Rutherford

Rutherford (Rf)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa104
Masa atomowa267
liczba masowa253
Grupa4
Okres7
Blokd
Protony104 p+
Neutrony149 n0
Elektrony104 e-
Animated Model atomu Bohra of Rf (Rutherford)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
157 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
23,3 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Rf (Rutherford)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Model atomu Bohra: Rf (Rutherford)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d2 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Rf (Rutherford)
Orbital Diagram of Rf (Rutherford)
stopień utlenienia4
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Rutherfordium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Radioactive Isotopes16

253Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,100528 ± 0,00044 Da
liczba masowa253
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

253Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

254Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,100055 ± 0,000304 Da
liczba masowa254
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
22,9 ± 1 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

254Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,101267 ± 0,000194 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,63 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

255Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,101151464 ± 0,00001916 Da
liczba masowa256
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

256Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,102916796 ± 0,000011612 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

257Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,103429895 ± 0,000017288 Da
liczba masowa258
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12,5 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

258Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,105601 ± 0,000078 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,63 ± 0,26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

259Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,10644 ± 0,000215 Da
liczba masowa260
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

260Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,108769591 ± 0,000070492 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

261Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,109923 ± 0,00024 Da
liczba masowa262
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
250 ± 100 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

262Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,112461 ± 0,000164 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość

263Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

264Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,113876 ± 0,000387 Da
liczba masowa264
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

264Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

265Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,116683 ± 0,000387 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

265Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

266Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,118236 ± 0,000443 Da
liczba masowa266
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

266Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

267Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,121787 ± 0,000617 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 1,5 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

267Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,123968 ± 0,000711 Da
liczba masowa268
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

268Rf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 104 Rutherfordium

historia

odkrywca lub wynalazcaA. Ghiorso, et al
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1969
etymologiaNamed in honor of Ernest Rutherford
wymowaruth-er-FORD-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants