Reni

Reni (Re)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 75, một kim loại màu trắng bạc hiếm xuất hiện với lượng vết trong molypden và các kim loại khác.
Số nguyên tử75
Nguyên tử khối186.207
số khối187
Nhóm7
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton75 p+
Nơ tron112 n0
Electrons75 e-
Animated Mô hình Bohr of Re (Reni)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
131 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Bán kính van der Waals
216 pm
mật độ
20,8 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
7,83352 eV/particle
ionization energy of Re (Reni)
Nhiệt bay hơi
704 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
774 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 13, 2
Mô hình Bohr: Re (Reni)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d5 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Re (Reni)
Orbital Diagram of Re (Reni)
trạng thái oxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
1.9
Electrophilicity
1,0369041726708592 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
5.863,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
3.458,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancesilvery-grayish
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000062 1/K
molar heat capacity
25,48 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
5,6 MS/m
điện trở suất
0,00000018 m Ω
Siêu dẫn
1,7 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000000456 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000849 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000959
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
7 MPa
Mô đun khối
370 GPa
Modul ngang
178 GPa
mô đun Young
463 GPa
Hệ số Poisson
0,3
tốc độ âm thanh
4.700 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0,016
Số lượng tử6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Rheni

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes40

159Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,984106 ± 0,000327 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2006
parity+

159Re Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

160Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,98188 ± 0,000322 Da
số khối160
g-factor
chu kỳ bán rã
611 ± 7 us
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

160Re Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,977624313 ± 0,00016093 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
440 ± 1 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

161Re Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)%

162Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,975896 ± 0,000215 Da
số khối162
g-factor
chu kỳ bán rã
107 ± 13 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

162Re Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

163Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,972085434 ± 0,000019897 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
390 ± 70 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

163Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)32%

164Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,970507122 ± 0,000058566 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
719 ± 89 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

164Re Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

165Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,967085831 ± 0,000025328 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
1,6 ± 0,6 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

165Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,965821216 ± 0,000094731 Da
số khối166
g-factor
chu kỳ bán rã
2,25 ± 0,21 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

166Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,962604 ± 0,000043 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
3,4 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

167Re Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

168Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,961572607 ± 0,000033087 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
4,4 ± 0,1 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

168Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,958765979 ± 0,000012204 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
8,1 ± 0,5 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity-

169Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)0.005%

170Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,958234844 ± 0,000012267 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

170Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,955716 ± 0,00003 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
15,2 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

171Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,955376165 ± 0,000038183 Da
số khối172
g-factor
chu kỳ bán rã
55 ± 5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

172Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,953243 ± 0,00003 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
2 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity-

173Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,953115 ± 0,00003 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,04 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

174Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,951381 ± 0,00003 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
5,89 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

175Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,951623 ± 0,00003 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

176Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,950328 ± 0,00003 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
14 ± 1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity-

177Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,950989 ± 0,00003 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
13,2 ± 0,2 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity+

178Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,949989686 ± 0,00002645 Da
số khối179
g-factor
1,12 ± 0,16
chu kỳ bán rã
19,5 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity+

179Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,950791568 ± 0,000022965 Da
số khối180
g-factor
1,6 ± 0,2
chu kỳ bán rã
2,46 ± 0,03 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity

180Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,950061507 ± 0,000013471 Da
số khối181
g-factor
1,276 ± 0,028
chu kỳ bán rã
19,9 ± 0,7 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity+

181Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,95121156 ± 0,000109483 Da
số khối182
g-factor
0,40571428571429 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
64,2 ± 0,5 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

182Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,950821306 ± 0,000008625 Da
số khối183
g-factor
1,2632 ± 0,006
chu kỳ bán rã
70 ± 1,4 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

183Re Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,952528073 ± 0,00000459 Da
số khối184
g-factor
0,84333333333333 ± 0,016666666666667
chu kỳ bán rã
35,4 ± 0,7 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity-

184Re Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

natural abundance
37,4 ± 0,05
relative atomic mass
184,95295832 ± 0,000000879 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,07 ± 0,05
ngày khám phá1931
parity+

186Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,954989172 ± 0,00000088 Da
số khối186
g-factor
1,734 ± 0,003
chu kỳ bán rã
3,7185 ± 0,0005 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1939
parity-

186Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

natural abundanceRadioactive ☢️
62,6 ± 0,05
relative atomic mass
186,955752217 ± 0,000000791 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
41,6 ± 0,02 Gy
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,94 ± 0,05
ngày khám phá1931
parity+

187Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,958113658 ± 0,000000792 Da
số khối188
g-factor
1,783 ± 0,005
chu kỳ bán rã
17,005 ± 0,003 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1939
parity-

188Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

189Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,959227764 ± 0,000008793 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
24,3 ± 0,4 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

189Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,961800064 ± 0,000005227 Da
số khối190
g-factor
chu kỳ bán rã
3 ± 0,2 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity

190Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

191Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,963123322 ± 0,000011019 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
9,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

191Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

192Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,966088 ± 0,000076 Da
số khối192
g-factor
0
chu kỳ bán rã
15,4 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity-

192Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

193Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,967545 ± 0,000042 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

193Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

194Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,970735 ± 0,000215 Da
số khối194
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

194Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

195Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,97256 ± 0,000322 Da
số khối195
g-factor
chu kỳ bán rã
6 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity+

195Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

196Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,975996 ± 0,000322 Da
số khối196
g-factor
chu kỳ bán rã
2,4 ± 1,5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity

196Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

197Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,978153 ± 0,000322 Da
số khối197
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

197Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

198Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,98176 ± 0,000429 Da
số khối198
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity

198Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

199Re

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,984187 ± 0,000429 Da
số khối199
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

199Re Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1925
từ nguyên họcLatin: Rhenus, the Rhine River.
cách phát âmREE-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0007 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000004 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000049 %
Abundance in Sun
0,00000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884