Ραδερφόρντιο

Ραδερφόρντιο (Rf)

chemical element with the atomic number of 104
Ατομικός Αριθμός104
Ατομικό βάρος267
Μαζικός αριθμός253
Ομάδα4
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο104 p+
νετρόνιο149 n0
ηλεκτρόνιο104 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rf (Ραδερφόρντιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα
23,3 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Rf (Ραδερφόρντιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Rf (Ραδερφόρντιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Rf (Ραδερφόρντιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rf (Ραδερφόρντιο)
Orbital Diagram of Rf (Ραδερφόρντιο)
Αριθμός οξείδωσης4
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός3F2
space group ()

Isotopes of Rutherfordium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

253Rf

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13 ± 5 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,9 ± 1 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,63 ± 0,05 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,6 ± 0,05 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

Μαζικός αριθμός257
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5 ± 0,2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,5 ± 0,5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

Μαζικός αριθμός259
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,63 ± 0,26 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

Μαζικός αριθμός260
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

Μαζικός αριθμός261
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,1 ± 0,2 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

Μαζικός αριθμός262
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
250 ± 100 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

Μαζικός αριθμός263
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11 ± 3 m
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

Μαζικός αριθμός264
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

265Rf

Μαζικός αριθμός265
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,6 ± 0,6 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

Μαζικός αριθμός266
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

Μαζικός αριθμός267
αριθμός νετρονίων163
σχετική ατομική μάζα
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 1,5 h
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

Μαζικός αριθμός268
αριθμός νετρονίων164
σχετική ατομική μάζα
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόA. Ghiorso, et al
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1969
ΕτυμολογίαNamed in honor of Ernest Rutherford
pronunciationruth-er-FORD-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants