รูเทอร์ฟอร์เดียม

รูเทอร์ฟอร์เดียม (Rf)

chemical element with the atomic number of 104
เลขอะตอม104
มวลอะตอม267
เลขมวล253
หมู่4
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน104 p+
นิวตรอน149 n0
อิเล็กตรอน104 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
23.3 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
Orbital Diagram of Rf (รูเทอร์ฟอร์เดียม)
สถานะออกซิเดชัน4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3F2
space group ()

Isotopes of Rutherfordium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Natural Isotopes0

253Rf

เลขมวล253
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
253.100528 ± 0.00044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

เลขมวล254
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
254.100055 ± 0.000304 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.9 ± 1 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

เลขมวล255
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
255.101267 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.63 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

เลขมวล256
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
256.101151464 ± 0.00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

เลขมวล257
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
257.102916796 ± 0.000011612 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

เลขมวล258
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
258.103429895 ± 0.000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.5 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

เลขมวล259
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
259.105601 ± 0.000078 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.63 ± 0.26 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

เลขมวล260
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
260.10644 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

เลขมวล261
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
261.108769591 ± 0.000070492 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

เลขมวล262
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
262.109923 ± 0.00024 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
250 ± 100 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

เลขมวล263
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
263.112461 ± 0.000164 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 3 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

เลขมวล264
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
264.113876 ± 0.000387 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

265Rf

เลขมวล265
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
265.116683 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

เลขมวล266
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
266.118236 ± 0.000443 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

เลขมวล267
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
267.121787 ± 0.000617 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 1.5 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

เลขมวล268
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
268.123968 ± 0.000711 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A. Ghiorso, et al
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1969
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Ernest Rutherford
pronunciationruth-er-FORD-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • element 104
 • kurchatovium
 • Rf
 • Ku
 • unnilquadium
 • Unq

