Rubidium

Rubidium (Rb)

chemický prvok s protónovým číslom 37
Protónové číslo37
Atómová hmotnosť85.4678
Nukleónové číslo85
Skupina1
Perióda5
Orbitáls
protón37 p+
Neutrón48 n0
elektrón37 e-
Animated Bohrov model atómu of Rb (Rubidium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
235 pm
Mólový objem
Covalent Radius
210 pm
Metallic Radius
216 pm
iónový polomer
152 pm
Crystal Radius
166 pm
Van der Waalsov polomer
303 pm
density
1,53 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rubidium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,48592 eV/particle
ionization energy
4,177128 eV/particle
ionization energy of Rb (Rubidium)
Merné skupenské teplo varu
75,8 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
2,2 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
80,9 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 8, 1
Bohrov model atómu: Rb (Rubidium)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Rb (Rubidium)
electron configuration[Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
Enhanced Bohrov model atómu of Rb (Rubidium)
Orbital Diagram of Rb (Rubidium)
Oxidačné číslo-1, 1
Elektronegativita
0.82
Electrophilicity Index
0,7363448717297969 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
961,15 K
Teplota topenia
312,45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2 093,15 K
Trojný bod
312,41 K
podoba
farba
Strieborná
podobagrey white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
58,2 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
31,06 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,363 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
8,3 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000012 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
0,3 MPa
bulk modulus
2,5 GPa
shear modulus
Youngov modul
2,4 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
1 300 m/s
classification
KategóriaAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4 769 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy33
Natural Isotopes2
Isotopic Composition8572.17%8572.17%8727.83%8727.83%

71Rb

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
70,965335 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

72Rb

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
71,958851 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
103 ± 22 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

73Rb

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
72,950604506 ± 0,000043794 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)100%

74Rb

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
73,944265867 ± 0,000003249 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,78 ± 0,03 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Rb

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
74,9385732 ± 0,000001266 Da
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19 ± 1,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
75,935073031 ± 0,000001006 Da
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,5 ± 0,6 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
76,930401599 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,78 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
77,928141866 ± 0,000003475 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,66 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
78,923990095 ± 0,000002085 Da
g-factor
1,34292 ± 0,00048
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,9 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
79,922516442 ± 0,000002 Da
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,4 ± 0,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
80,9189939 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,572 ± 0,004 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
81,918209023 ± 0,00000323 Da
g-factor
0,554403 ± 0,000016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,2575 ± 0,0002 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
82,915114181 ± 0,0000025 Da
g-factor
0,56984 ± 0,00032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
86,2 ± 0,1 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

84Rb

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
83,914375223 ± 0,000002355 Da
g-factor
-0,6625 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,82 ± 0,07 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
g-factor
0,541224 ± 0,000016
natural abundance
72,17 ± 0,02
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
dátum objavu1921
parity-

86Rb

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
85,911167443 ± 0,000000214 Da
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,645 ± 0,008 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
86,909180529 ± 0,000000006 Da
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
natural abundance
27,83 ± 0,02
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,7 ± 0,3 Gy
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
dátum objavu1921
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

88Rb

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
87,91131559 ± 0,00000017 Da
g-factor
0,253755 ± 0,00001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,78 ± 0,03 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

89Rb

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
88,912278136 ± 0,000005825 Da
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,32 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Rb

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
89,914797557 ± 0,000006926 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
158 ± 5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Rb

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
90,916537261 ± 0,000008375 Da
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Rb

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
91,919728477 ± 0,000006573 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,48 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
92,922039334 ± 0,000008406 Da
g-factor
0,56368 ± 0,00064
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,84 ± 0,02 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
93,926394819 ± 0,000002177 Da
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,702 ± 0,005 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
dátum objavu1961
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
94,929263849 ± 0,000021733 Da
g-factor
0,5332 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
377,7 ± 0,8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
95,934133398 ± 0,000003599 Da
g-factor
0,73275 ± 0,00085
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
201,5 ± 0,9 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)

97Rb

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
96,937177117 ± 0,000002052 Da
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
169,1 ± 0,6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)

98Rb

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
97,941632317 ± 0,000017265 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
115 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
98,94511919 ± 0,000004327 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)

100Rb

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
99,950331532 ± 0,000014089 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,3 ± 1,6 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
100,954302 ± 0,000022 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,8 ± 3,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

102Rb

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
101,960008 ± 0,000089 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37 ± 4 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

103Rb

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
102,964401 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26 ± 11 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Rb

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
103,970531 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
RbMetal.JPG

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaR. Bunsen, G. Kirchoff
miesto nálezuGermany
dátum objavu1861
etymológiaLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
pronunciationroo-BID-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,12 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00046 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00032 %
natural abundance (Slnko)
0,000003 %
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155