Ren

Ren (Re)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa75
Masa atomowa186.207
liczba masowa187
Grupa7
Okres6
Blokd
Protony75 p+
Neutrony112 n0
Elektrony75 e-
Animated Model atomu Bohra of Re (Ren)

Właściwości

Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
131 pm
Metallic Radius
128 pm
Promień jonowy
63 pm
Crystal Radius
77 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
20,8 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,83352 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Re (Ren)
ciepło parowania
704 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
774 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 13, 2
Model atomu Bohra: Re (Ren)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d5 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Re (Ren)
Orbital Diagram of Re (Ren)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.9
Electrophilicity
1,0369041726708592 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
5 863,15 K
Temperatura topnienia
3 458,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancesilvery-grayish
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000062 1/K
molar heat capacity
25,48 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,137 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5,6 MS/m
rezystywność
0,00000018 m Ω
nadprzewodnictwo
1,7 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000849 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
370 GPa
moduł Kirchhoffa
178 GPa
moduł Younga
463 GPa
współczynnik Poissona
0,3
prędkość dźwięku
4 700 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
90
Neutron Mass Absorption
0,016
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes40

159Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,984106 ± 0,000327 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

159Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
α (α emission)%

160Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,98188 ± 0,000322 Da
liczba masowa160
g-factor
czas połowicznego rozpadu
611 ± 7 us
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

160Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,977624313 ± 0,00016093 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
440 ± 1 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

161Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)%

162Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,975896 ± 0,000215 Da
liczba masowa162
g-factor
czas połowicznego rozpadu
107 ± 13 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

162Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

163Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,972085434 ± 0,000019897 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
390 ± 70 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

163Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)32%

164Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,970507122 ± 0,000058566 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
719 ± 89 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

164Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

165Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,967085831 ± 0,000025328 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

165Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,965821216 ± 0,000094731 Da
liczba masowa166
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,21 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

166Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,962604 ± 0,000043 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

167Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

168Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,961572607 ± 0,000033087 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,1 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

168Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,958765979 ± 0,000012204 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 0,5 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

169Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)0.005%

170Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,958234844 ± 0,000012267 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

170Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,955716 ± 0,00003 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

171Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,955376165 ± 0,000038183 Da
liczba masowa172
g-factor
czas połowicznego rozpadu
55 ± 5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

172Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,953243 ± 0,00003 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

173Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,953115 ± 0,00003 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

174Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,951381 ± 0,00003 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,89 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

175Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,951623 ± 0,00003 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

176Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,950328 ± 0,00003 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

177Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,950989 ± 0,00003 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

178Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,949989686 ± 0,00002645 Da
liczba masowa179
g-factor
1,12 ± 0,16
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

179Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,950791568 ± 0,000022965 Da
liczba masowa180
g-factor
1,6 ± 0,2
czas połowicznego rozpadu
2,46 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

180Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,950061507 ± 0,000013471 Da
liczba masowa181
g-factor
1,276 ± 0,028
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 0,7 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

181Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,95121156 ± 0,000109483 Da
liczba masowa182
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
64,2 ± 0,5 h
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

182Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,950821306 ± 0,000008625 Da
liczba masowa183
g-factor
1,2632 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
70 ± 1,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

183Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

184Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,952528073 ± 0,00000459 Da
liczba masowa184
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
czas połowicznego rozpadu
35,4 ± 0,7 d
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

184Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

abundancja naturalna
37,4 ± 0,05
względna masa atomowa
184,95295832 ± 0,000000879 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
data odkrycia1931
parzystość+

186Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,954989172 ± 0,00000088 Da
liczba masowa186
g-factor
1,734 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
3,7185 ± 0,0005 d
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość-

186Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
62,6 ± 0,05
względna masa atomowa
186,955752217 ± 0,000000791 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
41,6 ± 0,02 Gy
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
data odkrycia1931
parzystość+

187Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,958113658 ± 0,000000792 Da
liczba masowa188
g-factor
1,783 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
17,005 ± 0,003 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość-

188Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

189Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,959227764 ± 0,000008793 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,3 ± 0,4 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

189Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,961800064 ± 0,000005227 Da
liczba masowa190
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

190Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

191Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,963123322 ± 0,000011019 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

191Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

192Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,966088 ± 0,000076 Da
liczba masowa192
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
15,4 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość-

192Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

193Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,967545 ± 0,000042 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

193Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

194Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,970735 ± 0,000215 Da
liczba masowa194
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

194Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

195Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,97256 ± 0,000322 Da
liczba masowa195
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

195Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

196Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,975996 ± 0,000322 Da
liczba masowa196
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 1,5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

196Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

197Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,978153 ± 0,000322 Da
liczba masowa197
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

197Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

198Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,98176 ± 0,000429 Da
liczba masowa198
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

198Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

199Re

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,984187 ± 0,000429 Da
liczba masowa199
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

199Re Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1925
etymologiaLatin: Rhenus, the Rhine River.
wymowaREE-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0007 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000004 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000049 %
Abundance in Sun
0,00000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884