Ратерфоријум

Ратерфоријум (Rf)

chemical element with the atomic number of 104
Атомски број104
Атомска маса267
Масени број253
Група4
Периода7
Блокd
протон104 p+
неутрон149 n0
електрон104 e-
Animated Боров модел атома of Rf (Ратерфоријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
23,3 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Rf (Ратерфоријум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Боров модел атома: Rf (Ратерфоријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Rf (Ратерфоријум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Боров модел атома of Rf (Ратерфоријум)
Orbital Diagram of Rf (Ратерфоријум)
оксидациони број4
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број3F2
кристалографска група ()

Isotopes of Rutherfordium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи16
Natural Isotopes0

253Rf

Масени број253
неутронски број149
атомска тежина
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13 ± 5 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

Масени број254
неутронски број150
атомска тежина
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,9 ± 1 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

Масени број255
неутронски број151
атомска тежина
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,63 ± 0,05 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

Масени број256
неутронски број152
атомска тежина
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,6 ± 0,05 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

Масени број257
неутронски број153
атомска тежина
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 0,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

Масени број258
неутронски број154
атомска тежина
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,5 ± 0,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

Масени број259
неутронски број155
атомска тежина
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,63 ± 0,26 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

Масени број260
неутронски број156
атомска тежина
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

Масени број261
неутронски број157
атомска тежина
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

Масени број262
неутронски број158
атомска тежина
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
250 ± 100 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

Масени број263
неутронски број159
атомска тежина
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 3 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

Масени број264
неутронски број160
атомска тежина
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

265Rf

Масени број265
неутронски број161
атомска тежина
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,6 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

Масени број266
неутронски број162
атомска тежина
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

Масени број267
неутронски број163
атомска тежина
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 1,5 h
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

Масени број268
неутронски број164
атомска тежина
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

историја

откриоA. Ghiorso, et al
место открићаUnited States
датум открића1969
етимологијаNamed in honor of Ernest Rutherford
изговорruth-er-FORD-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants