Rhenium

Rhenium (Re)

chemický prvek s atomovým číslem 75
Atomové číslo75
Atomová hmotnost186.207
Nukleonové číslo187
Skupina7
Perioda6
Blokd
proton75 p+
neutron112 n0
elektron75 e-
Animated Bohrův model atomu of Re (Rhenium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
131 pm
Metallic Radius
128 pm
iontový poloměr
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waalsův poloměr
216 pm
hustota
20,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rhenium020406080100120140160180200220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,83352 eV/particle
Ionizační energie of Re (Rhenium)
měrné skupenské teplo varu
704 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
774 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 13, 2
Bohrův model atomu: Re (Rhenium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Re (Rhenium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Re (Rhenium)
Orbital Diagram of Re (Rhenium)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
5 863,15 K
Teplota tání
3 458,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledsilvery-grayish
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000062 1/K
Molární tepelná kapacita
25,48 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,137 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
5,6 MS/m
rezistivita
0,00000018 m Ω
supravodivost
1,7 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000849 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
7 MPa
stlačitelnost
370 GPa
modul pružnosti ve smyku
178 GPa
modul pružnosti v tahu
463 GPa
Poissonova konstanta
0,3
rychlost zvuku
4 700 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
90
Neutron Mass Absorption
0,016
kvantové číslo6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy rhenia

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

Nukleonové číslo159
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
158,984106 ± 0,000327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

Nukleonové číslo160
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
159,98188 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
611 ± 7 us
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

Nukleonové číslo161
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
160,977624313 ± 0,00016093 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
440 ± 1 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

Nukleonové číslo162
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
161,975896 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
107 ± 13 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

Nukleonové číslo163
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
162,972085434 ± 0,000019897 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
390 ± 70 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

Nukleonové číslo164
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
163,970507122 ± 0,000058566 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
719 ± 89 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

Nukleonové číslo165
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
164,967085831 ± 0,000025328 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

Nukleonové číslo166
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
165,965821216 ± 0,000094731 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,25 ± 0,21 s
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

Nukleonové číslo167
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
166,962604 ± 0,000043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

Nukleonové číslo168
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
167,961572607 ± 0,000033087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,4 ± 0,1 s
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

Nukleonové číslo169
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
168,958765979 ± 0,000012204 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,1 ± 0,5 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

Nukleonové číslo170
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
169,958234844 ± 0,000012267 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

Nukleonové číslo171
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
170,955716 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,2 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

Nukleonové číslo172
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
171,955376165 ± 0,000038183 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55 ± 5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

Nukleonové číslo173
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
172,953243 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

Nukleonové číslo174
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
173,953115 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

Nukleonové číslo175
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
174,951381 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,89 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

Nukleonové číslo176
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
175,951623 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

Nukleonové číslo177
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
176,950328 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

Nukleonové číslo178
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
177,950989 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,2 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

Nukleonové číslo179
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
178,949989686 ± 0,00002645 Da
g-factor
1,12 ± 0,16
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

Nukleonové číslo180
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
179,950791568 ± 0,000022965 Da
g-factor
1,6 ± 0,2
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,46 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

Nukleonové číslo181
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
180,950061507 ± 0,000013471 Da
g-factor
1,276 ± 0,028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,9 ± 0,7 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

Nukleonové číslo182
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
181,95121156 ± 0,000109483 Da
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,2 ± 0,5 h
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

Nukleonové číslo183
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
182,950821306 ± 0,000008625 Da
g-factor
1,2632 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70 ± 1,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

Nukleonové číslo184
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
183,952528073 ± 0,00000459 Da
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,4 ± 0,7 d
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

Nukleonové číslo185
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
184,95295832 ± 0,000000879 Da
g-factor
natural abundance
37,4 ± 0,05
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

186Re

Nukleonové číslo186
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
185,954989172 ± 0,00000088 Da
g-factor
1,734 ± 0,003
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,7185 ± 0,0005 d
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

Nukleonové číslo187
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
186,955752217 ± 0,000000791 Da
g-factor
natural abundance
62,6 ± 0,05
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41,6 ± 0,02 Gy
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

Nukleonové číslo188
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
187,958113658 ± 0,000000792 Da
g-factor
1,783 ± 0,005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,005 ± 0,003 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

189Re

Nukleonové číslo189
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
188,959227764 ± 0,000008793 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,3 ± 0,4 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

190Re

Nukleonové číslo190
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
189,961800064 ± 0,000005227 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

191Re

Nukleonové číslo191
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
190,963123322 ± 0,000011019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

192Re

Nukleonové číslo192
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
191,966088 ± 0,000076 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,4 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

193Re

Nukleonové číslo193
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
192,967545 ± 0,000042 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

194Re

Nukleonové číslo194
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
193,970735 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

195Re

Nukleonové číslo195
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
194,97256 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

196Re

Nukleonové číslo196
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
195,975996 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 1,5 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

197Re

Nukleonové číslo197
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
196,978153 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

198Re

Nukleonové číslo198
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
197,98176 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

Nukleonové číslo199
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
198,984187 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1925
etymologieLatin: Rhenus, the Rhine River.
výslovnostREE-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,0007 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,000004 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0000049 %
natural abundance (Slunce)
0,00000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884