Ренијум

Ренијум (Re)

елемент са атомским бројем 75
Атомски број75
Атомска маса186.207
Масени број187
Група7
Периода6
Блокd
протон75 p+
неутрон112 n0
електрон75 e-
Animated Боров модел атома of Re (Ренијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
131 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Ван дер Валсов радијус
216 pm
густина
20,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ренијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,83352 eV/particle
енергија јонизације of Re (Ренијум)
Топлота испаравања
704 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
774 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 13, 2
Боров модел атома: Re (Ренијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Re (Ренијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced Боров модел атома of Re (Ренијум)
Orbital Diagram of Re (Ренијум)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
1.9
Electrophilicity Index
1,0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
5.863,15 K
Температура топљења
3.458,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancesilvery-grayish
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000062 1/K
molar heat capacity
25,48 J/(mol K)
Специфична топлота
0,137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
5,6 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000018 m Ω
Суперпроводност
1,7 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000849 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
7 MPa
модул стишљивости
370 GPa
shear modulus
178 GPa
Јангов модул
463 GPa
Пуасонов однос
0,3
брзина звука
4.700 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
90
Neutron Mass Absorption
0,016
квантни број6S5/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

Масени број159
неутронски број84
атомска тежина
158,984106 ± 0,000327 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

Масени број160
неутронски број85
атомска тежина
159,98188 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
611 ± 7 us
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

Масени број161
неутронски број86
атомска тежина
160,977624313 ± 0,00016093 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
440 ± 1 us
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

Масени број162
неутронски број87
атомска тежина
161,975896 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
107 ± 13 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

Масени број163
неутронски број88
атомска тежина
162,972085434 ± 0,000019897 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
390 ± 70 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

Масени број164
неутронски број89
атомска тежина
163,970507122 ± 0,000058566 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
719 ± 89 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

Масени број165
неутронски број90
атомска тежина
164,967085831 ± 0,000025328 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,6 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

Масени број166
неутронски број91
атомска тежина
165,965821216 ± 0,000094731 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,25 ± 0,21 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

Масени број167
неутронски број92
атомска тежина
166,962604 ± 0,000043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,4 ± 0,4 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

Масени број168
неутронски број93
атомска тежина
167,961572607 ± 0,000033087 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,4 ± 0,1 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

Масени број169
неутронски број94
атомска тежина
168,958765979 ± 0,000012204 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,1 ± 0,5 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

Масени број170
неутронски број95
атомска тежина
169,958234844 ± 0,000012267 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

Масени број171
неутронски број96
атомска тежина
170,955716 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,2 ± 0,4 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

Масени број172
неутронски број97
атомска тежина
171,955376165 ± 0,000038183 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55 ± 5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

Масени број173
неутронски број98
атомска тежина
172,953243 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

Масени број174
неутронски број99
атомска тежина
173,953115 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,04 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

Масени број175
неутронски број100
атомска тежина
174,951381 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,89 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

Масени број176
неутронски број101
атомска тежина
175,951623 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

Масени број177
неутронски број102
атомска тежина
176,950328 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14 ± 1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

Масени број178
неутронски број103
атомска тежина
177,950989 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,2 ± 0,2 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

Масени број179
неутронски број104
атомска тежина
178,949989686 ± 0,00002645 Da
g-factor
1,12 ± 0,16
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,5 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

Масени број180
неутронски број105
атомска тежина
179,950791568 ± 0,000022965 Da
g-factor
1,6 ± 0,2
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,46 ± 0,03 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

Масени број181
неутронски број106
атомска тежина
180,950061507 ± 0,000013471 Da
g-factor
1,276 ± 0,028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,9 ± 0,7 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

Масени број182
неутронски број107
атомска тежина
181,95121156 ± 0,000109483 Da
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,2 ± 0,5 h
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

Масени број183
неутронски број108
атомска тежина
182,950821306 ± 0,000008625 Da
g-factor
1,2632 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 1,4 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

184Re

Масени број184
неутронски број109
атомска тежина
183,952528073 ± 0,00000459 Da
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,4 ± 0,7 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

Масени број185
неутронски број110
атомска тежина
184,95295832 ± 0,000000879 Da
g-factor
присутност у природи
37,4 ± 0,05
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
датум открића1931
parity+

186Re

Масени број186
неутронски број111
атомска тежина
185,954989172 ± 0,00000088 Da
g-factor
1,734 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,7185 ± 0,0005 d
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

Масени број187
неутронски број112
атомска тежина
186,955752217 ± 0,000000791 Da
g-factor
присутност у природи
62,6 ± 0,05
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,6 ± 0,02 Gy
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
датум открића1931
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

Масени број188
неутронски број113
атомска тежина
187,958113658 ± 0,000000792 Da
g-factor
1,783 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,005 ± 0,003 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

189Re

Масени број189
неутронски број114
атомска тежина
188,959227764 ± 0,000008793 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,3 ± 0,4 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

190Re

Масени број190
неутронски број115
атомска тежина
189,961800064 ± 0,000005227 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3 ± 0,2 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

191Re

Масени број191
неутронски број116
атомска тежина
190,963123322 ± 0,000011019 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,8 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

192Re

Масени број192
неутронски број117
атомска тежина
191,966088 ± 0,000076 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,4 ± 0,5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

193Re

Масени број193
неутронски број118
атомска тежина
192,967545 ± 0,000042 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

194Re

Масени број194
неутронски број119
атомска тежина
193,970735 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

195Re

Масени број195
неутронски број120
атомска тежина
194,97256 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

196Re

Масени број196
неутронски број121
атомска тежина
195,975996 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 1,5 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)

197Re

Масени број197
неутронски број122
атомска тежина
196,978153 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

198Re

Масени број198
неутронски број123
атомска тежина
197,98176 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

Масени број199
неутронски број124
атомска тежина
198,984187 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

историја

откриоWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
место открићаGermany
датум открића1925
етимологијаLatin: Rhenus, the Rhine River.
изговорREE-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0007 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000004 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000049 %
присутност у природи (Сунце)
0,00000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884