Радијум

Радијум (Ra)

chemical element with the atomic number of 88
Атомски број88
Атомска маса226
Масени број201
Група2
Периода7
Блокs
протон88 p+
неутрон113 n0
електрон88 e-
Animated Боров модел атома of Ra (Радијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
215 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
Ван дер Валсов радијус
283 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Радијум020406080100120140160180200220240260280300pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,278424 eV/particle
енергија јонизације of Ra (Радијум)
Топлота испаравања
113 kJ/mol
топлота топљења
9,6 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
159 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Боров модел атома: Ra (Радијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ra (Радијум)
електронска конфигурација[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced Боров модел атома of Ra (Радијум)
Orbital Diagram of Ra (Радијум)
оксидациони број2
електронегативност
0.9
Electrophilicity Index
0,6982685447294388 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
969,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,000001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаЗемно-алкални метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
13
Neutron Mass Absorption
квантни број1S0
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи35
Natural Isotopes0

201Ra

Масени број201
неутронски број113
атомска тежина
201,012814699 ± 0,000021794 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 30 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2005
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

202Ra

Масени број202
неутронски број114
атомска тежина
202,009742305 ± 0,000016122 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,1 ± 1,1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

203Ra

Масени број203
неутронски број115
атомска тежина
203,009233907 ± 0,0000104 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36 ± 13 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

Масени број204
неутронски број116
атомска тежина
204,006506855 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

Масени број205
неутронски број117
атомска тежина
205,006230692 ± 0,000024446 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
220 ± 50 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

Масени број206
неутронски број118
атомска тежина
206,003827842 ± 0,000019332 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
240 ± 20 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

Масени број207
неутронски број119
атомска тежина
207,00377242 ± 0,000062572 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,38 ± 0,18 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

Масени број208
неутронски број120
атомска тежина
208,001855012 ± 0,000009686 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,11 ± 0,045 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

Масени број209
неутронски број121
атомска тежина
209,001994902 ± 0,000006169 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0052
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,71 ± 0,08 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

Масени број210
неутронски број122
атомска тежина
210,000475406 ± 0,000009868 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

Масени број211
неутронски број123
атомска тежина
211,000893049 ± 0,000005331 Da
g-factor
0,3496 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,6 ± 1,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

Масени број212
неутронски број124
атомска тежина
211,999786619 ± 0,000011007 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

Масени број213
неутронски број125
атомска тежина
213,000370971 ± 0,00001054 Da
g-factor
1,22 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,73 ± 0,05 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

Масени број214
неутронски број126
атомска тежина
214,00009956 ± 0,000005636 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,437 ± 0,016 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

Масени број215
неутронски број127
атомска тежина
215,002718208 ± 0,00000773 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,669 ± 0,009 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

216Ra

Масени број216
неутронски број128
атомска тежина
216,003533534 ± 0,000008592 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
172 ± 7 ns
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

Масени број217
неутронски број129
атомска тежина
217,006322676 ± 0,000007564 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,95 ± 0,12 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

218Ra

Масени број218
неутронски број130
атомска тежина
218,007134297 ± 0,000010528 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,91 ± 0,14 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219Ra

Масени број219
неутронски број131
атомска тежина
219,010084715 ± 0,000007315 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

220Ra

Масени број220
неутронски број132
атомска тежина
220,011027542 ± 0,000008153 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,1 ± 1,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

221Ra

Масени број221
неутронски број133
атомска тежина
221,013917293 ± 0,00000497 Da
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

Масени број222
неутронски број134
атомска тежина
222,015373371 ± 0,000004781 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,6 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

Масени број223
неутронски број135
атомска тежина
223,018500648 ± 0,000002243 Da
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,4352 ± 0,001 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
датум открића1905
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

Масени број224
неутронски број136
атомска тежина
224,020210361 ± 0,000001944 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,6316 ± 0,0014 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1902
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

Масени број225
неутронски број137
атомска тежина
225,023610502 ± 0,000002786 Da
g-factor
-1,46 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,82 ± 0,19 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

226Ra

Масени број226
неутронски број138
атомска тежина
226,025408186 ± 0,000002068 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,007 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1898
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

Масени број227
неутронски број139
атомска тежина
227,029176205 ± 0,000002089 Da
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,2 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

228Ra

Масени број228
неутронски број140
атомска тежина
228,031068574 ± 0,000002141 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,75 ± 0,03 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1907
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

229Ra

Масени број229
неутронски број141
атомска тежина
229,034956703 ± 0,000016576 Da
g-factor
0,19968 ± 0,00056
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

230Ra

Масени број230
неутронски број142
атомска тежина
230,037054776 ± 0,000011053 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
93 ± 2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

231Ra

Масени број231
неутронски број143
атомска тежина
231,041027085 ± 0,000012206 Da
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
104 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

232Ra

Масени број232
неутронски број144
атомска тежина
232,043475267 ± 0,000009823 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

233Ra

Масени број233
неутронски број145
атомска тежина
233,04759457 ± 0,000009235 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

234Ra

Масени број234
неутронски број146
атомска тежина
234,0503821 ± 0,000009 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 10 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

Масени број235
неутронски број147
атомска тежина
235,05489 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Radium226

историја

откриоPierre and Marie Curie
место открићаFrance
датум открића1898
етимологијаLatin: radius (ray).
изговорRAY-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0000009 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000000000089 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,0000000000001 %
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants