รูเทอร์ฟอร์เดียม

รูเทอร์ฟอร์เดียม (Rf)

element with the atomic number of 104
เลขอะตอม104
มวลอะตอม267
เลขมวล253
หมู่4
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน104 p+
นิวตรอน149 n0
Electrons104 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
23.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d2 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
Orbital Diagram of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
สถานะออกซิเดชัน4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3F2
space group ()

Isotopes of Rutherfordium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Radioactive Isotopes16

253Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.100528 ± 0.00044 Da
เลขมวล253
g-factor
ครึ่งชีวิต
13 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

253Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

254Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.100055 ± 0.000304 Da
เลขมวล254
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
22.9 ± 1 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

254Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.101267 ± 0.000194 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.63 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

255Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.101151464 ± 0.00001916 Da
เลขมวล256
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

256Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
257.102916796 ± 0.000011612 Da
เลขมวล257
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

257Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.103429895 ± 0.000017288 Da
เลขมวล258
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12.5 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

258Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
259.105601 ± 0.000078 Da
เลขมวล259
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.63 ± 0.26 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

259Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.10644 ± 0.000215 Da
เลขมวล260
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

260Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
261.108769591 ± 0.000070492 Da
เลขมวล261
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

261Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
262.109923 ± 0.00024 Da
เลขมวล262
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
250 ± 100 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

262Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
263.112461 ± 0.000164 Da
เลขมวล263
g-factor
ครึ่งชีวิต
11 ± 3 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity

263Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

264Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
264.113876 ± 0.000387 Da
เลขมวล264
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

264Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

265Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
265.116683 ± 0.000387 Da
เลขมวล265
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

265Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

266Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
266.118236 ± 0.000443 Da
เลขมวล266
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

266Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

267Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.121787 ± 0.000617 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 1.5 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

267Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.123968 ± 0.000711 Da
เลขมวล268
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

268Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 104 Rutherfordium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A. Ghiorso, et al
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1969
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Ernest Rutherford
pronunciationruth-er-FORD-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants