Rubidium

Rubidium (Rb)

chemický prvek s atomovým číslem 37
Atomové číslo37
Atomová hmotnost85.4678
Nukleonové číslo85
Skupina1
Perioda5
Bloks
proton37 p+
neutron48 n0
elektron37 e-
Animated Bohrův model atomu of Rb (Rubidium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
235 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
210 pm
Metallic Radius
216 pm
iontový poloměr
152 pm
Crystal Radius
166 pm
Van der Waalsův poloměr
303 pm
hustota
1,53 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rubidium04080120160200240280320pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,48592 eV/particle
Ionizační energie
4,177128 eV/particle
Ionizační energie of Rb (Rubidium)
měrné skupenské teplo varu
75,8 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
2,2 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
80,9 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 8, 1
Bohrův model atomu: Rb (Rubidium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Rb (Rubidium)
elektronová konfigurace[Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
Enhanced Bohrův model atomu of Rb (Rubidium)
Orbital Diagram of Rb (Rubidium)
Oxidační číslo-1, 1
elektronegativita
0.82
Electrophilicity Index
0,7363448717297969 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
961,15 K
Teplota tání
312,45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2 093,15 K
trojný bod
312,41 K
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledgrey white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
58,2 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
31,06 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,363 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
8,3 MS/m
rezistivita
0,00000012 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
0,3 MPa
stlačitelnost
2,5 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
2,4 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
1 300 m/s
klasifikace
KategorieAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4 769 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
kvantové číslo2S1/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy rubidia

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy33
Natural Isotopes2
Isotopic Composition8572.17%8572.17%8727.83%8727.83%

71Rb

Nukleonové číslo71
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
70,965335 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

72Rb

Nukleonové číslo72
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
71,958851 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
103 ± 22 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

73Rb

Nukleonové číslo73
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
72,950604506 ± 0,000043794 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)100%

74Rb

Nukleonové číslo74
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
73,944265867 ± 0,000003249 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,78 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Rb

Nukleonové číslo75
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
74,9385732 ± 0,000001266 Da
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19 ± 1,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

Nukleonové číslo76
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
75,935073031 ± 0,000001006 Da
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,5 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

Nukleonové číslo77
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
76,930401599 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,78 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

Nukleonové číslo78
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
77,928141866 ± 0,000003475 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,66 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

Nukleonové číslo79
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
78,923990095 ± 0,000002085 Da
g-factor
1,34292 ± 0,00048
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,9 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

Nukleonové číslo80
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
79,922516442 ± 0,000002 Da
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,4 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

Nukleonové číslo81
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
80,9189939 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,572 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

Nukleonové číslo82
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
81,918209023 ± 0,00000323 Da
g-factor
0,554403 ± 0,000016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,2575 ± 0,0002 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

Nukleonové číslo83
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
82,915114181 ± 0,0000025 Da
g-factor
0,56984 ± 0,00032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
86,2 ± 0,1 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

84Rb

Nukleonové číslo84
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
83,914375223 ± 0,000002355 Da
g-factor
-0,6625 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,82 ± 0,07 d
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

Nukleonové číslo85
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
g-factor
0,541224 ± 0,000016
natural abundance
72,17 ± 0,02
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
datum objevu1921
Narušení P-symetrie-

86Rb

Nukleonové číslo86
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
85,911167443 ± 0,000000214 Da
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,645 ± 0,008 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
datum objevu1941
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

Nukleonové číslo87
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
86,909180529 ± 0,000000006 Da
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
natural abundance
27,83 ± 0,02
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,7 ± 0,3 Gy
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
datum objevu1921
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

88Rb

Nukleonové číslo88
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
87,91131559 ± 0,00000017 Da
g-factor
0,253755 ± 0,00001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,78 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

89Rb

Nukleonové číslo89
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
88,912278136 ± 0,000005825 Da
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,32 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

90Rb

Nukleonové číslo90
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
89,914797557 ± 0,000006926 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
158 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

91Rb

Nukleonové číslo91
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
90,916537261 ± 0,000008375 Da
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
58,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Rb

Nukleonové číslo92
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
91,919728477 ± 0,000006573 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,48 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

Nukleonové číslo93
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
92,922039334 ± 0,000008406 Da
g-factor
0,56368 ± 0,00064
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,84 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

Nukleonové číslo94
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
93,926394819 ± 0,000002177 Da
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,702 ± 0,005 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
datum objevu1961
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

Nukleonové číslo95
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
94,929263849 ± 0,000021733 Da
g-factor
0,5332 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
377,7 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

Nukleonové číslo96
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
95,934133398 ± 0,000003599 Da
g-factor
0,73275 ± 0,00085
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
201,5 ± 0,9 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)

97Rb

Nukleonové číslo97
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
96,937177117 ± 0,000002052 Da
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
169,1 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)

98Rb

Nukleonové číslo98
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
97,941632317 ± 0,000017265 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
115 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

Nukleonové číslo99
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
98,94511919 ± 0,000004327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)

100Rb

Nukleonové číslo100
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
99,950331532 ± 0,000014089 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51,3 ± 1,6 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

Nukleonové číslo101
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
100,954302 ± 0,000022 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,8 ± 3,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

102Rb

Nukleonové číslo102
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
101,960008 ± 0,000089 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37 ± 4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

103Rb

Nukleonové číslo103
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
102,964401 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26 ± 11 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Rb

Nukleonové číslo104
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
103,970531 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
RbMetal.JPG

dějiny

objevitel nebo vynálezceR. Bunsen, G. Kirchoff
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1861
etymologieLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
výslovnostroo-BID-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,12 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00046 %
natural abundance (meteoroid)
0,00032 %
natural abundance (Slunce)
0,000003 %
Hojnost ve vesmíru
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155