Rutherfordi

Rutherfordi (Rf)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 104, một nguyên tố rất không ổn định được tạo ra bởi va chạm nguyên tử năng lượng cao.
Số nguyên tử104
Nguyên tử khối267
số khối253
Nhóm4
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton104 p+
Nơ tron149 n0
Electrons104 e-
Animated Mô hình Bohr of Rf (Rutherfordi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
23,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Rf (Rutherfordi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Mô hình Bohr: Rf (Rutherfordi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d2 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Rf (Rutherfordi)
Orbital Diagram of Rf (Rutherfordi)
trạng thái oxy hóa4
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử3F2
space group ()

Đồng vị của Rutherfordi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền16
Radioactive Isotopes16

253Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,100528 ± 0,00044 Da
số khối253
g-factor
chu kỳ bán rã
13 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity

253Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

254Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,100055 ± 0,000304 Da
số khối254
g-factor
0
chu kỳ bán rã
22,9 ± 1 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

254Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,101267 ± 0,000194 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
1,63 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

255Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,101151464 ± 0,00001916 Da
số khối256
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,6 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

256Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,102916796 ± 0,000011612 Da
số khối257
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

257Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,103429895 ± 0,000017288 Da
số khối258
g-factor
0
chu kỳ bán rã
12,5 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

258Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,105601 ± 0,000078 Da
số khối259
g-factor
chu kỳ bán rã
2,63 ± 0,26 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

259Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,10644 ± 0,000215 Da
số khối260
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

260Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,108769591 ± 0,000070492 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
2,1 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

261Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,109923 ± 0,00024 Da
số khối262
g-factor
0
chu kỳ bán rã
250 ± 100 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

262Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,112461 ± 0,000164 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
11 ± 3 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity

263Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

264Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,113876 ± 0,000387 Da
số khối264
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

264Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

265Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,116683 ± 0,000387 Da
số khối265
g-factor
chu kỳ bán rã
1,6 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

265Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

266Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,118236 ± 0,000443 Da
số khối266
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

266Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

267Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,121787 ± 0,000617 Da
số khối267
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 1,5 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

267Rf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,123968 ± 0,000711 Da
số khối268
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

268Rf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 104 Rutherfordium

lịch sử

được phát hiện bởiA. Ghiorso, et al
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1969
từ nguyên họcNamed in honor of Ernest Rutherford
cách phát âmruth-er-FORD-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants