Rutherfordium

Rutherfordium (Rf)

chemický prvek s atomovým číslem 104
Atomové číslo104
Atomová hmotnost267
Nukleonové číslo253
Skupina4
Perioda7
Blokd
proton104 p+
neutron149 n0
elektron104 e-
Animated Bohrův model atomu of Rf (Rutherfordium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
157 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
23,3 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Rf (Rutherfordium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Bohrův model atomu: Rf (Rutherfordium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Rf (Rutherfordium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Rf (Rutherfordium)
Orbital Diagram of Rf (Rutherfordium)
Oxidační číslo4
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo3F2
space group ()

Izotopy rutherfordia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy16
Natural Isotopes0

253Rf

Nukleonové číslo253
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

Nukleonové číslo254
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,9 ± 1 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

Nukleonové číslo255
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,63 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

Nukleonové číslo256
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,6 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

Nukleonové číslo257
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

Nukleonové číslo258
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,5 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

Nukleonové číslo259
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,63 ± 0,26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

Nukleonové číslo260
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

Nukleonové číslo261
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

Nukleonové číslo262
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
250 ± 100 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

Nukleonové číslo263
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

Nukleonové číslo264
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

265Rf

Nukleonové číslo265
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,6 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

Nukleonové číslo266
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

Nukleonové číslo267
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 1,5 h
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

Nukleonové číslo268
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

dějiny

objevitel nebo vynálezceA. Ghiorso, et al
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1969
etymologieNamed in honor of Ernest Rutherford
výslovnostruth-er-FORD-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants