รีเนียม

รีเนียม (Re)

chemical element with symbol Re and atomic number 75
เลขอะตอม75
มวลอะตอม186.207
เลขมวล187
หมู่7
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน75 p+
นิวตรอน112 n0
อิเล็กตรอน75 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Re (รีเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
131 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
20.8 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: รีเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.83352 eV/particle
ionization energy of Re (รีเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
704 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
774 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Re (รีเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Re (รีเนียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Re (รีเนียม)
Orbital Diagram of Re (รีเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity Index
1.0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
5,863.15 K
จุดหลอมเหลว
3,458.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancesilvery-grayish
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000062 1/K
molar heat capacity
25.48 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000018 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.7 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000456 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000849 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000959
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
7 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
370 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
178 GPa
Young's modulus
463 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.3
อัตราเร็วของเสียง
4,700 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0.016
quantum number6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

เลขมวล159
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
158.984106 ± 0.000327 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

เลขมวล160
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
159.98188 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
611 ± 7 us
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

เลขมวล161
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
160.977624313 ± 0.00016093 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
440 ± 1 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

เลขมวล162
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
161.975896 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
107 ± 13 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

เลขมวล163
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
162.972085434 ± 0.000019897 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
390 ± 70 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

เลขมวล164
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
163.970507122 ± 0.000058566 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
719 ± 89 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

เลขมวล165
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
164.967085831 ± 0.000025328 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.6 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

เลขมวล166
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
165.965821216 ± 0.000094731 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.21 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

เลขมวล167
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
166.962604 ± 0.000043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

เลขมวล168
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
167.961572607 ± 0.000033087 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.1 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

เลขมวล169
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
168.958765979 ± 0.000012204 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 0.5 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

เลขมวล170
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
169.958234844 ± 0.000012267 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

เลขมวล171
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
170.955716 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

เลขมวล172
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
171.955376165 ± 0.000038183 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55 ± 5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

เลขมวล173
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
172.953243 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

เลขมวล174
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
173.953115 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.04 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

เลขมวล175
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
174.951381 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.89 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

เลขมวล176
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
175.951623 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

เลขมวล177
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
176.950328 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14 ± 1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

เลขมวล178
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
177.950989 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 0.2 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

เลขมวล179
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
178.949989686 ± 0.00002645 Da
g-factor
1.12 ± 0.16
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

เลขมวล180
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
179.950791568 ± 0.000022965 Da
g-factor
1.6 ± 0.2
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.46 ± 0.03 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

เลขมวล181
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
180.950061507 ± 0.000013471 Da
g-factor
1.276 ± 0.028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 0.7 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

เลขมวล182
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
181.95121156 ± 0.000109483 Da
g-factor
0.40571428571429 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.2 ± 0.5 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

เลขมวล183
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
182.950821306 ± 0.000008625 Da
g-factor
1.2632 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70 ± 1.4 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

เลขมวล184
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
183.952528073 ± 0.00000459 Da
g-factor
0.84333333333333 ± 0.016666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.4 ± 0.7 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

เลขมวล185
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
184.95295832 ± 0.000000879 Da
g-factor
natural abundance
37.4 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.07 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

186Re

เลขมวล186
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
185.954989172 ± 0.00000088 Da
g-factor
1.734 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.7185 ± 0.0005 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

เลขมวล187
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
186.955752217 ± 0.000000791 Da
g-factor
natural abundance
62.6 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.6 ± 0.02 Gy
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.94 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

เลขมวล188
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
187.958113658 ± 0.000000792 Da
g-factor
1.783 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.005 ± 0.003 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Re

เลขมวล189
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
188.959227764 ± 0.000008793 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.3 ± 0.4 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Re

เลขมวล190
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
189.961800064 ± 0.000005227 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.2 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Re

เลขมวล191
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
190.963123322 ± 0.000011019 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.8 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Re

เลขมวล192
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
191.966088 ± 0.000076 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.4 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

193Re

เลขมวล193
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
192.967545 ± 0.000042 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

194Re

เลขมวล194
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
193.970735 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Re

เลขมวล195
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
194.97256 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Re

เลขมวล196
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
195.975996 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 1.5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

decay modeintensity
β (β decay)

197Re

เลขมวล197
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
196.978153 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

198Re

เลขมวล198
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
197.98176 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

เลขมวล199
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
198.984187 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1925
ศัพทมูลวิทยาLatin: Rhenus, the Rhine River.
pronunciationREE-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0007 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000004 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000049 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884

alias

 • Re

การแปล

 • อังกฤษrhenium
 • อิตาลีrenio
 • นอร์เวย์บุคมอลrhenium
 • ฝรั่งเศสrhénium
 • รัสเซียрений
 • สเปนrenio
 • นอร์เวย์นีนอสก์rhenium
 • สวีเดนrhenium
 • ฮังการีrénium
 • อัมฮาราሬኒየም
 • อารากอนRenio
 • อาหรับرينيوم
 • อาเซอร์ไบจานRenium
 • เบลารุสрэній
 • บัลแกเรียрений
 • บังกลาরিনিয়াম
 • บอสเนียrenij
 • คาตาลันreni
 • คอร์ซิกาReniu
 • เช็กrhenium
 • ชูวัชрени
 • เวลส์Rheniwm
 • เดนมาร์กrhenium
 • เยอรมันRhenium
 • กรีกρήνιο
 • เอสเปรันโตrenio
 • เอสโตเนียreenium
 • บาสก์renio
 • เปอร์เซียرنیوم
 • ฟินแลนด์renium
 • ฟรูลีReni
 • ไอริชréiniam
 • กาลิเซียRenio
 • มานซ์Rainium
 • จีนแคะrhenium
 • ฮิบรูרניום
 • ฮินดีฟิจิRhenium
 • โครเอเชียrenij
 • อาร์เมเนียռենիում
 • อินเตอร์ลิงกัวrhenium
 • อินโดนีเซียrenium
 • อีโดrenio
 • ไอซ์แลนด์renín
 • ญี่ปุ่นレニウム
 • โลชบันjinmlreni
 • ชวาRhenium
 • จอร์เจียრენიუმი
 • กันนาดาರೀನಿಯಮ್
 • เกาหลี레늄
 • เคิร์ดRenyûm
 • โกมิрений
 • ละตินrhenium
 • ลักเซมเบิร์กRhenium
 • ลิกูเรียRenio
 • ลิทัวเนียrenis
 • ลัตเวียrēnijs
 • มาลายาลัมറീനിയം
 • มองโกเลียрени
 • มราฐีर्‍हेनियम
 • มารีตะวันตกрений
 • มาเลย์Renium
 • ดัตช์renium
 • อ็อกซิตันRèni
 • โปแลนด์ren
 • ลาฮ์นดาرہینیم
 • โปรตุเกสrénio
 • เคชวาRenyu
 • โรมาเนียreniu
 • ซิซิลีreniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียRenijum
 • สโลวักrénium
 • สโลวีเนียrenij
 • เซอร์เบียренијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Renium
 • สวาฮีลีReni
 • ตุรกีrenyum
 • อุยกูร์رېنىي
 • ยูเครนреній
 • อูรดูرہینیئم
 • เวปส์Renii
 • เวียดนามrheni
 • วาเรย์Renyo
 • คัลมืยค์рениум
 • ยิดดิชרעניום
 • โยรูบาRhenium
 • จีน
 • เบรตันReniom
 • เซบูRenyo
 • มาซิโดเนียрениум
 • เคิร์ดตอนกลางڕینیۆم
 • คาซัคрений
 • ทมิฬரெனியம்
 • โอดิยาରେନିଅମ
 • คุชราตરિનીયમ
 • ปัญจาบਰੀਨੀਅਮ
 • ตาตาร์рений
 • พีดมอนต์Renio
 • สกอตส์Rhenium
 • โซมาลีReheniyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Рэн
 • กวางตุ้ง
 • แอลเบเนียRheniumi
 • อาโรมาเนียReniu
 • อุซเบกReniy
 • คีร์กีซрений
 • มอลตาrenju
 • เนปาลर्‌हेनियम
 • ฮินดีरीनियम
 • ลอมบาร์ดRenio
 • โภชปุรีरेनियम
 • สันสกฤตरेनियम
 • บาลีरेनियम
 • เนวาร์रेनियम
 • เกลิกสกอตRenium
 • ทาจิกрений
 • โปรตุเกส (บราซิล)rênio
 • เตลูกูరీనియం
 • cdoRhenium
 • จีนมินหนานRhenium
 • ลิมเบิร์กRenium
 • แอฟริกานส์Renium
 • ทิเบตརེ་ནིམ།
 • อัสตูเรียสReniu
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาrenio
 • ตากาล็อกRenyo
 • kbpRɛnɩyɔm
 • จีนคลาสสิก
 • oloRenii
 • ฟริเซียนเหนือReenium
 • โวลาพึคrenin
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีนอู๋
 • พม่าရီနီယမ်
 • ซาร์เดญาRèniu
 • โคตาวาRenel
 • อาหรับโมร็อกโกغينيوم
 • บัชคีร์Рений
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์رينيوم
 • พัชโตرېنيوم
 • คอร์นิชReniom
 • บาหลีRhénium
 • บิกอลRenyo