521 ± 0,000005694 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,16 ± 0,18 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

Kütle numarası189
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
188,960848485 ± 0,000010832 Da
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,87 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

Kütle numarası190
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
189,959949823 ± 0,000000705 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,012 ± 0,002
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
483 ± 3 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

Kütle numarası191
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
190,961676261 ± 0,00000443 Da
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,83 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

Kütle numarası192
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
191,961042667 ± 0,000002758 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,782 ± 0,024
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)

193Pt

Kütle numarası193
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
192,962984546 ± 0,000001458 Da
g-factor
1,202 ± 0,016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50 ± 6 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

Kütle numarası194
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
193,962683498 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
32,864 ± 0,41
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

195Pt

Kütle numarası195
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
194,964794325 ± 0,00000054 Da
g-factor
doğadaki bolluk
33,775 ± 0,24
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

196Pt

Kütle numarası196
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
195,964954648 ± 0,000000547 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
25,211 ± 0,34
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

197Pt

Kütle numarası197
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
196,96734303 ± 0,000000575 Da
g-factor
1,02 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,8915 ± 0,0019 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

198Pt

Kütle numarası198
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
197,967896718 ± 0,000002254 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
7,356 ± 0,13
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

Kütle numarası199
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
198,970597022 ± 0,000002317 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,8 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

200Pt

Kütle numarası200
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
199,971444609 ± 0,000021588 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1957
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

201Pt

Kütle numarası201
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
200,974513305 ± 0,000053788 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

202Pt

Kütle numarası202
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
201,975639 ± 0,000027 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
44 ± 15 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

203Pt

Kütle numarası203
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
202,979055 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

204Pt

Kütle numarası204
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
203,981084 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,3 ± 1,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

205Pt

Kütle numarası205
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
204,986237 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

206Pt

Kütle numarası206
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
205,99008 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

Kütle numarası207
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
206,995556 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

Kütle numarası208
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
207,999463 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

tarih

kâşifi ya da mucidiJulius Scaliger
keşif yeriItaly
keşif veya buluş tarihi1735
köken bilimiSpanish: platina (little silver).
telaffuzuPLAT-n-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,005 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000098 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000009 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486