รูบิเดียม

รูบิเดียม (Rb)

chemical element with symbol Rb and atomic number 37
เลขอะตอม37
มวลอะตอม85.4678
เลขมวล85
หมู่1
คาบ5
บล็อกs
โปรตอน37 p+
นิวตรอน48 n0
Electrons37 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rb (รูบิเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
235 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
210 pm
Metallic Radius
216 pm
ionic radius
152 pm
Crystal Radius
166 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
303 pm
ความหนาแน่น
1.53 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.48592 eV/particle
ionization energy
4.177128 eV/particle
ionization energy of Rb (รูบิเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
75.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
80.9 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Rb (รูบิเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rb (รูบิเดียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rb (รูบิเดียม)
Orbital Diagram of Rb (รูบิเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.82
Electrophilicity
0.7363448717297969 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
961.15 K
จุดหลอมเหลว
312.45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2,093.15 K
triple point
312.41 K
Visual
สี
สีเงิน
appearancegrey white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
58.2 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
31.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.363 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
8.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000012 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000026 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000222 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000398
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
5.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
2.5 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
2.4 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,300 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
319.8 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4,769 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.38
Neutron Mass Absorption
0.0003
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes32

71Rb

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
70.965335 ± 0.000429 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

71Rb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

72Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.958851 ± 0.000537 Da
เลขมวล72
g-factor
ครึ่งชีวิต
103 ± 22 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

72Rb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

73Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.950604506 ± 0.000043794 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

73Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)100%

74Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.944265867 ± 0.000003249 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
64.78 ± 0.03 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

74Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.9385732 ± 0.000001266 Da
เลขมวล75
g-factor
0.386 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
19 ± 1.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

75Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.935073031 ± 0.000001006 Da
เลขมวล76
g-factor
-0.372552 ± 0.000011
ครึ่งชีวิต
36.5 ± 0.6 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.41 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

76Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.930401599 ± 0.0000014 Da
เลขมวล77
g-factor
0.43622666666667 ± 0.000013333333333333
ครึ่งชีวิต
3.78 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

77Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.928141866 ± 0.000003475 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17.66 ± 0.03 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

78Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.923990095 ± 0.000002085 Da
เลขมวล79
g-factor
1.34292 ± 0.00048
ครึ่งชีวิต
22.9 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.12 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

79Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.922516442 ± 0.000002 Da
เลขมวล80
g-factor
-0.0833 ± 0.0007
ครึ่งชีวิต
33.4 ± 0.7 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

80Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.9189939 ± 0.000005265 Da
เลขมวล81
g-factor
1.3727333333333 ± 0.00093333333333333
ครึ่งชีวิต
4.572 ± 0.004 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

81Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.918209023 ± 0.00000323 Da
เลขมวล82
g-factor
0.554403 ± 0.000016
ครึ่งชีวิต
1.2575 ± 0.0002 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

82Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.915114181 ± 0.0000025 Da
เลขมวล83
g-factor
0.56984 ± 0.00032
ครึ่งชีวิต
86.2 ± 0.1 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

83Rb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

84Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.914375223 ± 0.000002355 Da
เลขมวล84
g-factor
-0.6625 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
32.82 ± 0.07 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.02 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

84Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

natural abundance
72.17 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
84.91178973604 ± 0.00000000537 Da
เลขมวล85
g-factor
0.541224 ± 0.000016
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.276 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

86Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.911167443 ± 0.000000214 Da
เลขมวล86
g-factor
-0.8487 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
18.645 ± 0.008 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

86Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
27.83 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
86.909180529 ± 0.000000006 Da
เลขมวล87
g-factor
1.8341933333333 ± 0.000053333333333333
ครึ่งชีวิต
49.7 ± 0.3 Gy
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.1335 ± 0.0005
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

87Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

88Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.91131559 ± 0.00000017 Da
เลขมวล88
g-factor
0.253755 ± 0.00001
ครึ่งชีวิต
17.78 ± 0.03 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.01 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

88Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

89Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.912278136 ± 0.000005825 Da
เลขมวล89
g-factor
1.5887333333333 ± 0.00046666666666667
ครึ่งชีวิต
15.32 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

89Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

90Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.914797557 ± 0.000006926 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
158 ± 5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

90Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.916537261 ± 0.000008375 Da
เลขมวล91
g-factor
1.4540666666667 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
58.2 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

91Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

92Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.919728477 ± 0.000006573 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.48 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

92Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.922039334 ± 0.000008406 Da
เลขมวล93
g-factor
0.56368 ± 0.00064
ครึ่งชีวิต
5.84 ± 0.02 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

93Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.926394819 ± 0.000002177 Da
เลขมวล94
g-factor
0.49936666666667 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
2.702 ± 0.005 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

94Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.929263849 ± 0.000021733 Da
เลขมวล95
g-factor
0.5332 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
377.7 ± 0.8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.26 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

95Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.934133398 ± 0.000003599 Da
เลขมวล96
g-factor
0.73275 ± 0.00085
ครึ่งชีวิต
201.5 ± 0.9 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.3 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

96Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)%

97Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.937177117 ± 0.000002052 Da
เลขมวล97
g-factor
1.2266666666667 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
169.1 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.7
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

97Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)%

98Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.941632317 ± 0.000017265 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
115 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

98Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.94511919 ± 0.000004327 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
54 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

99Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)%

100Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.950331532 ± 0.000014089 Da
เลขมวล100
g-factor
ครึ่งชีวิต
51.3 ± 1.6 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

100Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.954302 ± 0.000022 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
31.8 ± 3.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

101Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)%

102Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.960008 ± 0.000089 Da
เลขมวล102
g-factor
ครึ่งชีวิต
37 ± 4 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

102Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)%

103Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.964401 ± 0.000429 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
26 ± 11 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

103Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.970531 ± 0.000537 Da
เลขมวล104
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

104Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
RbMetal.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์R. Bunsen, G. Kirchoff
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1861
ศัพทมูลวิทยาLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
pronunciationroo-BID-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.12 mg/L
Abundance in Human Body
0.00046 %
Abundance in Meteor
0.00032 %
Abundance in Sun
0.000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155