Rutherfordiyum

Rutherfordiyum (Rf)

chemical element with the atomic number of 104
Atom numarası104
Atom ağırlığı267
Kütle numarası253
Grup4
Periyot7
Blokd
proton104 p+
nötron149 n0
elektron104 e-
Animated Bohr modeli of Rf (Rutherfordiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
23,3 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Rf (Rutherfordiyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Bohr modeli: Rf (Rutherfordiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Rf (Rutherfordiyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced Bohr modeli of Rf (Rutherfordiyum)
Orbital Diagram of Rf (Rutherfordiyum)
Yükseltgenme seviyesi4
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı3F2
Uzay grubu ()

Rutherfordium izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar16
Natural Isotopes0

253Rf

Kütle numarası253
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
253,100528 ± 0,00044 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

Kütle numarası254
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
254,100055 ± 0,000304 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,9 ± 1 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

Kütle numarası255
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
255,101267 ± 0,000194 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,63 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

Kütle numarası256
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
256,101151464 ± 0,00001916 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,6 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

Kütle numarası257
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
257,102916796 ± 0,000011612 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

Kütle numarası258
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
258,103429895 ± 0,000017288 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,5 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

Kütle numarası259
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
259,105601 ± 0,000078 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,63 ± 0,26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

Kütle numarası260
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
260,10644 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

Kütle numarası261
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
261,108769591 ± 0,000070492 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

Kütle numarası262
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
262,109923 ± 0,00024 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
250 ± 100 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

Kütle numarası263
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
263,112461 ± 0,000164 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

Kütle numarası264
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
264,113876 ± 0,000387 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)

265Rf

Kütle numarası265
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
265,116683 ± 0,000387 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,6 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

Kütle numarası266
nötron numarası162
Bağıl atom kütlesi
266,118236 ± 0,000443 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

Kütle numarası267
nötron numarası163
Bağıl atom kütlesi
267,121787 ± 0,000617 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 1,5 h
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

Kütle numarası268
nötron numarası164
Bağıl atom kütlesi
268,123968 ± 0,000711 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

tarih

kâşifi ya da mucidiA. Ghiorso, et al
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1969
köken bilimiNamed in honor of Ernest Rutherford
telaffuzuruth-er-FORD-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants