רודיום

רודיום (Rh)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 45
מספר אטומי45
מסה אטומי102.9055
מספר מסה103
קבוצה9
מחזור5
חסוםd
פרוטון45 p+
נייטרון58 n0
אלקטרון45 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Rh (רודיום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
135 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
125 pm
Metallic Radius
125 pm
רדיוס יוני
66.5 pm
Crystal Radius
80.5 pm
רדיוס ואן דר ואלס
210 pm
צפיפות
12.4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: רודיום0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmרדיוס אטומירדיוס קוולנטיMetallic Radiusרדיוס ואן דר ואלס

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
768 kJ/mol
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Rh (רודיום)
אנתלפיית אידוי
494 kJ/mol
enthalpy of fusion
21.8 kJ/mol
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
556 kJ/mol
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 16, 1
מודל האטום של בוהר: Rh (רודיום)
אלקטרון ערכיות1
מבנה לואיס: Rh (רודיום)
מבנה אלקטרונים[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced מודל האטום של בוהר of Rh (רודיום)
Orbital Diagram of Rh (רודיום)
דרגת חמצון-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
אלקטרושליליות
2.28
Electrophilicity Index
1.4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
3,968.15 K
נקודת התכה
2,236.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
כסף
appearancesilvery white metallic
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
0.000008 1/K
קיבול חום מולרי
24.98 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
23 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.00000004300000000003 m Ω
מוליכות-על
מגנטיות
typeparamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
0.0000000136 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
0.0000000014 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
0.0001693
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישיממורכז פאה קובי (FCC)
פרמטר סריג
3.8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
תכונה מכנית של חומר
קשיות
6 MPa
מודול הנפח
380 GPa
מודול הגזירה
150 GPa
מודול יאנג
275 GPa
מקדם פואסון
0.26
מהירות הקול
4,700 מ'/ש'
מיון
קטגוריהמתכות מעבר, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
סיווג גולדשמידטsiderophile

other

Gas Basicity
745.4 kJ/mol
פולריזביליות
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
145
Neutron Mass Absorption
0.063
מספר קוונטי4F9/2
חבורת סימטריות מרחבית225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

איזוטופים יציבים1
איזוטופים לא יציבים40
Natural Isotopes1

88Rh

מספר מסה88
מספר הנייטרונים43
משקל אטומי
87.960429 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

מספר מסה89
מספר הנייטרונים44
משקל אטומי
88.950992 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

מספר מסה90
מספר הנייטרונים45
משקל אטומי
89.944569 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
29 ± 3 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

מספר מסה91
מספר הנייטרונים46
משקל אטומי
90.937123 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.47 ± 0.22 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

מספר מסה92
מספר הנייטרונים47
משקל אטומי
91.932367692 ± 0.0000047 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.61 ± 0.08 s
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

מספר מסה93
מספר הנייטרונים48
משקל אטומי
92.925912778 ± 0.000002821 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
13.9 ± 1.6 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

מספר מסה94
מספר הנייטרונים49
משקל אטומי
93.92173045 ± 0.000003627 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
70.6 ± 0.6 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1979
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

מספר מסה95
מספר הנייטרונים50
משקל אטומי
94.915897893 ± 0.000004171 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.02 ± 0.1 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

מספר מסה96
מספר הנייטרונים51
משקל אטומי
95.914451705 ± 0.000010737 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
9.9 ± 0.1 m
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

מספר מסה97
מספר הנייטרונים52
משקל אטומי
96.911327872 ± 0.000038071 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
30.7 ± 0.6 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1955
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

מספר מסה98
מספר הנייטרונים53
משקל אטומי
97.910707734 ± 0.000012782 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
8.72 ± 0.12 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1955
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

מספר מסה99
מספר הנייטרונים54
משקל אטומי
98.908121241 ± 0.000020881 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
16.1 ± 0.2 d
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

מספר מסה100
מספר הנייטרונים55
משקל אטומי
99.908114147 ± 0.000019458 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
20.8 ± 0.1 h
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1948
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

מספר מסה101
מספר הנייטרונים56
משקל אטומי
100.906158903 ± 0.00000627 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.07 ± 0.05 y
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1948
זוגיות-

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%

102Rh

מספר מסה102
מספר הנייטרונים57
משקל אטומי
101.906834282 ± 0.00000688 Da
g-factor
0.25 ± 0.2
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
207 ± 1.5 d
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1941
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

מספר מסה103
מספר הנייטרונים58
משקל אטומי
102.905494081 ± 0.00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
רדיואקטיביותאיזוטופ יציב
מחצית חייםNot Radioactive ☢️
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1934
זוגיות-

104Rh

מספר מסה104
מספר הנייטרונים59
משקל אטומי
103.906645309 ± 0.000002471 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
42.3 ± 0.4 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1939
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

מספר מסה105
מספר הנייטרונים60
משקל אטומי
104.905687787 ± 0.000002685 Da
g-factor
1.26 ± 0.014285714285714
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
35.341 ± 0.019 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1945
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

106Rh

מספר מסה106
מספר הנייטרונים61
משקל אטומי
105.907285879 ± 0.000005786 Da
g-factor
2.55 ± 0.03
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
30.07 ± 0.35 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

107Rh

מספר מסה107
מספר הנייטרונים62
משקל אטומי
106.906747975 ± 0.000012937 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
21.7 ± 0.4 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

108Rh

מספר מסה108
מספר הנייטרונים63
משקל אטומי
107.908715304 ± 0.000015026 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
16.8 ± 0.5 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1955
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

109Rh

מספר מסה109
מספר הנייטרונים64
משקל אטומי
108.908749555 ± 0.000004336 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
80.8 ± 0.7 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1972
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

110Rh

מספר מסה110
מספר הנייטרונים65
משקל אטומי
109.911079745 ± 0.000019114 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.35 ± 0.12 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1963
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

111Rh

מספר מסה111
מספר הנייטרונים66
משקל אטומי
110.911643164 ± 0.000007356 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
11 ± 1 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

112Rh

מספר מסה112
מספר הנייטרונים67
משקל אטומי
111.914405199 ± 0.000047327 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.4 ± 0.4 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1972
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

113Rh

מספר מסה113
מספר הנייטרונים68
משקל אטומי
112.915440212 ± 0.000007656 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.8 ± 0.12 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

114Rh

מספר מסה114
מספר הנייטרונים69
משקל אטומי
113.91872168 ± 0.000076824 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.85 ± 0.05 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1988
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

115Rh

מספר מסה115
מספר הנייטרונים70
משקל אטומי
114.920311649 ± 0.000007857 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.03 ± 3 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1988
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

מספר מסה116
מספר הנייטרונים71
משקל אטומי
115.92406206 ± 0.000079261 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
685 ± 39 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

מספר מסה117
מספר הנייטרונים72
משקל אטומי
116.926036291 ± 0.000009548 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
421 ± 30 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1991
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

מספר מסה118
מספר הנייטרונים73
משקל אטומי
117.930341116 ± 0.000026018 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
282 ± 9 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

מספר מסה119
מספר הנייטרונים74
משקל אטומי
118.932556951 ± 0.00001 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
190 ± 6 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

מספר מסה120
מספר הנייטרונים75
משקל אטומי
119.937069 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
129.6 ± 4.2 ms
ספין8
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

מספר מסה121
מספר הנייטרונים76
משקל אטומי
120.939613 ± 0.000665 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
74 ± 4 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

מספר מסה122
מספר הנייטרונים77
משקל אטומי
121.944305 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
51 ± 6 ms
ספין7
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1997
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

מספר מסה123
מספר הנייטרונים78
משקל אטומי
122.947192 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
42 ± 4 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

מספר מסה124
מספר הנייטרונים79
משקל אטומי
123.952002 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
30 ± 2 ms
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

מספר מסה125
מספר הנייטרונים80
משקל אטומי
124.955094 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
26.5 ± 2 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

מספר מסה126
מספר הנייטרונים81
משקל אטומי
125.960064 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
19 ± 3 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

מספר מסה127
מספר הנייטרונים82
משקל אטומי
126.963789 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
28 ± 14 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2015
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

מספר מסה128
מספר הנייטרונים83
משקל אטומי
127.970649 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

היסטוריה

מגלה או ממציאWilliam Wollaston
מקום גילויEngland
תאריך גילוי או המצאה1803
אטימולוגיהGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
הגייהRO-di-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
0.001 mg/kg
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
natural abundance (מטאורואיד)
0.000018 %
natural abundance (השמש)
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605