เรเดียม

เรเดียม (Ra)

element with the atomic number of 88
เลขอะตอม88
มวลอะตอม226
เลขมวล201
หมู่2
คาบ7
บล็อกs
โปรตอน88 p+
นิวตรอน113 n0
Electrons88 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ra (เรเดียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
215 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
283 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.278424 eV/particle
ionization energy of Ra (เรเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
113 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ra (เรเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ra (เรเดียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ra (เรเดียม)
Orbital Diagram of Ra (เรเดียม)
สถานะออกซิเดชัน2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.9
Electrophilicity
0.6982685447294388 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
969.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
13
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร35
Radioactive Isotopes35

201Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.012814699 ± 0.000021794 Da
เลขมวล201
g-factor
ครึ่งชีวิต
20 ± 30 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

201Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

202Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.009742305 ± 0.000016122 Da
เลขมวล202
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.1 ± 1.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

202Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

203Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.009233907 ± 0.0000104 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
36 ± 13 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

203Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.006506855 ± 0.00000958 Da
เลขมวล204
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
60 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

204Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.006230692 ± 0.000024446 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
220 ± 50 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

205Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

206Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.003827842 ± 0.000019332 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
240 ± 20 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

206Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

207Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.00377242 ± 0.000062572 Da
เลขมวล207
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.18 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

207Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.001855012 ± 0.000009686 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.11 ± 0.045 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

208Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

209Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.001994902 ± 0.000006169 Da
เลขมวล209
g-factor
0.3444 ± 0.0052
ครึ่งชีวิต
4.71 ± 0.08 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

209Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.000475406 ± 0.000009868 Da
เลขมวล210
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

210Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.000893049 ± 0.000005331 Da
เลขมวล211
g-factor
0.3496 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
12.6 ± 1.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

211Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.999786619 ± 0.000011007 Da
เลขมวล212
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

212Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.000370971 ± 0.00001054 Da
เลขมวล213
g-factor
1.22 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
2.73 ± 0.05 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

213Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.00009956 ± 0.000005636 Da
เลขมวล214
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.437 ± 0.016 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

214Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.002718208 ± 0.00000773 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.669 ± 0.009 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

215Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.003533534 ± 0.000008592 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
172 ± 7 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

216Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.006322676 ± 0.000007564 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.95 ± 0.12 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

217Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.007134297 ± 0.000010528 Da
เลขมวล218
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.91 ± 0.14 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

218Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.010084715 ± 0.000007315 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
9 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity

219Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.011027542 ± 0.000008153 Da
เลขมวล220
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
18.1 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

220Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

221Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.013917293 ± 0.00000497 Da
เลขมวล221
g-factor
-0.0716 ± 0.00068
ครึ่งชีวิต
25 ± 4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.92 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

221Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.015373371 ± 0.000004781 Da
เลขมวล222
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
33.6 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

222Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.018500648 ± 0.000002243 Da
เลขมวล223
g-factor
0.17946666666667 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
11.4352 ± 0.001 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.22 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity+

223Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.020210361 ± 0.000001944 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.6316 ± 0.0014 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1902
parity+

224Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.023610502 ± 0.000002786 Da
เลขมวล225
g-factor
-1.46 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
14.82 ± 0.19 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

225Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

226Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.025408186 ± 0.000002068 Da
เลขมวล226
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.007 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1898
parity+

226Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)%

227Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.029176205 ± 0.000002089 Da
เลขมวล227
g-factor
-0.26733333333333 ± 0.00073333333333333
ครึ่งชีวิต
42.2 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

227Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

228Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.031068574 ± 0.000002141 Da
เลขมวล228
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.75 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1907
parity+

228Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.034956703 ± 0.000016576 Da
เลขมวล229
g-factor
0.19968 ± 0.00056
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.99 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

229Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.037054776 ± 0.000011053 Da
เลขมวล230
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
93 ± 2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

230Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

231Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.041027085 ± 0.000012206 Da
เลขมวล231
g-factor
-0.14216 ± 0.00044
ครึ่งชีวิต
104 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

231Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.043475267 ± 0.000009823 Da
เลขมวล232
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

232Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.04759457 ± 0.000009235 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

233Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.0503821 ± 0.000009 Da
เลขมวล234
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30 ± 10 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

234Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

235Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.05489 ± 0.000322 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

235Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Radium226.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Pierre and Marie Curie
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาLatin: radius (ray).
pronunciationRAY-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000009 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000000000089 mg/L
Abundance in Human Body
0.0000000000001 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants