Ρουβιdιο

Ρουβιdιο (Rb)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Rb και ατομικό αριθμό 37
Ατομικός Αριθμός37
Ατομικό βάρος85.4678
Μαζικός αριθμός85
Ομάδα1
Περίοδος5
Τομέαςs
πρωτόνιο37 p+
νετρόνιο48 n0
ηλεκτρόνιο37 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rb (Ρουβιdιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
235 pm
molar volume
covalent radius
210 pm
Metallic Radius
216 pm
ionic radius
152 pm
Crystal Radius
166 pm
Van der Waals radius
303 pm
πυκνότητα
1,53 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ρουβιdιο020406080100120140160180200220240260280300320pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
0,48592 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
4,177128 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Rb (Ρουβιdιο)
ενθαλπία εξάτμισης
75,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,2 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
80,9 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 8, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Rb (Ρουβιdιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Rb (Ρουβιdιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rb (Ρουβιdιο)
Orbital Diagram of Rb (Ρουβιdιο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 1
Ηλεκτραρνητικότητα
0.82
Electrophilicity Index
0,7363448717297969 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
961,15 K
Σημείο τήξης
312,45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2.093,15 K
triple point
312,41 K
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηgrey white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
58,2 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
31,06 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,363 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
8,3 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000012 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
0,3 MPa
Συμπιεστότητα
2,5 GPa
shear modulus
Young's modulus
2,4 GPa
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
1.300 m/s
classification
ΚατηγορίαΑλκάλια, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4.769 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes2
Isotopic Composition8572.17%8572.17%8727.83%8727.83%

71Rb

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
70,965335 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

72Rb

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
71,958851 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
103 ± 22 ns
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

73Rb

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
72,950604506 ± 0,000043794 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)100%

74Rb

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
73,944265867 ± 0,000003249 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
64,78 ± 0,03 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Rb

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
74,9385732 ± 0,000001266 Da
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19 ± 1,2 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
75,935073031 ± 0,000001006 Da
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,5 ± 0,6 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
76,930401599 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,78 ± 0,04 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
77,928141866 ± 0,000003475 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,66 ± 0,03 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
78,923990095 ± 0,000002085 Da
g-factor
1,34292 ± 0,00048
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,9 ± 0,5 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
79,922516442 ± 0,000002 Da
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,4 ± 0,7 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
80,9189939 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,572 ± 0,004 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
81,918209023 ± 0,00000323 Da
g-factor
0,554403 ± 0,000016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,2575 ± 0,0002 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
82,915114181 ± 0,0000025 Da
g-factor
0,56984 ± 0,00032
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
86,2 ± 0,1 d
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

84Rb

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
83,914375223 ± 0,000002355 Da
g-factor
-0,6625 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,82 ± 0,07 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
g-factor
0,541224 ± 0,000016
natural abundance
72,17 ± 0,02
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1921
parity-

86Rb

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
85,911167443 ± 0,000000214 Da
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,645 ± 0,008 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
86,909180529 ± 0,000000006 Da
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
natural abundance
27,83 ± 0,02
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
49,7 ± 0,3 Gy
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
ημερομηνία ανακάλυψης1921
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

88Rb

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
87,91131559 ± 0,00000017 Da
g-factor
0,253755 ± 0,00001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,78 ± 0,03 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

89Rb

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
88,912278136 ± 0,000005825 Da
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,32 ± 0,1 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

90Rb

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
89,914797557 ± 0,000006926 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
158 ± 5 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

91Rb

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
90,916537261 ± 0,000008375 Da
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
58,2 ± 0,3 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Rb

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
91,919728477 ± 0,000006573 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,48 ± 0,03 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
92,922039334 ± 0,000008406 Da
g-factor
0,56368 ± 0,00064
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,84 ± 0,02 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
93,926394819 ± 0,000002177 Da
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,702 ± 0,005 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
94,929263849 ± 0,000021733 Da
g-factor
0,5332 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
377,7 ± 0,8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
95,934133398 ± 0,000003599 Da
g-factor
0,73275 ± 0,00085
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
201,5 ± 0,9 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)

97Rb

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
96,937177117 ± 0,000002052 Da
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
169,1 ± 0,6 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)

98Rb

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
97,941632317 ± 0,000017265 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
115 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
98,94511919 ± 0,000004327 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54 ± 4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)

100Rb

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
99,950331532 ± 0,000014089 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
51,3 ± 1,6 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
100,954302 ± 0,000022 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31,8 ± 3,3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

102Rb

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
101,960008 ± 0,000089 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37 ± 4 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

103Rb

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
102,964401 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26 ± 11 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Rb

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
103,970531 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
RbMetal.JPG

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόR. Bunsen, G. Kirchoff
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1861
ΕτυμολογίαLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
pronunciationroo-BID-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,12 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00046 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00032 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000003 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155