รูบิเดียม

รูบิเดียม (Rb)

chemical element with symbol Rb and atomic number 37
เลขอะตอม37
มวลอะตอม85.4678
เลขมวล85
หมู่1
คาบ5
บล็อกs
โปรตอน37 p+
นิวตรอน48 n0
อิเล็กตรอน37 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rb (รูบิเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
235 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
210 pm
Metallic Radius
216 pm
ionic radius
152 pm
Crystal Radius
166 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
303 pm
ความหนาแน่น
1.53 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: รูบิเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.48592 eV/particle
ionization energy
4.177128 eV/particle
ionization energy of Rb (รูบิเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
75.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
80.9 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Rb (รูบิเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rb (รูบิเดียม)
electron configuration[Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rb (รูบิเดียม)
Orbital Diagram of Rb (รูบิเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.82
Electrophilicity Index
0.7363448717297969 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
961.15 K
จุดหลอมเหลว
312.45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2,093.15 K
triple point
312.41 K
appearance
สี
สีเงิน
appearancegrey white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
58.2 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
31.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.363 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
8.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000012 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000026 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000222 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000398
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
5.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
2.5 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
2.4 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,300 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
319.8 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4,769 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.38
Neutron Mass Absorption
0.0003
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Natural Isotopes2
Isotopic Composition8572.17%8572.17%8727.83%8727.83%

71Rb

เลขมวล71
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
70.965335 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

72Rb

เลขมวล72
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
71.958851 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
103 ± 22 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

73Rb

เลขมวล73
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
72.950604506 ± 0.000043794 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)100%

74Rb

เลขมวล74
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
73.944265867 ± 0.000003249 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.78 ± 0.03 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Rb

เลขมวล75
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
74.9385732 ± 0.000001266 Da
g-factor
0.386 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19 ± 1.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

เลขมวล76
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
75.935073031 ± 0.000001006 Da
g-factor
-0.372552 ± 0.000011
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.5 ± 0.6 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.41 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

เลขมวล77
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
76.930401599 ± 0.0000014 Da
g-factor
0.43622666666667 ± 0.000013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.78 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

เลขมวล78
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
77.928141866 ± 0.000003475 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.66 ± 0.03 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

เลขมวล79
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
78.923990095 ± 0.000002085 Da
g-factor
1.34292 ± 0.00048
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.9 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.12 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

เลขมวล80
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
79.922516442 ± 0.000002 Da
g-factor
-0.0833 ± 0.0007
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.4 ± 0.7 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

เลขมวล81
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
80.9189939 ± 0.000005265 Da
g-factor
1.3727333333333 ± 0.00093333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.572 ± 0.004 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

เลขมวล82
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
81.918209023 ± 0.00000323 Da
g-factor
0.554403 ± 0.000016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.2575 ± 0.0002 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

เลขมวล83
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
82.915114181 ± 0.0000025 Da
g-factor
0.56984 ± 0.00032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
86.2 ± 0.1 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

84Rb

เลขมวล84
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
83.914375223 ± 0.000002355 Da
g-factor
-0.6625 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.82 ± 0.07 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.02 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

เลขมวล85
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
84.91178973604 ± 0.00000000537 Da
g-factor
0.541224 ± 0.000016
natural abundance
72.17 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.276 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

86Rb

เลขมวล86
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
85.911167443 ± 0.000000214 Da
g-factor
-0.8487 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.645 ± 0.008 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

เลขมวล87
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
86.909180529 ± 0.000000006 Da
g-factor
1.8341933333333 ± 0.000053333333333333
natural abundance
27.83 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.7 ± 0.3 Gy
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.1335 ± 0.0005
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

88Rb

เลขมวล88
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
87.91131559 ± 0.00000017 Da
g-factor
0.253755 ± 0.00001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.78 ± 0.03 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.01 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

89Rb

เลขมวล89
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
88.912278136 ± 0.000005825 Da
g-factor
1.5887333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.32 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Rb

เลขมวล90
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
89.914797557 ± 0.000006926 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
158 ± 5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Rb

เลขมวล91
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
90.916537261 ± 0.000008375 Da
g-factor
1.4540666666667 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
58.2 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Rb

เลขมวล92
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
91.919728477 ± 0.000006573 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.48 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

เลขมวล93
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
92.922039334 ± 0.000008406 Da
g-factor
0.56368 ± 0.00064
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.84 ± 0.02 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

เลขมวล94
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
93.926394819 ± 0.000002177 Da
g-factor
0.49936666666667 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.702 ± 0.005 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

เลขมวล95
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
94.929263849 ± 0.000021733 Da
g-factor
0.5332 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
377.7 ± 0.8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.26 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

เลขมวล96
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
95.934133398 ± 0.000003599 Da
g-factor
0.73275 ± 0.00085
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
201.5 ± 0.9 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.3 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)

97Rb

เลขมวล97
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
96.937177117 ± 0.000002052 Da
g-factor
1.2266666666667 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
169.1 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.7
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)

98Rb

เลขมวล98
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
97.941632317 ± 0.000017265 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
115 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

เลขมวล99
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
98.94511919 ± 0.000004327 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)

100Rb

เลขมวล100
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
99.950331532 ± 0.000014089 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.3 ± 1.6 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

เลขมวล101
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
100.954302 ± 0.000022 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.8 ± 3.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

102Rb

เลขมวล102
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
101.960008 ± 0.000089 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37 ± 4 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

103Rb

เลขมวล103
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
102.964401 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26 ± 11 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Rb

เลขมวล104
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
103.970531 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
RbMetal.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์R. Bunsen, G. Kirchoff
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1861
ศัพทมูลวิทยาLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
pronunciationroo-BID-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.12 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00046 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00032 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155

alias

 • Rb

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลrubidium
 • ฝรั่งเศสrubidium
 • อิตาลีrubidio
 • อังกฤษrubidium
 • โปแลนด์rubid
 • เยอรมันRubidium
 • ดัตช์rubidium
 • สเปนrubidio
 • เดนมาร์กrubidium
 • ฮังการีrubídium
 • แอฟริกานส์rubidium
 • อัมฮาราሩቢዲየም
 • อารากอนrubidio
 • อาหรับروبيديوم
 • อาเซอร์ไบจานrubidium
 • เบลารุสрубідый
 • บัลแกเรียрубидий
 • บังกลาরুবিডিয়াম
 • เบรตันrubidiom
 • บอสเนียrubidij
 • คาตาลันrubidi
 • คอร์ซิกาrubidiu
 • เช็กrubidium
 • ชูวัชрубиди
 • เวลส์rwbidiwm
 • กรีกρουβίδιο
 • เอสเปรันโตrubidio
 • เอสโตเนียrubiidium
 • บาสก์rubidio
 • เปอร์เซียروبیدیم
 • ฟินแลนด์rubidium
 • ฟรูลีrubidi
 • ไอริชrúbaidiam
 • กาลิเซียrubidio
 • มานซ์rubiddjum
 • จีนแคะRubidium
 • ฮิบรูרובידיום
 • ฮินดีरुबिडियम
 • ฮินดีฟิจิrubidium
 • โครเอเชียrubidij
 • อาร์เมเนียռուբիդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวrubidium
 • อินโดนีเซียrubidium
 • อีโดrubidio
 • ไอซ์แลนด์rúbidín
 • ญี่ปุ่นルビジウム
 • โลชบันxunsodna
 • ชวาRubidium
 • จอร์เจียრუბიდიუმი
 • คาซัคрубидий
 • กันนาดาರುಬಿಡಿಯಮ್
 • เกาหลี루비듐
 • เคิร์ดrubîdyûm
 • โกมิрубидий
 • ละตินrubidium
 • ลักเซมเบิร์กRubidium
 • ลิกูเรียrubiddio
 • ลิทัวเนียrubidis
 • ลัตเวียrubīdijs
 • มาลายาลัมറൂബിഡിയം
 • มราฐีरुबिडियम
 • มารีตะวันตกрубидий
 • มาเลย์rubidium
 • พม่าရူဘီဒီယမ်
 • นอร์เวย์นีนอสก์rubidium
 • อ็อกซิตันrubidi
 • ปัญจาบਰੁਬੀਡੀਅਮ
 • ลาฮ์นดาروبیڈیم
 • โปรตุเกสrubídio
 • เคชวาrubidyu
 • โรมาเนียrubidiu
 • รัสเซียрубидий
 • ซาคาрубидиум
 • ซิซิลีrubbidiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียrubidijum
 • สโลวักrubídium
 • สโลวีเนียrubidij
 • แอลเบเนียrubidiumi
 • เซอร์เบียрубидијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Rubidium
 • สวีเดนrubidium
 • สวาฮีลีrubidi
 • ทมิฬருபீடியம்
 • ตากาล็อกrubidyo
 • ตุรกีrubidyum
 • อุยกูร์رۇبىدىي
 • ยูเครนрубідій
 • อุซเบกrubidiy
 • เวปส์rubidii
 • เวียดนามrubiđi
 • วอลลูนrubidiom
 • วาเรย์rubidyo
 • คัลมืยค์рубидиум
 • ยิดดิชרובידיום
 • โยรูบาrubidium
 • จีน
 • เซบูrubidyo
 • มาซิโดเนียрубидиум
 • เคิร์ดตอนกลางڕۆبیدیۆم
 • คุชราตરુબિડીયમ
 • พีดมอนต์rubidi
 • ตาตาร์рубидий
 • โอดิยาରୁବିଡ଼ିଅମ
 • โซมาลีrubiidhiyaam
 • เนวาร์रुबिडियम
 • กวางตุ้ง
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)рубід
 • อาโรมาเนียrubidiu
 • คีร์กีซрубидий
 • ลิมเบิร์กrubidium
 • แฟโรrubidium
 • เตลูกูరుబీడియం
 • เกลิกสกอตruibidium
 • เนปาลरुबिडियम
 • สันสกฤตरुबिडियम
 • มอลตาrubidju
 • ลอมบาร์ดrubidio
 • อัสตูเรียสrubidiu
 • สกอตส์rubidium
 • โปรตุเกส (บราซิล)rubídio
 • บาลีरुबिडियम
 • จีนกั้น
 • มองโกเลียрубиди
 • โภชปุรีरुबिडियम
 • cdorubidium
 • จีนมินหนานrubidium
 • ซุนดาrubidium
 • ทิเบตརུ་བི་ཌིམ།
 • ทาจิกрубидӣй
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาrubidio
 • จีนอู๋
 • kbprʊpɩdɩyɔm
 • olorubidii
 • ฟริเซียนเหนือrubiidium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาrubìdiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)rubidium
 • บัชคีร์рубидий
 • อาหรับโมร็อกโกروبيديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์روبيديوم
 • พัชโตروبيډيوم
 • บิกอลrubidyo
 • มณีปุระꯔꯨꯕꯤꯗꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชrubidiom
 • บาหลีrubidium
 • ซามิสคอลต์rubidium
 • ซามิเหนือrubidium
 • ซามิอีนารีrubidium
 • อูรดูروبیڈیئم
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)루비디움
 • ซูลูILubimbo