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลrutherfordium
 • อังกฤษrutherfordium
 • ฝรั่งเศสrutherfordium
 • นอร์เวย์นีนอสก์rutherfordium
 • สวีเดนrutherfordium
 • เดนมาร์กrutherfordium
 • เยอรมันRutherfordium
 • ฮังการีraderfordium
 • อัมฮาราሩተርፎርዲየም
 • อารากอนRutherfordio
 • อาหรับرذرفورديوم
 • อาเซอร์ไบจานRezerfordium
 • เบลารุสКурчатовій
 • บัลแกเรียръдърфордий
 • บังกลาরাদারফোর্ডিয়াম
 • เบรตันRutherfordiom
 • บอสเนียraderfordij
 • คาตาลันrutherfordi
 • คอร์ซิกาRutherfordiu
 • เช็กrutherfordium
 • ชูวัชРезерфорди
 • เวลส์Rutherfordiwm
 • กรีกραδερφόρντιο
 • เอสเปรันโตruterfordio
 • สเปนrutherfordio
 • เอสโตเนียrutherfordium
 • บาสก์rutherfordio
 • เปอร์เซียرادرفوردیم
 • ฟินแลนด์rutherfordium
 • ฟรูลีRutherfordi
 • ไอริชrutarfoirdiam
 • กาลิเซียrutherfordio
 • มานซ์Rutherfordium
 • จีนแคะrutherfordium
 • ฮิบรูרתרפורדיום
 • ฮินดีฟิจิRutherfordium
 • โครเอเชียraderfordij
 • อาร์เมเนียռեզերֆորդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวrutherfordium
 • อินโดนีเซียruterfordium
 • อีโดruterfordio
 • ไอซ์แลนด์rutherfordín
 • อิตาลีrutherfordio
 • ญี่ปุ่นラザホージウム
 • โลชบันjinmlruterfordi
 • ชวาRutherfordium
 • คาซัคРезерфордий
 • กันนาดาರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಮ್
 • เกาหลี러더포듐
 • เคิร์ดRuterfordiyûm
 • โกมิРезерфордий
 • ละตินrutherfordium
 • ลักเซมเบิร์กRutherfordium
 • ลิกูเรียRutherfordio
 • ลิทัวเนียrezerfordis
 • ลัตเวียrezerfordijs
 • มาลายาลัมറുഥർഫോർഡിയം
 • มราฐีरुदरफोर्डियम
 • มารีตะวันตกРезерфордий
 • มาเลย์Ruterfordium
 • ดัตช์rutherfordium
 • ปัญจาบਰੂਥੇਨੀਅਮ
 • โปแลนด์rutherford
 • ลาฮ์นดาرتھرفورڈیم
 • โปรตุเกสrutherfórdio
 • เคชวาRutherfordyu
 • โรมาเนียrutherfordiu
 • รัสเซียрезерфордий
 • ซิซิลีrutirfordiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียRaderfordijum
 • สโลวักrutherfordium
 • สโลวีเนียraderfordij
 • เซอร์เบียрадерфордијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Rutherfordium
 • สวาฮีลีRutherfordi
 • ตุรกีrutherfordiyum
 • อุยกูร์رۇزېرفوردىي
 • ยูเครนрезерфордій
 • อูรดูردرفورڈیئم
 • เวปส์Rezerfordii
 • เวียดนามrutherfordi
 • วาเรย์Rutherfordyo
 • คัลมืยค์Резерфордиум
 • โยรูบาRutherfordium
 • จีน
 • เซบูRuterfordyo
 • มาซิโดเนียрадерфордиум
 • เคิร์ดตอนกลางڕەدەرفۆرتیۆم
 • โอดิยาରଦର୍ଫୋର୍ଡ଼ିଅମ
 • คุชราตરુથરફોર્ડીયમ
 • ทมิฬருதர்ஃபோர்டியம்
 • อ็อกซิตันrutherfòrdi
 • ตาตาร์резерфордий
 • ฮินดีरदरफोर्डियम
 • โซมาลีRutherfordium
 • แอลเบเนียrutherfordiumi
 • เนวาร์रुथरफोर्डियम
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Рэзэрфорд
 • จีน (จีน)𬬻
 • จีน (ตัวย่อ)𬬻
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียRutherfordiu
 • อุซเบกRezerfordiy
 • คีร์กีซРезерфордий
 • เนปาลरदर्फोर्डियम
 • ลิมเบิร์กRutherfordium
 • สันสกฤตरुथरफोर्डियम
 • มอลตาrutherfordju
 • เกลิกสกอตRutherfordium
 • สกอตส์rutherfordium
 • โภชปุรีरदरफोर्डियम
 • เตลูกูరూథర్ఫోర్డియం
 • cdoRutherfordium
 • จีนมินหนานRutherfordium
 • บาลีरुथरफोर्डियम
 • อัสตูเรียสRutherfordiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)rutherfordium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)𬬻
 • จีน (สิงคโปร์)𬬻
 • โปรตุเกส (บราซิล)rutherfórdio
 • ทิเบตརུ་ཐར་ཧྦོར་ཌིམ།
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกRuterpordiyo
 • kbpRʊtɛrfɔrdɩyɔm
 • แอฟริกานส์Rutherfordium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาruterfordio
 • ฟริเซียนเหนือRutherfordium
 • โวลาพึคruterfordin
 • เยอรมันต่ำRutherfordium
 • ทาจิกРезерфордий
 • จอร์เจียრეზერფორდიუმი
 • มองโกเลียрезерфорди
 • จีนอู๋𬬻
 • ซาร์เดญาRutherfòrdiu
 • พม่าရူသာဖော်ဒီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกروذرفورديوم
 • บัชคีร์Резерфордий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์رذرفورديوم
 • พัชโตردرفورديوم
 • มณีปุระꯔꯨꯊꯔꯐꯣꯔꯗꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชRutherfordiom
 • บาหลีRutherfordium
 • บิกอลRuterpordiyo