Platin

Platin (Pt)

chemical element with symbol Pt and atomic number 78
Số nguyên tử78
Nguyên tử khối195.084
số khối195
Nhóm10
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton78 p+
Nơ tron117 n0
Electrons78 e-
Animated Mô hình Bohr of Pt (Platin)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Bán kính van der Waals
213 pm
mật độ
21,5 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
8,95883 eV/particle
ionization energy of Pt (Platin)
Nhiệt bay hơi
470 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
21,76 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565,7 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 17, 1
Mô hình Bohr: Pt (Platin)
Electron hóa trị1
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d9 6s1
Enhanced Mô hình Bohr of Pt (Platin)
Orbital Diagram of Pt (Platin)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
độ âm điện
2.2
Electrophilicity
2,249320350691278 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
4.098,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.041,35 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
71,6 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000089 1/K
molar heat capacity
25,86 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
9,4 MS/m
điện trở suất
0,00000011 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000122 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000000238 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0002573
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
3,5 MPa
Mô đun khối
230 GPa
Modul ngang
61 GPa
mô đun Young
168 GPa
Hệ số Poisson
0,38
tốc độ âm thanh
2.680 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0,002
Số lượng tử3D3
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Platin

Các đồng vị bền6
Các đồng vị không bền38
Radioactive Isotopes39

165Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,999658 ± 0,000429 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
370 ± 180 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2019
parity-

165Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

166Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,994866 ± 0,000322 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
294 ± 62 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1996
parity+

166Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

167Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,99275 ± 0,000329 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
915 ± 123 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

167Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

168Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,988180196 ± 0,00016096 Da
số khối168
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,02 ± 0,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

168Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

169Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,986619 ± 0,000215 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
6,99 ± 0,09 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

169Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,982502087 ± 0,000019588 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13,93 ± 0,16 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

170Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

171Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,981248868 ± 0,000086904 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
45,5 ± 2,5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

171Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

172Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,977341059 ± 0,000011139 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
97,6 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

172Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,976449922 ± 0,000068096 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
382 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity-

173Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

174Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,972820431 ± 0,000011098 Da
số khối174
g-factor
0
chu kỳ bán rã
862 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

174Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,972400593 ± 0,000019982 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
2,43 ± 0,04 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity-

175Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,968938162 ± 0,000013647 Da
số khối176
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,33 ± 0,15 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

176Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)40%

177Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,968469541 ± 0,00001609 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
10 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity-

177Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,965649288 ± 0,000010878 Da
số khối178
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20,7 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

178Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,965358742 ± 0,000008563 Da
số khối179
g-factor
0,86 ± 0,06
chu kỳ bán rã
21,2 ± 0,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity-

179Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,96303801 ± 0,00001079 Da
số khối180
g-factor
0
chu kỳ bán rã
56 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

180Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,963089946 ± 0,000014695 Da
số khối181
g-factor
0,96 ± 0,04
chu kỳ bán rã
52 ± 2,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity-

181Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,961171605 ± 0,000014057 Da
số khối182
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,67 ± 0,12 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity+

182Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,961595895 ± 0,000015261 Da
số khối183
g-factor
1 ± 0,01
chu kỳ bán rã
6,5 ± 1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity-

183Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,959921929 ± 0,000015828 Da
số khối184
g-factor
0
chu kỳ bán rã
17,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity+

184Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,960613659 ± 0,000027731 Da
số khối185
g-factor
-0,16 ± 0,0024444444444444
chu kỳ bán rã
70,9 ± 2,4 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity+

185Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,959350845 ± 0,000023344 Da
số khối186
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,08 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

186Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,960616646 ± 0,000025837 Da
số khối187
g-factor
-0,26466666666667 ± 0,0053333333333333
chu kỳ bán rã
2,35 ± 0,03 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity-

187Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,959397521 ± 0,000005694 Da
số khối188
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,16 ± 0,18 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

188Pt Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,960848485 ± 0,000010832 Da
số khối189
g-factor
-0,292 ± 0,0053333333333333
chu kỳ bán rã
10,87 ± 0,12 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

189Pt Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
0,012 ± 0,002
relative atomic mass
189,959949823 ± 0,000000705 Da
số khối190
g-factor
0
chu kỳ bán rã
483 ± 3 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

190Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

191Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,961676261 ± 0,00000443 Da
số khối191
g-factor
-0,33266666666667 ± 0,0033333333333333
chu kỳ bán rã
2,83 ± 0,02 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

191Pt Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

natural abundance
0,782 ± 0,024
relative atomic mass
191,961042667 ± 0,000002758 Da
số khối192
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

192Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

193Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,962984546 ± 0,000001458 Da
số khối193
g-factor
1,202 ± 0,016
chu kỳ bán rã
50 ± 6 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity-

193Pt Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

natural abundance
32,864 ± 0,41
relative atomic mass
193,962683498 ± 0,000000532 Da
số khối194
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

195Pt

natural abundance
33,775 ± 0,24
relative atomic mass
194,964794325 ± 0,00000054 Da
số khối195
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity-

195Pt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

196Pt

natural abundance
25,211 ± 0,34
relative atomic mass
195,964954648 ± 0,000000547 Da
số khối196
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

197Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,96734303 ± 0,000000575 Da
số khối197
g-factor
1,02 ± 0,04
chu kỳ bán rã
19,8915 ± 0,0019 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity-

197Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

198Pt

natural abundance
7,356 ± 0,13
relative atomic mass
197,967896718 ± 0,000002254 Da
số khối198
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

198Pt Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

199Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,970597022 ± 0,000002317 Da
số khối199
g-factor
chu kỳ bán rã
30,8 ± 0,21 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity-

199Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

200Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,971444609 ± 0,000021588 Da
số khối200
g-factor
0
chu kỳ bán rã
12,6 ± 0,3 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1957
parity+

200Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

201Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,974513305 ± 0,000053788 Da
số khối201
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1962
parity-

201Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

202Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,975639 ± 0,000027 Da
số khối202
g-factor
0
chu kỳ bán rã
44 ± 15 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

202Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

203Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,979055 ± 0,000215 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2008
parity-

203Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

204Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,981084 ± 0,000215 Da
số khối204
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,3 ± 1,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2008
parity+

204Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

205Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,986237 ± 0,000322 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

205Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

206Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,99008 ± 0,000322 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

206Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

207Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,995556 ± 0,000429 Da
số khối207
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

207Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

208Pt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,999463 ± 0,000429 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

208Pt Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Platinum crystals

lịch sử

được phát hiện bởiJulius Scaliger
nơi khám pháItaly
ngày khám phá1735
từ nguyên họcSpanish: platina (little silver).
cách phát âmPLAT-n-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,005 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000098 %
Abundance in Sun
0,0000009 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486