รีเนียม

รีเนียม (Re)

chemical element with symbol Re and atomic number 75
เลขอะตอม75
มวลอะตอม186.207
เลขมวล187
หมู่7
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน75 p+
นิวตรอน112 n0
Electrons75 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Re (รีเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
131 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
20.8 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.83352 eV/particle
ionization energy of Re (รีเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
704 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
774 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Re (รีเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d5 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Re (รีเนียม)
Orbital Diagram of Re (รีเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity
1.0369041726708592 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
5,863.15 K
จุดหลอมเหลว
3,458.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancesilvery-grayish
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000062 1/K
molar heat capacity
25.48 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000018 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.7 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000456 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000849 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000959
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
7 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
370 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
178 GPa
Young's modulus
463 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.3
อัตราเร็วของเสียง
4,700 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0.016
quantum number6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes40

159Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.984106 ± 0.000327 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

159Re Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

160Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.98188 ± 0.000322 Da
เลขมวล160
g-factor
ครึ่งชีวิต
611 ± 7 us
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

160Re Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.977624313 ± 0.00016093 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
440 ± 1 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

161Re Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)%

162Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.975896 ± 0.000215 Da
เลขมวล162
g-factor
ครึ่งชีวิต
107 ± 13 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

162Re Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

163Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.972085434 ± 0.000019897 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
390 ± 70 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

163Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)32%

164Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.970507122 ± 0.000058566 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
719 ± 89 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

164Re Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

165Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.967085831 ± 0.000025328 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.6 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

165Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.965821216 ± 0.000094731 Da
เลขมวล166
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.21 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

166Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.962604 ± 0.000043 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

167Re Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

168Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.961572607 ± 0.000033087 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.1 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

168Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.958765979 ± 0.000012204 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 0.5 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

169Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)0.005%

170Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.958234844 ± 0.000012267 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

170Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.955716 ± 0.00003 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

171Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.955376165 ± 0.000038183 Da
เลขมวล172
g-factor
ครึ่งชีวิต
55 ± 5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

172Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.953243 ± 0.00003 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

173Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.953115 ± 0.00003 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.04 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

174Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.951381 ± 0.00003 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.89 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

175Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.951623 ± 0.00003 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

176Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.950328 ± 0.00003 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
14 ± 1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

177Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.950989 ± 0.00003 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 0.2 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

178Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.949989686 ± 0.00002645 Da
เลขมวล179
g-factor
1.12 ± 0.16
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

179Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.950791568 ± 0.000022965 Da
เลขมวล180
g-factor
1.6 ± 0.2
ครึ่งชีวิต
2.46 ± 0.03 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

180Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.950061507 ± 0.000013471 Da
เลขมวล181
g-factor
1.276 ± 0.028
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 0.7 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

181Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.95121156 ± 0.000109483 Da
เลขมวล182
g-factor
0.40571428571429 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
64.2 ± 0.5 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

182Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.950821306 ± 0.000008625 Da
เลขมวล183
g-factor
1.2632 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
70 ± 1.4 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

183Re Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.952528073 ± 0.00000459 Da
เลขมวล184
g-factor
0.84333333333333 ± 0.016666666666667
ครึ่งชีวิต
35.4 ± 0.7 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

184Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

natural abundance
37.4 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
184.95295832 ± 0.000000879 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.07 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

186Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.954989172 ± 0.00000088 Da
เลขมวล186
g-factor
1.734 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
3.7185 ± 0.0005 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

186Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

natural abundanceRadioactive ☢️
62.6 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
186.955752217 ± 0.000000791 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
41.6 ± 0.02 Gy
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.94 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

187Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.958113658 ± 0.000000792 Da
เลขมวล188
g-factor
1.783 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
17.005 ± 0.003 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

188Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

189Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.959227764 ± 0.000008793 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.3 ± 0.4 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

189Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.961800064 ± 0.000005227 Da
เลขมวล190
g-factor
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.2 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

190Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

191Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.963123322 ± 0.000011019 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.8 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

191Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

192Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.966088 ± 0.000076 Da
เลขมวล192
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
15.4 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

192Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

193Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.967545 ± 0.000042 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

193Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

194Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.970735 ± 0.000215 Da
เลขมวล194
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

194Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

195Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.97256 ± 0.000322 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

195Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

196Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.975996 ± 0.000322 Da
เลขมวล196
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 1.5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

196Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

197Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.978153 ± 0.000322 Da
เลขมวล197
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

197Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

198Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.98176 ± 0.000429 Da
เลขมวล198
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

198Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

199Re

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.984187 ± 0.000429 Da
เลขมวล199
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

199Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1925
ศัพทมูลวิทยาLatin: Rhenus, the Rhine River.
pronunciationREE-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0007 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000004 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000049 %
Abundance in Sun
0.00000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884