Rubid

Rubid (Rb)

37. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa37
Masa atomowa85.4678
liczba masowa85
Grupa1
Okres5
Bloks
proton37 p+
neutron48 n0
elektron37 e-
Animated Model atomu Bohra of Rb (Rubid)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
235 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
210 pm
Metallic Radius
216 pm
Promień jonowy
152 pm
Crystal Radius
166 pm
promień van der Waalsa
303 pm
gęstość
1,53 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rubid0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,48592 eV/particle
potencjał jonizacyjny
4,177128 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Rb (Rubid)
ciepło parowania
75,8 kJ/mol
ciepło topnienia
2,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
80,9 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 8, 1
Model atomu Bohra: Rb (Rubid)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Rb (Rubid)
konfiguracja elektronowa[Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Rb (Rubid)
Orbital Diagram of Rb (Rubid)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
0.82
Electrophilicity Index
0,7363448717297969 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
961,15 K
Temperatura topnienia
312,45 K
ciśnienie krytyczne
16 MPa
Temperatura krytyczna
2 093,15 K
punkt potrójny
312,41 K
appearance
barwa
Srebrny
appearancegrey white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
58,2 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
31,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,363 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
8,3 MS/m
rezystywność
0,00000012 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
2,5 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
2,4 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 300 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4 769 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy33
Natural Isotopes2
Isotopic Composition8572.17%8572.17%8727.83%8727.83%

71Rb

liczba masowa71
liczba neutronów34
względna masa atomowa
70,965335 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

72Rb

liczba masowa72
liczba neutronów35
względna masa atomowa
71,958851 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
103 ± 22 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

73Rb

liczba masowa73
liczba neutronów36
względna masa atomowa
72,950604506 ± 0,000043794 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)100%

74Rb

liczba masowa74
liczba neutronów37
względna masa atomowa
73,944265867 ± 0,000003249 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,78 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Rb

liczba masowa75
liczba neutronów38
względna masa atomowa
74,9385732 ± 0,000001266 Da
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19 ± 1,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

liczba masowa76
liczba neutronów39
względna masa atomowa
75,935073031 ± 0,000001006 Da
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,5 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

liczba masowa77
liczba neutronów40
względna masa atomowa
76,930401599 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,78 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

liczba masowa78
liczba neutronów41
względna masa atomowa
77,928141866 ± 0,000003475 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,66 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

liczba masowa79
liczba neutronów42
względna masa atomowa
78,923990095 ± 0,000002085 Da
g-factor
1,34292 ± 0,00048
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,9 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

liczba masowa80
liczba neutronów43
względna masa atomowa
79,922516442 ± 0,000002 Da
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,4 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

liczba masowa81
liczba neutronów44
względna masa atomowa
80,9189939 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,572 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

liczba masowa82
liczba neutronów45
względna masa atomowa
81,918209023 ± 0,00000323 Da
g-factor
0,554403 ± 0,000016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,2575 ± 0,0002 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

liczba masowa83
liczba neutronów46
względna masa atomowa
82,915114181 ± 0,0000025 Da
g-factor
0,56984 ± 0,00032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
86,2 ± 0,1 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

84Rb

liczba masowa84
liczba neutronów47
względna masa atomowa
83,914375223 ± 0,000002355 Da
g-factor
-0,6625 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,82 ± 0,07 d
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

liczba masowa85
liczba neutronów48
względna masa atomowa
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
g-factor
0,541224 ± 0,000016
abundancja naturalna
72,17 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
data odkrycia1921
parzystość-

86Rb

liczba masowa86
liczba neutronów49
względna masa atomowa
85,911167443 ± 0,000000214 Da
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,645 ± 0,008 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

liczba masowa87
liczba neutronów50
względna masa atomowa
86,909180529 ± 0,000000006 Da
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
abundancja naturalna
27,83 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,7 ± 0,3 Gy
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
data odkrycia1921
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

88Rb

liczba masowa88
liczba neutronów51
względna masa atomowa
87,91131559 ± 0,00000017 Da
g-factor
0,253755 ± 0,00001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,78 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

89Rb

liczba masowa89
liczba neutronów52
względna masa atomowa
88,912278136 ± 0,000005825 Da
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,32 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

90Rb

liczba masowa90
liczba neutronów53
względna masa atomowa
89,914797557 ± 0,000006926 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
158 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Rb

liczba masowa91
liczba neutronów54
względna masa atomowa
90,916537261 ± 0,000008375 Da
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Rb

liczba masowa92
liczba neutronów55
względna masa atomowa
91,919728477 ± 0,000006573 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,48 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

liczba masowa93
liczba neutronów56
względna masa atomowa
92,922039334 ± 0,000008406 Da
g-factor
0,56368 ± 0,00064
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,84 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

liczba masowa94
liczba neutronów57
względna masa atomowa
93,926394819 ± 0,000002177 Da
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,702 ± 0,005 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
data odkrycia1961
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

liczba masowa95
liczba neutronów58
względna masa atomowa
94,929263849 ± 0,000021733 Da
g-factor
0,5332 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
377,7 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

liczba masowa96
liczba neutronów59
względna masa atomowa
95,934133398 ± 0,000003599 Da
g-factor
0,73275 ± 0,00085
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
201,5 ± 0,9 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)

97Rb

liczba masowa97
liczba neutronów60
względna masa atomowa
96,937177117 ± 0,000002052 Da
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
169,1 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)

98Rb

liczba masowa98
liczba neutronów61
względna masa atomowa
97,941632317 ± 0,000017265 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
115 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

liczba masowa99
liczba neutronów62
względna masa atomowa
98,94511919 ± 0,000004327 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)

100Rb

liczba masowa100
liczba neutronów63
względna masa atomowa
99,950331532 ± 0,000014089 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,3 ± 1,6 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

liczba masowa101
liczba neutronów64
względna masa atomowa
100,954302 ± 0,000022 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,8 ± 3,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

102Rb

liczba masowa102
liczba neutronów65
względna masa atomowa
101,960008 ± 0,000089 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37 ± 4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

103Rb

liczba masowa103
liczba neutronów66
względna masa atomowa
102,964401 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26 ± 11 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Rb

liczba masowa104
liczba neutronów67
względna masa atomowa
103,970531 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
RbMetal.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaR. Bunsen, G. Kirchoff
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1861
etymologiaLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
wymowaroo-BID-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,12 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00046 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00032 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155