რენიუმი

რენიუმი (Re)

chemical element with symbol Re and atomic number 75
Atomic Number75
Atomic Weight186.207
mass number187
Group7
Period6
Blockd
პროტონი75 p+
ნეიტრონი112 n0
ელექტრონი75 e-
Animated ბორის მოდელი of Re (რენიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
135 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
131 pm
Metallic Radius
128 pm
იონური რადიუსი
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waals radius
216 pm
density
20,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: რენიუმი020406080100120140160180200220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,83352 eV/particle
ionization energy of Re (რენიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
704 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
774 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 13, 2
ბორის მოდელი: Re (რენიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Re (რენიუმი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Re (რენიუმი)
Orbital Diagram of Re (რენიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ელექტროუარყოფითობა
1.9
Electrophilicity Index
1,0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5 863,15 K
Melting Point
3 458,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Gray
appearancesilvery-grayish
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000062 1/K
molar heat capacity
25,48 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
5,6 MS/m
electrical resistivity
0,00000018 m Ω
ზეგამტარობა
1,7 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000849 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
7 MPa
bulk modulus
370 GPa
shear modulus
178 GPa
Young's modulus
463 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,3
speed of sound
4 700 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0,016
quantum number6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

mass number159
neutron number84
relative atomic mass
158,984106 ± 0,000327 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2006
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

mass number160
neutron number85
relative atomic mass
159,98188 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
611 ± 7 us
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

mass number161
neutron number86
relative atomic mass
160,977624313 ± 0,00016093 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
440 ± 1 us
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

mass number162
neutron number87
relative atomic mass
161,975896 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
107 ± 13 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

mass number163
neutron number88
relative atomic mass
162,972085434 ± 0,000019897 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
390 ± 70 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

mass number164
neutron number89
relative atomic mass
163,970507122 ± 0,000058566 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
719 ± 89 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

mass number165
neutron number90
relative atomic mass
164,967085831 ± 0,000025328 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,6 ± 0,6 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

mass number166
neutron number91
relative atomic mass
165,965821216 ± 0,000094731 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,25 ± 0,21 s
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

mass number167
neutron number92
relative atomic mass
166,962604 ± 0,000043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,4 ± 0,4 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

mass number168
neutron number93
relative atomic mass
167,961572607 ± 0,000033087 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,4 ± 0,1 s
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

mass number169
neutron number94
relative atomic mass
168,958765979 ± 0,000012204 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,1 ± 0,5 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

mass number170
neutron number95
relative atomic mass
169,958234844 ± 0,000012267 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

mass number171
neutron number96
relative atomic mass
170,955716 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,2 ± 0,4 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

mass number172
neutron number97
relative atomic mass
171,955376165 ± 0,000038183 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
55 ± 5 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

mass number173
neutron number98
relative atomic mass
172,953243 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

mass number174
neutron number99
relative atomic mass
173,953115 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,04 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

mass number175
neutron number100
relative atomic mass
174,951381 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,89 ± 0,05 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

mass number176
neutron number101
relative atomic mass
175,951623 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,3 ± 0,3 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

mass number177
neutron number102
relative atomic mass
176,950328 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14 ± 1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

mass number178
neutron number103
relative atomic mass
177,950989 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,2 ± 0,2 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

mass number179
neutron number104
relative atomic mass
178,949989686 ± 0,00002645 Da
g-factor
1,12 ± 0,16
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,5 ± 0,1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

mass number180
neutron number105
relative atomic mass
179,950791568 ± 0,000022965 Da
g-factor
1,6 ± 0,2
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,46 ± 0,03 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

mass number181
neutron number106
relative atomic mass
180,950061507 ± 0,000013471 Da
g-factor
1,276 ± 0,028
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,9 ± 0,7 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

mass number182
neutron number107
relative atomic mass
181,95121156 ± 0,000109483 Da
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,2 ± 0,5 h
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

mass number183
neutron number108
relative atomic mass
182,950821306 ± 0,000008625 Da
g-factor
1,2632 ± 0,006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
70 ± 1,4 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

184Re

mass number184
neutron number109
relative atomic mass
183,952528073 ± 0,00000459 Da
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,4 ± 0,7 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

mass number185
neutron number110
relative atomic mass
184,95295832 ± 0,000000879 Da
g-factor
natural abundance
37,4 ± 0,05
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

186Re

mass number186
neutron number111
relative atomic mass
185,954989172 ± 0,00000088 Da
g-factor
1,734 ± 0,003
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,7185 ± 0,0005 d
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

mass number187
neutron number112
relative atomic mass
186,955752217 ± 0,000000791 Da
g-factor
natural abundance
62,6 ± 0,05
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
41,6 ± 0,02 Gy
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

mass number188
neutron number113
relative atomic mass
187,958113658 ± 0,000000792 Da
g-factor
1,783 ± 0,005
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,005 ± 0,003 h
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

189Re

mass number189
neutron number114
relative atomic mass
188,959227764 ± 0,000008793 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,3 ± 0,4 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

190Re

mass number190
neutron number115
relative atomic mass
189,961800064 ± 0,000005227 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3 ± 0,2 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

191Re

mass number191
neutron number116
relative atomic mass
190,963123322 ± 0,000011019 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,8 ± 0,5 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

192Re

mass number192
neutron number117
relative atomic mass
191,966088 ± 0,000076 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,4 ± 0,5 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1965
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

193Re

mass number193
neutron number118
relative atomic mass
192,967545 ± 0,000042 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

194Re

mass number194
neutron number119
relative atomic mass
193,970735 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5 ± 1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

195Re

mass number195
neutron number120
relative atomic mass
194,97256 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

196Re

mass number196
neutron number121
relative atomic mass
195,975996 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 1,5 s
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

197Re

mass number197
neutron number122
relative atomic mass
196,978153 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

198Re

mass number198
neutron number123
relative atomic mass
197,98176 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

mass number199
neutron number124
relative atomic mass
198,984187 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
location of discoveryGermany
აღმოჩენის თარიღი1925
ეტიმოლოგიაLatin: Rhenus, the Rhine River.
pronunciationREE-ni-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0007 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,000004 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000049 %
natural abundance (მზე)
0,00000001 %
Abundance in Universe
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884