Ροδιο

Ροδιο (Rh)

Χημικό στοιχείο που πήρε το όνομα του από το τριαντάφυλλο (ρόδο)
Ατομικός Αριθμός45
Ατομικό βάρος102.9055
Μαζικός αριθμός103
Ομάδα9
Περίοδος5
Τομέαςd
πρωτόνιο45 p+
νετρόνιο58 n0
ηλεκτρόνιο45 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rh (Ροδιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Van der Waals radius
210 pm
πυκνότητα
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ροδιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
768 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Rh (Ροδιο)
ενθαλπία εξάτμισης
494 kJ/mol
enthalpy of fusion
21,8 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
556 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 16, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Rh (Ροδιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Rh (Ροδιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rh (Ροδιο)
Orbital Diagram of Rh (Ροδιο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.968,15 K
Σημείο τήξης
2.236,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,000008 1/K
molar heat capacity
24,98 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,243 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
23 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000004300000000003 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
6 MPa
Συμπιεστότητα
380 GPa
shear modulus
150 GPa
Young's modulus
275 GPa
Poisson's ratio
0,26
ταχύτητα του ήχου
4.700 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0,063
Κβαντικός αριθμός4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes1

88Rh

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29 ± 3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,47 ± 0,22 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,61 ± 0,08 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,9 ± 1,6 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
70,6 ± 0,6 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,02 ± 0,1 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,9 ± 0,1 m
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,7 ± 0,6 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,72 ± 0,12 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,1 ± 0,2 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,8 ± 0,1 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,07 ± 0,05 y
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

102Rh

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
207 ± 1,5 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

104Rh

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,3 ± 0,4 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,341 ± 0,019 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1945
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

106Rh

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,07 ± 0,35 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

107Rh

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,7 ± 0,4 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

108Rh

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,8 ± 0,5 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

109Rh

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80,8 ± 0,7 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

110Rh

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,35 ± 0,12 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

111Rh

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11 ± 1 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

112Rh

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,4 ± 0,4 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

113Rh

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,8 ± 0,12 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

114Rh

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,85 ± 0,05 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

115Rh

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,03 ± 3 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
685 ± 39 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
421 ± 30 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
282 ± 9 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
190 ± 6 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
129,6 ± 4,2 ms
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
74 ± 4 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
51 ± 6 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

Μαζικός αριθμός123
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42 ± 4 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

Μαζικός αριθμός124
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 2 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

Μαζικός αριθμός125
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26,5 ± 2 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

Μαζικός αριθμός126
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19 ± 3 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

Μαζικός αριθμός127
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28 ± 14 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

Μαζικός αριθμός128
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόWilliam Wollaston
μέρος ανακάλυψηςEngland
ημερομηνία ανακάλυψης1803
ΕτυμολογίαGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,001 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000018 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605