Rutherford

Rutherford (Rf)

104. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa104
Masa atomowa267
liczba masowa253
Grupa4
Okres7
Blokd
proton104 p+
neutron149 n0
elektron104 e-
Animated Model atomu Bohra of Rf (Rutherford)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
157 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
23,3 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Rf (Rutherford)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Model atomu Bohra: Rf (Rutherford)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Rf (Rutherford)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Rf (Rutherford)
Orbital Diagram of Rf (Rutherford)
stopień utlenienia4
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Rutherfordium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Natural Isotopes0

253Rf

liczba masowa253
liczba neutronów149
względna masa atomowa
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

liczba masowa254
liczba neutronów150
względna masa atomowa
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,9 ± 1 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

liczba masowa255
liczba neutronów151
względna masa atomowa
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,63 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

liczba masowa256
liczba neutronów152
względna masa atomowa
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

liczba masowa257
liczba neutronów153
względna masa atomowa
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

liczba masowa258
liczba neutronów154
względna masa atomowa
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,5 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

liczba masowa259
liczba neutronów155
względna masa atomowa
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,63 ± 0,26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

liczba masowa260
liczba neutronów156
względna masa atomowa
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

liczba masowa261
liczba neutronów157
względna masa atomowa
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

liczba masowa262
liczba neutronów158
względna masa atomowa
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
250 ± 100 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

liczba masowa263
liczba neutronów159
względna masa atomowa
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

liczba masowa264
liczba neutronów160
względna masa atomowa
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

265Rf

liczba masowa265
liczba neutronów161
względna masa atomowa
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

liczba masowa266
liczba neutronów162
względna masa atomowa
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

liczba masowa267
liczba neutronów163
względna masa atomowa
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 1,5 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

liczba masowa268
liczba neutronów164
względna masa atomowa
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

historia

odkrywca lub wynalazcaA. Ghiorso, et al
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1969
etymologiaNamed in honor of Ernest Rutherford
wymowaruth-er-FORD-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants