Rubid

Rubid (Rb)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa37
Masa atomowa85.4678
liczba masowa85
Grupa1
Okres5
Bloks
Protony37 p+
Neutrony48 n0
Elektrony37 e-
Animated Model atomu Bohra of Rb (Rubid)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
235 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
210 pm
Metallic Radius
216 pm
Promień jonowy
152 pm
Crystal Radius
166 pm
promień van der Waalsa
303 pm
gęstość
1,53 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,48592 eV/particle
potencjał jonizacyjny
4,177128 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Rb (Rubid)
ciepło parowania
75,8 kJ/mol
ciepło topnienia
2,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
80,9 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 8, 1
Model atomu Bohra: Rb (Rubid)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Rb (Rubid)
konfiguracja elektronowa[Kr] 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Rb (Rubid)
Orbital Diagram of Rb (Rubid)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
0.82
Electrophilicity
0,7363448717297969 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
961,15 K
Temperatura topnienia
312,45 K
ciśnienie krytyczne
16 MPa
Temperatura krytyczna
2 093,15 K
punkt potrójny
312,41 K
Visual
barwa
Srebrny
appearancegrey white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
58,2 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
31,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,363 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
8,3 MS/m
rezystywność
0,00000012 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
2,5 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
2,4 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 300 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4 769 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes32

71Rb

abundancja naturalna
względna masa atomowa
70,965335 ± 0,000429 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

71Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

72Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,958851 ± 0,000537 Da
liczba masowa72
g-factor
czas połowicznego rozpadu
103 ± 22 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

72Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

73Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,950604506 ± 0,000043794 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

73Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)100%

74Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,944265867 ± 0,000003249 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
64,78 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

74Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,9385732 ± 0,000001266 Da
liczba masowa75
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
19 ± 1,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
data odkrycia1975
parzystość-

75Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,935073031 ± 0,000001006 Da
liczba masowa76
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
czas połowicznego rozpadu
36,5 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
data odkrycia1969
parzystość-

76Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,930401599 ± 0,0000014 Da
liczba masowa77
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,78 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
data odkrycia1972
parzystość-

77Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,928141866 ± 0,000003475 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17,66 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

78Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,923990095 ± 0,000002085 Da
liczba masowa79
g-factor
1,34292 ± 0,00048
czas połowicznego rozpadu
22,9 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
data odkrycia1957
parzystość+

79Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,922516442 ± 0,000002 Da
liczba masowa80
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
czas połowicznego rozpadu
33,4 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
data odkrycia1961
parzystość+

80Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,9189939 ± 0,000005265 Da
liczba masowa81
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
czas połowicznego rozpadu
4,572 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
data odkrycia1949
parzystość-

81Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,918209023 ± 0,00000323 Da
liczba masowa82
g-factor
0,554403 ± 0,000016
czas połowicznego rozpadu
1,2575 ± 0,0002 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
data odkrycia1949
parzystość+

82Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,915114181 ± 0,0000025 Da
liczba masowa83
g-factor
0,56984 ± 0,00032
czas połowicznego rozpadu
86,2 ± 0,1 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
data odkrycia1950
parzystość-

83Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

84Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,914375223 ± 0,000002355 Da
liczba masowa84
g-factor
-0,6625 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
32,82 ± 0,07 d
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
data odkrycia1947
parzystość-

84Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

abundancja naturalna
72,17 ± 0,02
względna masa atomowa
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
liczba masowa85
g-factor
0,541224 ± 0,000016
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
data odkrycia1921
parzystość-

86Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,911167443 ± 0,000000214 Da
liczba masowa86
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
18,645 ± 0,008 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
data odkrycia1941
parzystość-

86Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
27,83 ± 0,02
względna masa atomowa
86,909180529 ± 0,000000006 Da
liczba masowa87
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
czas połowicznego rozpadu
49,7 ± 0,3 Gy
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
data odkrycia1921
parzystość-

87Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

88Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,91131559 ± 0,00000017 Da
liczba masowa88
g-factor
0,253755 ± 0,00001
czas połowicznego rozpadu
17,78 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
data odkrycia1939
parzystość-

88Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

89Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,912278136 ± 0,000005825 Da
liczba masowa89
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
czas połowicznego rozpadu
15,32 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
data odkrycia1940
parzystość-

89Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

90Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,914797557 ± 0,000006926 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
158 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

90Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,916537261 ± 0,000008375 Da
liczba masowa91
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
58,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
data odkrycia1951
parzystość-

91Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

92Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,919728477 ± 0,000006573 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,48 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość-

92Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,922039334 ± 0,000008406 Da
liczba masowa93
g-factor
0,56368 ± 0,00064
czas połowicznego rozpadu
5,84 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
data odkrycia1960
parzystość-

93Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,926394819 ± 0,000002177 Da
liczba masowa94
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
2,702 ± 0,005 s
spin3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
data odkrycia1961
parzystość-

94Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,929263849 ± 0,000021733 Da
liczba masowa95
g-factor
0,5332 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
377,7 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
data odkrycia1967
parzystość-

95Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,934133398 ± 0,000003599 Da
liczba masowa96
g-factor
0,73275 ± 0,00085
czas połowicznego rozpadu
201,5 ± 0,9 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
data odkrycia1967
parzystość-

96Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)%

97Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,937177117 ± 0,000002052 Da
liczba masowa97
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
169,1 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
data odkrycia1969
parzystość+

97Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)%

98Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,941632317 ± 0,000017265 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
115 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość-

98Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,94511919 ± 0,000004327 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

99Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)%

100Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,950331532 ± 0,000014089 Da
liczba masowa100
g-factor
czas połowicznego rozpadu
51,3 ± 1,6 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

100Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,954302 ± 0,000022 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31,8 ± 3,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

101Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)%

102Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,960008 ± 0,000089 Da
liczba masowa102
g-factor
czas połowicznego rozpadu
37 ± 4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

102Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)%

103Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,964401 ± 0,000429 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26 ± 11 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

103Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Rb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,970531 ± 0,000537 Da
liczba masowa104
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

104Rb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
RbMetal.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaR. Bunsen, G. Kirchoff
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1861
etymologiaLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
wymowaroo-BID-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,12 mg/L
Abundance in Human Body
0,00046 %
Abundance in Meteor
0,00032 %
Abundance in Sun
0,000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155