Rutherfordium

Rutherfordium (Rf)

chemický prvok s protónovým číslom 104
Protónové číslo104
Atómová hmotnosť267
Nukleónové číslo253
Skupina4
Perióda7
Orbitáld
protón104 p+
Neutrón149 n0
elektrón104 e-
Animated Bohrov model atómu of Rf (Rutherfordium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
157 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
23,3 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Rf (Rutherfordium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Bohrov model atómu: Rf (Rutherfordium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Rf (Rutherfordium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Rf (Rutherfordium)
Orbital Diagram of Rf (Rutherfordium)
Oxidačné číslo4
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo3F2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Rutherfordium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy16
Natural Isotopes0

253Rf

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,9 ± 1 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,63 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,6 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,5 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,63 ± 0,26 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
250 ± 100 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 3 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

265Rf

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,6 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 1,5 h
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaA. Ghiorso, et al
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1969
etymológiaNamed in honor of Ernest Rutherford
pronunciationruth-er-FORD-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants