Ren

Ren (Re)

75. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa75
Masa atomowa186.207
liczba masowa187
Grupa7
Okres6
Blokd
proton75 p+
neutron112 n0
elektron75 e-
Animated Model atomu Bohra of Re (Ren)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
131 pm
Metallic Radius
128 pm
Promień jonowy
63 pm
Crystal Radius
77 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
20,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ren0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,83352 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Re (Ren)
ciepło parowania
704 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
774 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 13, 2
Model atomu Bohra: Re (Ren)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Re (Ren)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Re (Ren)
Orbital Diagram of Re (Ren)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.9
Electrophilicity Index
1,0369041726708592 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
5 863,15 K
Temperatura topnienia
3 458,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancesilvery-grayish
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000062 1/K
molar heat capacity
25,48 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,137 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5,6 MS/m
rezystywność
0,00000018 m Ω
nadprzewodnictwo
1,7 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000849 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
370 GPa
moduł Kirchhoffa
178 GPa
moduł Younga
463 GPa
współczynnik Poissona
0,3
prędkość dźwięku
4 700 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
90
Neutron Mass Absorption
0,016
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

liczba masowa159
liczba neutronów84
względna masa atomowa
158,984106 ± 0,000327 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

liczba masowa160
liczba neutronów85
względna masa atomowa
159,98188 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
611 ± 7 us
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

liczba masowa161
liczba neutronów86
względna masa atomowa
160,977624313 ± 0,00016093 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
440 ± 1 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

liczba masowa162
liczba neutronów87
względna masa atomowa
161,975896 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
107 ± 13 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

liczba masowa163
liczba neutronów88
względna masa atomowa
162,972085434 ± 0,000019897 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
390 ± 70 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

liczba masowa164
liczba neutronów89
względna masa atomowa
163,970507122 ± 0,000058566 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
719 ± 89 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

liczba masowa165
liczba neutronów90
względna masa atomowa
164,967085831 ± 0,000025328 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

liczba masowa166
liczba neutronów91
względna masa atomowa
165,965821216 ± 0,000094731 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,21 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

liczba masowa167
liczba neutronów92
względna masa atomowa
166,962604 ± 0,000043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

liczba masowa168
liczba neutronów93
względna masa atomowa
167,961572607 ± 0,000033087 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,1 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

liczba masowa169
liczba neutronów94
względna masa atomowa
168,958765979 ± 0,000012204 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 0,5 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

liczba masowa170
liczba neutronów95
względna masa atomowa
169,958234844 ± 0,000012267 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

liczba masowa171
liczba neutronów96
względna masa atomowa
170,955716 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

liczba masowa172
liczba neutronów97
względna masa atomowa
171,955376165 ± 0,000038183 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55 ± 5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

liczba masowa173
liczba neutronów98
względna masa atomowa
172,953243 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

liczba masowa174
liczba neutronów99
względna masa atomowa
173,953115 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

liczba masowa175
liczba neutronów100
względna masa atomowa
174,951381 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,89 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

liczba masowa176
liczba neutronów101
względna masa atomowa
175,951623 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

liczba masowa177
liczba neutronów102
względna masa atomowa
176,950328 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

liczba masowa178
liczba neutronów103
względna masa atomowa
177,950989 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

liczba masowa179
liczba neutronów104
względna masa atomowa
178,949989686 ± 0,00002645 Da
g-factor
1,12 ± 0,16
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

liczba masowa180
liczba neutronów105
względna masa atomowa
179,950791568 ± 0,000022965 Da
g-factor
1,6 ± 0,2
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,46 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

liczba masowa181
liczba neutronów106
względna masa atomowa
180,950061507 ± 0,000013471 Da
g-factor
1,276 ± 0,028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 0,7 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

liczba masowa182
liczba neutronów107
względna masa atomowa
181,95121156 ± 0,000109483 Da
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,2 ± 0,5 h
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

liczba masowa183
liczba neutronów108
względna masa atomowa
182,950821306 ± 0,000008625 Da
g-factor
1,2632 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 1,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

184Re

liczba masowa184
liczba neutronów109
względna masa atomowa
183,952528073 ± 0,00000459 Da
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,4 ± 0,7 d
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

liczba masowa185
liczba neutronów110
względna masa atomowa
184,95295832 ± 0,000000879 Da
g-factor
abundancja naturalna
37,4 ± 0,05
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
data odkrycia1931
parzystość+

186Re

liczba masowa186
liczba neutronów111
względna masa atomowa
185,954989172 ± 0,00000088 Da
g-factor
1,734 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,7185 ± 0,0005 d
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

liczba masowa187
liczba neutronów112
względna masa atomowa
186,955752217 ± 0,000000791 Da
g-factor
abundancja naturalna
62,6 ± 0,05
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,6 ± 0,02 Gy
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

liczba masowa188
liczba neutronów113
względna masa atomowa
187,958113658 ± 0,000000792 Da
g-factor
1,783 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,005 ± 0,003 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

189Re

liczba masowa189
liczba neutronów114
względna masa atomowa
188,959227764 ± 0,000008793 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,3 ± 0,4 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190Re

liczba masowa190
liczba neutronów115
względna masa atomowa
189,961800064 ± 0,000005227 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

191Re

liczba masowa191
liczba neutronów116
względna masa atomowa
190,963123322 ± 0,000011019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

192Re

liczba masowa192
liczba neutronów117
względna masa atomowa
191,966088 ± 0,000076 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,4 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

193Re

liczba masowa193
liczba neutronów118
względna masa atomowa
192,967545 ± 0,000042 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

194Re

liczba masowa194
liczba neutronów119
względna masa atomowa
193,970735 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

195Re

liczba masowa195
liczba neutronów120
względna masa atomowa
194,97256 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

196Re

liczba masowa196
liczba neutronów121
względna masa atomowa
195,975996 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 1,5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

197Re

liczba masowa197
liczba neutronów122
względna masa atomowa
196,978153 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

198Re

liczba masowa198
liczba neutronów123
względna masa atomowa
197,98176 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

liczba masowa199
liczba neutronów124
względna masa atomowa
198,984187 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1925
etymologiaLatin: Rhenus, the Rhine River.
wymowaREE-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0007 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000004 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000049 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884