Rhenium

Rhenium (Re)

chemický prvok s protónovým číslom 75
Protónové číslo75
Atómová hmotnosť186.207
Nukleónové číslo187
Skupina7
Perióda6
Orbitáld
protón75 p+
Neutrón112 n0
elektrón75 e-
Animated Bohrov model atómu of Re (Rhenium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
131 pm
Metallic Radius
128 pm
iónový polomer
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waalsov polomer
216 pm
density
20,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rhenium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,83352 eV/particle
ionization energy of Re (Rhenium)
Merné skupenské teplo varu
704 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
774 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 13, 2
Bohrov model atómu: Re (Rhenium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Re (Rhenium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Re (Rhenium)
Orbital Diagram of Re (Rhenium)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
5 863,15 K
Teplota topenia
3 458,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobasilvery-grayish
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000062 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,48 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,137 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
5,6 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000018 m Ω
supravodivosť
1,7 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000849 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
7 MPa
bulk modulus
370 GPa
shear modulus
178 GPa
Youngov modul
463 GPa
Poissonova konštanta
0,3
rýchlosť zvuku
4 700 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0,016
Kvantové číslo6S5/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
158,984106 ± 0,000327 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
159,98188 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
611 ± 7 us
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
160,977624313 ± 0,00016093 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
440 ± 1 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
161,975896 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
107 ± 13 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
162,972085434 ± 0,000019897 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
390 ± 70 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
163,970507122 ± 0,000058566 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
719 ± 89 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
164,967085831 ± 0,000025328 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,6 ± 0,6 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
165,965821216 ± 0,000094731 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,25 ± 0,21 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
166,962604 ± 0,000043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,4 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
167,961572607 ± 0,000033087 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,4 ± 0,1 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
168,958765979 ± 0,000012204 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,1 ± 0,5 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
169,958234844 ± 0,000012267 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
170,955716 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,2 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
171,955376165 ± 0,000038183 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55 ± 5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
172,953243 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
173,953115 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,04 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
174,951381 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,89 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
175,951623 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
176,950328 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14 ± 1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
177,950989 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,2 ± 0,2 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
178,949989686 ± 0,00002645 Da
g-factor
1,12 ± 0,16
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,5 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
179,950791568 ± 0,000022965 Da
g-factor
1,6 ± 0,2
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,46 ± 0,03 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
180,950061507 ± 0,000013471 Da
g-factor
1,276 ± 0,028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,9 ± 0,7 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
181,95121156 ± 0,000109483 Da
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,2 ± 0,5 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
182,950821306 ± 0,000008625 Da
g-factor
1,2632 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 1,4 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
183,952528073 ± 0,00000459 Da
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,4 ± 0,7 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
184,95295832 ± 0,000000879 Da
g-factor
natural abundance
37,4 ± 0,05
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
dátum objavu1931
parity+

186Re

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
185,954989172 ± 0,00000088 Da
g-factor
1,734 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,7185 ± 0,0005 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
186,955752217 ± 0,000000791 Da
g-factor
natural abundance
62,6 ± 0,05
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,6 ± 0,02 Gy
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
187,958113658 ± 0,000000792 Da
g-factor
1,783 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,005 ± 0,003 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Re

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
188,959227764 ± 0,000008793 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,3 ± 0,4 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Re

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
189,961800064 ± 0,000005227 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,2 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Re

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
190,963123322 ± 0,000011019 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Re

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
191,966088 ± 0,000076 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,4 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

193Re

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
192,967545 ± 0,000042 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

194Re

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
193,970735 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Re

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
194,97256 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Re

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
195,975996 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 1,5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity

decay modeintensity
β (β decay)

197Re

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
196,978153 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

198Re

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
197,98176 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
198,984187 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
miesto nálezuGermany
dátum objavu1925
etymológiaLatin: Rhenus, the Rhine River.
pronunciationREE-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,0007 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,000004 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000049 %
natural abundance (Slnko)
0,00000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884