Rađi

Rađi (Ra)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 88, một kim loại phóng xạ hiếm có của nhóm kiềm thổ
Số nguyên tử88
Nguyên tử khối226
số khối201
Nhóm2
Chu kỳ7
Phân lớps
Prô ton88 p+
Nơ tron113 n0
Electrons88 e-
Animated Mô hình Bohr of Ra (Rađi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
215 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
Bán kính van der Waals
283 pm
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,278424 eV/particle
ionization energy of Ra (Rađi)
Nhiệt bay hơi
113 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
9,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Mô hình Bohr: Ra (Rađi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Ra (Rađi)
Cấu hình electron[Rn] 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ra (Rađi)
Orbital Diagram of Ra (Rađi)
trạng thái oxy hóa2
độ âm điện
0.9
Electrophilicity
0,6982685447294388 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
969,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1 MS/m
điện trở suất
0,000001 m Ω
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm thổ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
13
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử1S0
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Radi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền35
Radioactive Isotopes35

201Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,012814699 ± 0,000021794 Da
số khối201
g-factor
chu kỳ bán rã
20 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2005
parity-

201Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

202Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,009742305 ± 0,000016122 Da
số khối202
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,1 ± 1,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

202Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

203Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,009233907 ± 0,0000104 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
36 ± 13 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

203Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,006506855 ± 0,00000958 Da
số khối204
g-factor
0
chu kỳ bán rã
60 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

204Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,006230692 ± 0,000024446 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
220 ± 50 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

205Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

206Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,003827842 ± 0,000019332 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
240 ± 20 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

206Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

207Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,00377242 ± 0,000062572 Da
số khối207
g-factor
chu kỳ bán rã
1,38 ± 0,18 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

207Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,001855012 ± 0,000009686 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,11 ± 0,045 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

208Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

209Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,001994902 ± 0,000006169 Da
số khối209
g-factor
0,3444 ± 0,0052
chu kỳ bán rã
4,71 ± 0,08 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
ngày khám phá1967
parity-

209Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,000475406 ± 0,000009868 Da
số khối210
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

210Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,000893049 ± 0,000005331 Da
số khối211
g-factor
0,3496 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
12,6 ± 1,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
ngày khám phá1967
parity-

211Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,999786619 ± 0,000011007 Da
số khối212
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

212Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,000370971 ± 0,00001054 Da
số khối213
g-factor
1,22 ± 0,004
chu kỳ bán rã
2,73 ± 0,05 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity-

213Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,00009956 ± 0,000005636 Da
số khối214
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,437 ± 0,016 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

214Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,002718208 ± 0,00000773 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
1,669 ± 0,009 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

215Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,003533534 ± 0,000008592 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
172 ± 7 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

216Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,006322676 ± 0,000007564 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
1,95 ± 0,12 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

217Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,007134297 ± 0,000010528 Da
số khối218
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25,91 ± 0,14 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

218Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,010084715 ± 0,000007315 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
9 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity

219Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,011027542 ± 0,000008153 Da
số khối220
g-factor
0
chu kỳ bán rã
18,1 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

220Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

221Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,013917293 ± 0,00000497 Da
số khối221
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
chu kỳ bán rã
25 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
ngày khám phá1949
parity+

221Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,015373371 ± 0,000004781 Da
số khối222
g-factor
0
chu kỳ bán rã
33,6 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

222Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,018500648 ± 0,000002243 Da
số khối223
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
chu kỳ bán rã
11,4352 ± 0,001 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
ngày khám phá1905
parity+

223Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,020210361 ± 0,000001944 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,6316 ± 0,0014 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1902
parity+

224Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,023610502 ± 0,000002786 Da
số khối225
g-factor
-1,46 ± 0,004
chu kỳ bán rã
14,82 ± 0,19 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1947
parity+

225Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

226Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,025408186 ± 0,000002068 Da
số khối226
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,6 ± 0,007 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1898
parity+

226Ra Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)%

227Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,029176205 ± 0,000002089 Da
số khối227
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
chu kỳ bán rã
42,2 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
ngày khám phá1953
parity+

227Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

228Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,031068574 ± 0,000002141 Da
số khối228
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,75 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1907
parity+

228Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,034956703 ± 0,000016576 Da
số khối229
g-factor
0,19968 ± 0,00056
chu kỳ bán rã
4 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
ngày khám phá1975
parity+

229Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,037054776 ± 0,000011053 Da
số khối230
g-factor
0
chu kỳ bán rã
93 ± 2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

230Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

231Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,041027085 ± 0,000012206 Da
số khối231
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
chu kỳ bán rã
104 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

231Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,043475267 ± 0,000009823 Da
số khối232
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

232Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,04759457 ± 0,000009235 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
30 ± 5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

233Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,0503821 ± 0,000009 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30 ± 10 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

234Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

235Ra

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,05489 ± 0,000322 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

235Ra Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Radium226

lịch sử

được phát hiện bởiPierre and Marie Curie
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1898
từ nguyên họcLatin: radius (ray).
cách phát âmRAY-di-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0000009 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000000000089 mg/L
Abundance in Human Body
0,0000000000001 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants