Rad

Rad (Ra)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa88
Masa atomowa226
liczba masowa201
Grupa2
Okres7
Bloks
Protony88 p+
Neutrony113 n0
Elektrony88 e-
Animated Model atomu Bohra of Ra (Rad)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
215 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
201 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
148 pm
Crystal Radius
162 pm
promień van der Waalsa
283 pm
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,278424 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ra (Rad)
ciepło parowania
113 kJ/mol
ciepło topnienia
9,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
159 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Model atomu Bohra: Ra (Rad)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ra (Rad)
konfiguracja elektronowa[Rn] 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ra (Rad)
Orbital Diagram of Ra (Rad)
stopień utlenienia2
elektroujemność
0.9
Electrophilicity
0,6982685447294388 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
969,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1 MS/m
rezystywność
0,000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
13
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy35
Radioactive Isotopes35

201Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,012814699 ± 0,000021794 Da
liczba masowa201
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość-

201Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

202Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,009742305 ± 0,000016122 Da
liczba masowa202
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,1 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

202Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

203Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,009233907 ± 0,0000104 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

203Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,006506855 ± 0,00000958 Da
liczba masowa204
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
60 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

204Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,006230692 ± 0,000024446 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
220 ± 50 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

205Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

206Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,003827842 ± 0,000019332 Da
liczba masowa206
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
240 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

206Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

207Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,00377242 ± 0,000062572 Da
liczba masowa207
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,18 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

207Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,001855012 ± 0,000009686 Da
liczba masowa208
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,11 ± 0,045 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

208Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

209Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,001994902 ± 0,000006169 Da
liczba masowa209
g-factor
0,3444 ± 0,0052
czas połowicznego rozpadu
4,71 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
data odkrycia1967
parzystość-

209Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,000475406 ± 0,000009868 Da
liczba masowa210
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

210Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,000893049 ± 0,000005331 Da
liczba masowa211
g-factor
0,3496 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
12,6 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
data odkrycia1967
parzystość-

211Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,999786619 ± 0,000011007 Da
liczba masowa212
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

212Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,000370971 ± 0,00001054 Da
liczba masowa213
g-factor
1,22 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
2,73 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość-

213Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,00009956 ± 0,000005636 Da
liczba masowa214
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,437 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

214Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,002718208 ± 0,00000773 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,669 ± 0,009 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

215Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,003533534 ± 0,000008592 Da
liczba masowa216
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
172 ± 7 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

216Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,006322676 ± 0,000007564 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,95 ± 0,12 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

217Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,007134297 ± 0,000010528 Da
liczba masowa218
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,91 ± 0,14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

218Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,010084715 ± 0,000007315 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość

219Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,011027542 ± 0,000008153 Da
liczba masowa220
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,1 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

220Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

221Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,013917293 ± 0,00000497 Da
liczba masowa221
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
czas połowicznego rozpadu
25 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
data odkrycia1949
parzystość+

221Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,015373371 ± 0,000004781 Da
liczba masowa222
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
33,6 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

222Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,018500648 ± 0,000002243 Da
liczba masowa223
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
11,4352 ± 0,001 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
data odkrycia1905
parzystość+

223Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,020210361 ± 0,000001944 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,6316 ± 0,0014 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1902
parzystość+

224Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,023610502 ± 0,000002786 Da
liczba masowa225
g-factor
-1,46 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
14,82 ± 0,19 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

225Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

226Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,025408186 ± 0,000002068 Da
liczba masowa226
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1898
parzystość+

226Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)%

227Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,029176205 ± 0,000002089 Da
liczba masowa227
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
czas połowicznego rozpadu
42,2 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
data odkrycia1953
parzystość+

227Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

228Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,031068574 ± 0,000002141 Da
liczba masowa228
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,75 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1907
parzystość+

228Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,034956703 ± 0,000016576 Da
liczba masowa229
g-factor
0,19968 ± 0,00056
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
data odkrycia1975
parzystość+

229Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,037054776 ± 0,000011053 Da
liczba masowa230
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
93 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

230Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

231Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,041027085 ± 0,000012206 Da
liczba masowa231
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
czas połowicznego rozpadu
104 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

231Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,043475267 ± 0,000009823 Da
liczba masowa232
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

232Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

233Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,04759457 ± 0,000009235 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

233Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,0503821 ± 0,000009 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

234Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

235Ra

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,05489 ± 0,000322 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

235Ra Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Radium226

historia

odkrywca lub wynalazcaPierre and Marie Curie
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1898
etymologiaLatin: radius (ray).
wymowaRAY-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000009 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000000000089 mg/L
Abundance in Human Body
0,0000000000001 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants