Ραδιο

Ραδιο (Ra)

kemia elemento kun simbolo Ra kaj atomnumero 88
Ατομικός Αριθμός88
Ατομικό βάρος226
Μαζικός αριθμός201
Ομάδα2
Περίοδος7
Τομέαςs
πρωτόνιο88 p+
νετρόνιο113 n0
ηλεκτρόνιο88 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ra (Ραδιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
215 pm
molar volume
covalent radius
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
Van der Waals radius
283 pm
πυκνότητα
Atomic Radii Of The Elements: Ραδιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
5,278424 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ra (Ραδιο)
ενθαλπία εξάτμισης
113 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,6 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
159 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ra (Ραδιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ra (Ραδιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ra (Ραδιο)
Orbital Diagram of Ra (Ραδιο)
Αριθμός οξείδωσης2
Ηλεκτραρνητικότητα
0.9
Electrophilicity Index
0,6982685447294388 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
969,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
1 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,000001 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλκαλικές γαίες, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
13
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes0

201Ra

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
201,012814699 ± 0,000021794 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20 ± 30 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

202Ra

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
202,009742305 ± 0,000016122 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,1 ± 1,1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

203Ra

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
203,009233907 ± 0,0000104 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36 ± 13 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
204,006506855 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60 ± 9 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
205,006230692 ± 0,000024446 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
220 ± 50 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
206,003827842 ± 0,000019332 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
240 ± 20 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
207,00377242 ± 0,000062572 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,38 ± 0,18 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
208,001855012 ± 0,000009686 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,11 ± 0,045 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
209,001994902 ± 0,000006169 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0052
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,71 ± 0,08 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
210,000475406 ± 0,000009868 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4 ± 0,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
211,000893049 ± 0,000005331 Da
g-factor
0,3496 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,6 ± 1,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
211,999786619 ± 0,000011007 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13 ± 0,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
213,000370971 ± 0,00001054 Da
g-factor
1,22 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,73 ± 0,05 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
214,00009956 ± 0,000005636 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,437 ± 0,016 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
215,002718208 ± 0,00000773 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,669 ± 0,009 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

216Ra

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
216,003533534 ± 0,000008592 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
172 ± 7 ns
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
217,006322676 ± 0,000007564 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,95 ± 0,12 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

218Ra

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
218,007134297 ± 0,000010528 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,91 ± 0,14 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

219Ra

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
219,010084715 ± 0,000007315 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9 ± 2 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

220Ra

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
220,011027542 ± 0,000008153 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,1 ± 1,2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

221Ra

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
221,013917293 ± 0,00000497 Da
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25 ± 4 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
222,015373371 ± 0,000004781 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,6 ± 0,4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
223,018500648 ± 0,000002243 Da
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,4352 ± 0,001 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1905
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
224,020210361 ± 0,000001944 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,6316 ± 0,0014 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1902
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
225,023610502 ± 0,000002786 Da
g-factor
-1,46 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,82 ± 0,19 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

226Ra

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
226,025408186 ± 0,000002068 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,6 ± 0,007 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1898
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
227,029176205 ± 0,000002089 Da
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,2 ± 0,5 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

228Ra

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
228,031068574 ± 0,000002141 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,75 ± 0,03 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1907
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

229Ra

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
229,034956703 ± 0,000016576 Da
g-factor
0,19968 ± 0,00056
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

230Ra

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
230,037054776 ± 0,000011053 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
93 ± 2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

231Ra

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
231,041027085 ± 0,000012206 Da
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
104 ± 1 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

232Ra

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
232,043475267 ± 0,000009823 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4 ± 0,3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

233Ra

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
233,04759457 ± 0,000009235 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 5 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

234Ra

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
234,0503821 ± 0,000009 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 10 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
235,05489 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
Radium226

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόPierre and Marie Curie
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1898
ΕτυμολογίαLatin: radius (ray).
pronunciationRAY-di-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0000009 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,000000000089 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,0000000000001 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants