Radium

Radium (Ra)

radioaktivní chemický prvek s atomovým číslem 88
Atomové číslo88
Atomová hmotnost226
Nukleonové číslo201
Skupina2
Perioda7
Bloks
proton88 p+
neutron113 n0
elektron88 e-
Animated Bohrův model atomu of Ra (Radium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
215 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
201 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
148 pm
Crystal Radius
162 pm
Van der Waalsův poloměr
283 pm
hustota
Atomic Radii Of The Elements: Radium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,278424 eV/particle
Ionizační energie of Ra (Radium)
měrné skupenské teplo varu
113 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
9,6 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
159 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Bohrův model atomu: Ra (Radium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ra (Radium)
elektronová konfigurace[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ra (Radium)
Orbital Diagram of Ra (Radium)
Oxidační číslo2
elektronegativita
0.9
Electrophilicity Index
0,6982685447294388 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
969,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1 MS/m
rezistivita
0,000001 m Ω
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieKovy alkalických zemin, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
13
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo1S0
space group229 (Im_3m)

Izotopy radia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy35
Natural Isotopes0

201Ra

Nukleonové číslo201
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
201,012814699 ± 0,000021794 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2005
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

202Ra

Nukleonové číslo202
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
202,009742305 ± 0,000016122 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,1 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2005
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

203Ra

Nukleonové číslo203
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
203,009233907 ± 0,0000104 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

Nukleonové číslo204
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
204,006506855 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

Nukleonové číslo205
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
205,006230692 ± 0,000024446 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
220 ± 50 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

Nukleonové číslo206
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
206,003827842 ± 0,000019332 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
240 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

Nukleonové číslo207
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
207,00377242 ± 0,000062572 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,38 ± 0,18 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

Nukleonové číslo208
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
208,001855012 ± 0,000009686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,11 ± 0,045 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

Nukleonové číslo209
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
209,001994902 ± 0,000006169 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0052
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,71 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

Nukleonové číslo210
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
210,000475406 ± 0,000009868 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

Nukleonové číslo211
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
211,000893049 ± 0,000005331 Da
g-factor
0,3496 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,6 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

Nukleonové číslo212
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
211,999786619 ± 0,000011007 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

Nukleonové číslo213
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
213,000370971 ± 0,00001054 Da
g-factor
1,22 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,73 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

Nukleonové číslo214
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
214,00009956 ± 0,000005636 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,437 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

Nukleonové číslo215
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
215,002718208 ± 0,00000773 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,669 ± 0,009 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

216Ra

Nukleonové číslo216
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
216,003533534 ± 0,000008592 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
172 ± 7 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

Nukleonové číslo217
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
217,006322676 ± 0,000007564 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,95 ± 0,12 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

218Ra

Nukleonové číslo218
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
218,007134297 ± 0,000010528 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,91 ± 0,14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219Ra

Nukleonové číslo219
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
219,010084715 ± 0,000007315 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

220Ra

Nukleonové číslo220
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
220,011027542 ± 0,000008153 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,1 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

221Ra

Nukleonové číslo221
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
221,013917293 ± 0,00000497 Da
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

Nukleonové číslo222
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
222,015373371 ± 0,000004781 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,6 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

Nukleonové číslo223
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
223,018500648 ± 0,000002243 Da
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,4352 ± 0,001 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
datum objevu1905
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

Nukleonové číslo224
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
224,020210361 ± 0,000001944 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,6316 ± 0,0014 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1902
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

Nukleonové číslo225
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
225,023610502 ± 0,000002786 Da
g-factor
-1,46 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,82 ± 0,19 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

226Ra

Nukleonové číslo226
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
226,025408186 ± 0,000002068 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,6 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1898
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

Nukleonové číslo227
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
227,029176205 ± 0,000002089 Da
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,2 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

228Ra

Nukleonové číslo228
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
228,031068574 ± 0,000002141 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,75 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1907
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

229Ra

Nukleonové číslo229
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
229,034956703 ± 0,000016576 Da
g-factor
0,19968 ± 0,00056
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

230Ra

Nukleonové číslo230
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
230,037054776 ± 0,000011053 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
93 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

231Ra

Nukleonové číslo231
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
231,041027085 ± 0,000012206 Da
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
104 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

232Ra

Nukleonové číslo232
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
232,043475267 ± 0,000009823 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

233Ra

Nukleonové číslo233
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
233,04759457 ± 0,000009235 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

234Ra

Nukleonové číslo234
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
234,0503821 ± 0,000009 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

Nukleonové číslo235
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
235,05489 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Radium226

dějiny

objevitel nebo vynálezcePierre and Marie Curie
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1898
etymologieLatin: radius (ray).
výslovnostRAY-di-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,0000009 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,000000000089 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,0000000000001 %
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants