เรเดียม

เรเดียม (Ra)

chemical element with the atomic number of 88
เลขอะตอม88
มวลอะตอม226
เลขมวล201
หมู่2
คาบ7
บล็อกs
โปรตอน88 p+
นิวตรอน113 n0
อิเล็กตรอน88 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ra (เรเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
215 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
283 pm
ความหนาแน่น
รัศมีอะตอมของธาตุ: เรเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.278424 eV/particle
ionization energy of Ra (เรเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
113 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ra (เรเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ra (เรเดียม)
electron configuration[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ra (เรเดียม)
Orbital Diagram of Ra (เรเดียม)
สถานะออกซิเดชัน2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.9
Electrophilicity Index
0.6982685447294388 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
969.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
13
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร35
Natural Isotopes0

201Ra

เลขมวล201
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
201.012814699 ± 0.000021794 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 30 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

202Ra

เลขมวล202
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
202.009742305 ± 0.000016122 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.1 ± 1.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

203Ra

เลขมวล203
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
203.009233907 ± 0.0000104 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36 ± 13 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

เลขมวล204
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
204.006506855 ± 0.00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

เลขมวล205
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
205.006230692 ± 0.000024446 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
220 ± 50 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

เลขมวล206
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
206.003827842 ± 0.000019332 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
240 ± 20 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

เลขมวล207
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
207.00377242 ± 0.000062572 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.18 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

เลขมวล208
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
208.001855012 ± 0.000009686 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.11 ± 0.045 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

เลขมวล209
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
209.001994902 ± 0.000006169 Da
g-factor
0.3444 ± 0.0052
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.71 ± 0.08 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

เลขมวล210
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
210.000475406 ± 0.000009868 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

เลขมวล211
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
211.000893049 ± 0.000005331 Da
g-factor
0.3496 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.6 ± 1.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

เลขมวล212
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
211.999786619 ± 0.000011007 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

เลขมวล213
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
213.000370971 ± 0.00001054 Da
g-factor
1.22 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.73 ± 0.05 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

เลขมวล214
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
214.00009956 ± 0.000005636 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.437 ± 0.016 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

เลขมวล215
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
215.002718208 ± 0.00000773 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.669 ± 0.009 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Ra

เลขมวล216
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
216.003533534 ± 0.000008592 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
172 ± 7 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

เลขมวล217
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
217.006322676 ± 0.000007564 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.95 ± 0.12 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Ra

เลขมวล218
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
218.007134297 ± 0.000010528 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.91 ± 0.14 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ra

เลขมวล219
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
219.010084715 ± 0.000007315 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Ra

เลขมวล220
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
220.011027542 ± 0.000008153 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.1 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

221Ra

เลขมวล221
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
221.013917293 ± 0.00000497 Da
g-factor
-0.0716 ± 0.00068
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.92 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

เลขมวล222
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
222.015373371 ± 0.000004781 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.6 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

เลขมวล223
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
223.018500648 ± 0.000002243 Da
g-factor
0.17946666666667 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.4352 ± 0.001 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.22 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

เลขมวล224
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
224.020210361 ± 0.000001944 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.6316 ± 0.0014 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1902
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

เลขมวล225
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
225.023610502 ± 0.000002786 Da
g-factor
-1.46 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.82 ± 0.19 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Ra

เลขมวล226
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
226.025408186 ± 0.000002068 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.007 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

เลขมวล227
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
227.029176205 ± 0.000002089 Da
g-factor
-0.26733333333333 ± 0.00073333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.2 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Ra

เลขมวล228
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
228.031068574 ± 0.000002141 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.75 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1907
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ra

เลขมวล229
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
229.034956703 ± 0.000016576 Da
g-factor
0.19968 ± 0.00056
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.99 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ra

เลขมวล230
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
230.037054776 ± 0.000011053 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
93 ± 2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

231Ra

เลขมวล231
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
231.041027085 ± 0.000012206 Da
g-factor
-0.14216 ± 0.00044
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
104 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ra

เลขมวล232
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
232.043475267 ± 0.000009823 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ra

เลขมวล233
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
233.04759457 ± 0.000009235 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ra

เลขมวล234
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
234.0503821 ± 0.000009 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 10 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

เลขมวล235
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
235.05489 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Radium226

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Pierre and Marie Curie
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาLatin: radius (ray).
pronunciationRAY-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000009 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000000000089 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.0000000000001 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Ra
 • element 88
 • 88Ra

การแปล

 • ฝรั่งเศสradium
 • นอร์เวย์บุคมอลradium
 • อังกฤษradium
 • รัสเซียрадий
 • เยอรมันRadium
 • อิตาลีradio
 • สเปนradio
 • นอร์เวย์นีนอสก์radium
 • ฮังการีrádium
 • อัมฮาราራዲየም
 • อารากอนRadio
 • อาหรับراديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์راديوم
 • อาเซอร์ไบจานRadium
 • เบลารุสРадый
 • บัลแกเรียрадий
 • บังกลาরেডিয়াম
 • เบรตันRadiom
 • บอสเนียradij
 • คาตาลันradi
 • คอร์ซิกาRadiu
 • เช็กradium
 • ชูวัชРади
 • เวลส์Radiwm
 • เดนมาร์กradium
 • กรีกράδιο
 • เอสเปรันโตradiumo
 • เอสโตเนียraadium
 • บาสก์radio
 • เปอร์เซียرادیم
 • ฟินแลนด์radium
 • ฟรูลีRadi
 • ไอริชRaidiam
 • กาลิเซียradio
 • มานซ์raadjum
 • จีนแคะradium
 • ฮิบรูרדיום
 • ฮินดีฟิจิRadium
 • โครเอเชียradij
 • เฮติครีโอลRadyòm
 • อาร์เมเนียռադիում
 • อินเตอร์ลิงกัวradium
 • อินโดนีเซียradium
 • อีโดradiumo
 • ไอซ์แลนด์radín
 • ญี่ปุ่นラジウム
 • โลชบันdircyjinme
 • ชวาRadium
 • คาซัคРадий
 • เกาหลี라듐
 • เคิร์ดRadyûm
 • โกมิРадий
 • ละตินradium
 • ลักเซมเบิร์กRadium
 • ลิกูเรียRadio
 • ลิทัวเนียradis
 • ลัตเวียrādijs
 • เมารีkonuruke
 • มาซิโดเนียрадиум
 • มาลายาลัมറേഡിയം
 • มราฐีरेडियम
 • มารีตะวันตกРадий
 • มาเลย์Radium
 • พม่าရေဒီယမ်
 • เยอรมันต่ำRadium
 • เนวาร์रेडियम
 • ดัตช์radium
 • อ็อกซิตันRadi
 • ปัญจาบਰੇਡੀਅਮ
 • โปแลนด์rad
 • ลาฮ์นดาریڈیم
 • โปรตุเกสrádio
 • เคชวาRadyu q'illay
 • โรมาเนียradiu
 • ซาคาРадиум
 • ซิซิลีradiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียRadijum
 • สโลวักrádium
 • สโลวีเนียradij
 • เซอร์เบียрадијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Radium
 • สวีเดนradium
 • สวาฮีลีRadi
 • ทมิฬரேடியம்
 • ตุรกีradyum
 • อุยกูร์رادىي
 • ยูเครนрадій
 • อูรดูریڈیم
 • เวปส์Radii
 • เวียดนามradi
 • วาเรย์Radyo
 • คัลมืยค์Радиум
 • ยิดดิชראדיום
 • โยรูบาRadiomu
 • จีน
 • จอร์เจียრადიუმი
 • ตากาล็อกRadyo
 • เซบูRadyo
 • เคิร์ดตอนกลางڕادیۆم
 • ฮินดีतेजातु
 • โอดิยาରେଡ଼ିଅମ
 • คุชราตરેડિયમ
 • พีดมอนต์Radio (element)
 • ตาตาร์Радий
 • โซมาลีRaadhiyaam
 • เยอรมันสวิสRadium
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Рад
 • กวางตุ้ง
 • แอลเบเนียRadiumi
 • อุซเบกRadiy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียRadiu
 • ลิมเบิร์กRadium
 • แอฟริกานส์Radium
 • คีร์กีซРадий
 • cdoLòi
 • แฟโรRadium
 • เนปาลरेडियम
 • สันสกฤตरेडियम
 • มอลตาradju
 • เกลิกสกอตRadium
 • ลอมบาร์ดRadio
 • บาลีरेडियम
 • จีนกั้น
 • เตลูกูరేడియం
 • จีนมินหนานRadium
 • azbرادیوم
 • มองโกเลียради
 • ทิเบตརེ་ཌིམ།
 • โภชปุรีरेडियम
 • อัสตูเรียสRadiu
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โปรตุเกส (บราซิล)rádio
 • มีนังกาเบาRadium
 • kbpRadɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาradio
 • ฟริเซียนเหนือRaadium
 • oloRadii
 • จีนอู๋
 • ทาจิกРадий
 • กันนาดาರೇಡಿಯಮ್
 • ซาร์เดญาRàdiu (elementu chìmicu)
 • บัชคีร์Радий
 • อาหรับโมร็อกโกراديوم
 • พัชโตراډيوم
 • บิกอลRadyo (elemento)
 • คอร์นิชRadiom
 • บาหลีRadium