Rad

Rad (Ra)

88. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa88
Masa atomowa226
liczba masowa201
Grupa2
Okres7
Bloks
proton88 p+
neutron113 n0
elektron88 e-
Animated Model atomu Bohra of Ra (Rad)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
215 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
201 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
148 pm
Crystal Radius
162 pm
promień van der Waalsa
283 pm
gęstość
Atomic Radii Of The Elements: Rad0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,278424 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ra (Rad)
ciepło parowania
113 kJ/mol
ciepło topnienia
9,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
159 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Model atomu Bohra: Ra (Rad)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ra (Rad)
konfiguracja elektronowa[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ra (Rad)
Orbital Diagram of Ra (Rad)
stopień utlenienia2
elektroujemność
0.9
Electrophilicity Index
0,6982685447294388 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
969,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1 MS/m
rezystywność
0,000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
13
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy35
Natural Isotopes0

201Ra

liczba masowa201
liczba neutronów113
względna masa atomowa
201,012814699 ± 0,000021794 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

202Ra

liczba masowa202
liczba neutronów114
względna masa atomowa
202,009742305 ± 0,000016122 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,1 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

203Ra

liczba masowa203
liczba neutronów115
względna masa atomowa
203,009233907 ± 0,0000104 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

liczba masowa204
liczba neutronów116
względna masa atomowa
204,006506855 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

liczba masowa205
liczba neutronów117
względna masa atomowa
205,006230692 ± 0,000024446 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
220 ± 50 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

liczba masowa206
liczba neutronów118
względna masa atomowa
206,003827842 ± 0,000019332 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
240 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

liczba masowa207
liczba neutronów119
względna masa atomowa
207,00377242 ± 0,000062572 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,18 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

liczba masowa208
liczba neutronów120
względna masa atomowa
208,001855012 ± 0,000009686 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,11 ± 0,045 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

liczba masowa209
liczba neutronów121
względna masa atomowa
209,001994902 ± 0,000006169 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0052
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,71 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

liczba masowa210
liczba neutronów122
względna masa atomowa
210,000475406 ± 0,000009868 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

liczba masowa211
liczba neutronów123
względna masa atomowa
211,000893049 ± 0,000005331 Da
g-factor
0,3496 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,6 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

liczba masowa212
liczba neutronów124
względna masa atomowa
211,999786619 ± 0,000011007 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

liczba masowa213
liczba neutronów125
względna masa atomowa
213,000370971 ± 0,00001054 Da
g-factor
1,22 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,73 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

liczba masowa214
liczba neutronów126
względna masa atomowa
214,00009956 ± 0,000005636 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,437 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

liczba masowa215
liczba neutronów127
względna masa atomowa
215,002718208 ± 0,00000773 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,669 ± 0,009 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Ra

liczba masowa216
liczba neutronów128
względna masa atomowa
216,003533534 ± 0,000008592 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
172 ± 7 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

liczba masowa217
liczba neutronów129
względna masa atomowa
217,006322676 ± 0,000007564 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,95 ± 0,12 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Ra

liczba masowa218
liczba neutronów130
względna masa atomowa
218,007134297 ± 0,000010528 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,91 ± 0,14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Ra

liczba masowa219
liczba neutronów131
względna masa atomowa
219,010084715 ± 0,000007315 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Ra

liczba masowa220
liczba neutronów132
względna masa atomowa
220,011027542 ± 0,000008153 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,1 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

221Ra

liczba masowa221
liczba neutronów133
względna masa atomowa
221,013917293 ± 0,00000497 Da
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

liczba masowa222
liczba neutronów134
względna masa atomowa
222,015373371 ± 0,000004781 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,6 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

liczba masowa223
liczba neutronów135
względna masa atomowa
223,018500648 ± 0,000002243 Da
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,4352 ± 0,001 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
data odkrycia1905
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

liczba masowa224
liczba neutronów136
względna masa atomowa
224,020210361 ± 0,000001944 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,6316 ± 0,0014 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1902
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

liczba masowa225
liczba neutronów137
względna masa atomowa
225,023610502 ± 0,000002786 Da
g-factor
-1,46 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,82 ± 0,19 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

226Ra

liczba masowa226
liczba neutronów138
względna masa atomowa
226,025408186 ± 0,000002068 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1898
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

liczba masowa227
liczba neutronów139
względna masa atomowa
227,029176205 ± 0,000002089 Da
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,2 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

228Ra

liczba masowa228
liczba neutronów140
względna masa atomowa
228,031068574 ± 0,000002141 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,75 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1907
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Ra

liczba masowa229
liczba neutronów141
względna masa atomowa
229,034956703 ± 0,000016576 Da
g-factor
0,19968 ± 0,00056
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Ra

liczba masowa230
liczba neutronów142
względna masa atomowa
230,037054776 ± 0,000011053 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

231Ra

liczba masowa231
liczba neutronów143
względna masa atomowa
231,041027085 ± 0,000012206 Da
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
104 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Ra

liczba masowa232
liczba neutronów144
względna masa atomowa
232,043475267 ± 0,000009823 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

233Ra

liczba masowa233
liczba neutronów145
względna masa atomowa
233,04759457 ± 0,000009235 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Ra

liczba masowa234
liczba neutronów146
względna masa atomowa
234,0503821 ± 0,000009 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

liczba masowa235
liczba neutronów147
względna masa atomowa
235,05489 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Radium226

historia

odkrywca lub wynalazcaPierre and Marie Curie
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1898
etymologiaLatin: radius (ray).
wymowaRAY-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000009 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000000000089 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,0000000000001 %
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants