Rutherfordium

Rutherfordium (Rf)

grundämne
Atomnummer104
Atommassa267
masstal253
Grupp4
Period7
Blockd
proton104 p+
neutron149 n0
elektron104 e-
Animated Bohrs atommodell of Rf (Rutherfordium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
23,3 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Rf (Rutherfordium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Bohrs atommodell: Rf (Rutherfordium)
valenselektron2
Elektronformel: Rf (Rutherfordium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Rf (Rutherfordium)
Orbital Diagram of Rf (Rutherfordium)
oxidationstal4
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal3F2
rymdgrupp ()

Rutherfordiumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper16
Natural Isotopes0

253Rf

masstal253
neutrontal149
relative atomic mass
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
13 ± 5 ms
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1997
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

masstal254
neutrontal150
relative atomic mass
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
22,9 ± 1 us
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

masstal255
neutrontal151
relative atomic mass
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,63 ± 0,05 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1975
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

masstal256
neutrontal152
relative atomic mass
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6,6 ± 0,05 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1975
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

masstal257
neutrontal153
relative atomic mass
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5 ± 0,2 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1969
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

masstal258
neutrontal154
relative atomic mass
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
12,5 ± 0,5 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1969
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

masstal259
neutrontal155
relative atomic mass
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,63 ± 0,26 s
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1969
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

masstal260
neutrontal156
relative atomic mass
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
21 ± 1 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

masstal261
neutrontal157
relative atomic mass
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,1 ± 0,2 s
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

masstal262
neutrontal158
relative atomic mass
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
250 ± 100 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

masstal263
neutrontal159
relative atomic mass
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11 ± 3 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2003
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

masstal264
neutrontal160
relative atomic mass
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)

265Rf

masstal265
neutrontal161
relative atomic mass
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,6 ± 0,6 m
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

masstal266
neutrontal162
relative atomic mass
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

masstal267
neutrontal163
relative atomic mass
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,5 ± 1,5 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

masstal268
neutrontal164
relative atomic mass
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

historia

upptäckare eller uppfinnareA. Ghiorso, et al
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1969
etymologiNamed in honor of Ernest Rutherford
uttalruth-er-FORD-i-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants