Raderfordij

Raderfordij (Rf)

chemical element with the atomic number of 104
Vrstno število104
Atomska teža267
Masno število253
Skupina4
Perioda7
Blokd
proton104 p+
nevtron149 n0
elektron104 e-
Animated Bohrov model atoma of Rf (Raderfordij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
157 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
23,3 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Rf (Raderfordij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Bohrov model atoma: Rf (Raderfordij)
valence electron2
Lewis structure: Rf (Raderfordij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Rf (Raderfordij)
Orbital Diagram of Rf (Raderfordij)
Oksidacijsko stanje4
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število3F2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Rutherfordium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

253Rf

Masno število253
nevtronsko število149
relative atomic mass
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

Masno število254
nevtronsko število150
relative atomic mass
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22,9 ± 1 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

Masno število255
nevtronsko število151
relative atomic mass
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,63 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

Masno število256
nevtronsko število152
relative atomic mass
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,6 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

Masno število257
nevtronsko število153
relative atomic mass
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

Masno število258
nevtronsko število154
relative atomic mass
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,5 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

Masno število259
nevtronsko število155
relative atomic mass
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,63 ± 0,26 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

Masno število260
nevtronsko število156
relative atomic mass
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

Masno število261
nevtronsko število157
relative atomic mass
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,1 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

Masno število262
nevtronsko število158
relative atomic mass
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
250 ± 100 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

Masno število263
nevtronsko število159
relative atomic mass
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11 ± 3 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2003
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

Masno število264
nevtronsko število160
relative atomic mass
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

265Rf

Masno število265
nevtronsko število161
relative atomic mass
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,6 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

Masno število266
nevtronsko število162
relative atomic mass
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

Masno število267
nevtronsko število163
relative atomic mass
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5 ± 1,5 h
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

Masno število268
nevtronsko število164
relative atomic mass
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljA. Ghiorso, et al
nahajališčeUnited States
datum odkritja1969
etimologijaNamed in honor of Ernest Rutherford
pronunciationruth-er-FORD-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants