როდიუმი

როდიუმი (Rh)

chemical element with symbol Rh and atomic number 45
Atomic Number45
Atomic Weight102.9055
mass number103
Group9
Period5
Blockd
პროტონი45 p+
ნეიტრონი58 n0
ელექტრონი45 e-
Animated ბორის მოდელი of Rh (როდიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
135 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
125 pm
Metallic Radius
125 pm
იონური რადიუსი
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Van der Waals radius
210 pm
density
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: როდიუმი0153045607590105120135150165180195210pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
768 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Rh (როდიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
494 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
21,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
556 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 16, 1
ბორის მოდელი: Rh (როდიუმი)
valence electron1
Lewis structure: Rh (როდიუმი)
electron configuration[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced ბორის მოდელი of Rh (როდიუმი)
Orbital Diagram of Rh (როდიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ელექტროუარყოფითობა
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 968,15 K
Melting Point
2 236,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,000008 1/K
molar heat capacity
24,98 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,243 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
23 MS/m
electrical resistivity
0,00000004300000000003 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,0000000014 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
6 MPa
bulk modulus
380 GPa
shear modulus
150 GPa
Young's modulus
275 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,26
speed of sound
4 700 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0,063
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes1

88Rh

mass number88
neutron number43
relative atomic mass
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

mass number89
neutron number44
relative atomic mass
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

mass number90
neutron number45
relative atomic mass
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29 ± 3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

mass number91
neutron number46
relative atomic mass
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,47 ± 0,22 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

mass number92
neutron number47
relative atomic mass
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,61 ± 0,08 s
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

mass number93
neutron number48
relative atomic mass
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,9 ± 1,6 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

mass number94
neutron number49
relative atomic mass
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
70,6 ± 0,6 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

mass number95
neutron number50
relative atomic mass
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,02 ± 0,1 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

mass number96
neutron number51
relative atomic mass
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,9 ± 0,1 m
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

mass number97
neutron number52
relative atomic mass
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,7 ± 0,6 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

mass number98
neutron number53
relative atomic mass
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,72 ± 0,12 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

mass number99
neutron number54
relative atomic mass
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,1 ± 0,2 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

mass number100
neutron number55
relative atomic mass
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20,8 ± 0,1 h
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

mass number101
neutron number56
relative atomic mass
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,07 ± 0,05 y
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

102Rh

mass number102
neutron number57
relative atomic mass
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
207 ± 1,5 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1941
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

mass number103
neutron number58
relative atomic mass
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

104Rh

mass number104
neutron number59
relative atomic mass
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42,3 ± 0,4 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

mass number105
neutron number60
relative atomic mass
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,341 ± 0,019 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

106Rh

mass number106
neutron number61
relative atomic mass
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,07 ± 0,35 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

107Rh

mass number107
neutron number62
relative atomic mass
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,7 ± 0,4 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

108Rh

mass number108
neutron number63
relative atomic mass
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,8 ± 0,5 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

109Rh

mass number109
neutron number64
relative atomic mass
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
80,8 ± 0,7 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

110Rh

mass number110
neutron number65
relative atomic mass
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,35 ± 0,12 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

111Rh

mass number111
neutron number66
relative atomic mass
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11 ± 1 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

112Rh

mass number112
neutron number67
relative atomic mass
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,4 ± 0,4 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

113Rh

mass number113
neutron number68
relative atomic mass
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,8 ± 0,12 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

114Rh

mass number114
neutron number69
relative atomic mass
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,85 ± 0,05 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1988
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

115Rh

mass number115
neutron number70
relative atomic mass
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,03 ± 3 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1988
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

mass number116
neutron number71
relative atomic mass
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
685 ± 39 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

mass number117
neutron number72
relative atomic mass
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
421 ± 30 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1991
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

mass number118
neutron number73
relative atomic mass
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
282 ± 9 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

mass number119
neutron number74
relative atomic mass
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
190 ± 6 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

mass number120
neutron number75
relative atomic mass
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
129,6 ± 4,2 ms
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

mass number121
neutron number76
relative atomic mass
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
74 ± 4 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

mass number122
neutron number77
relative atomic mass
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
51 ± 6 ms
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

mass number123
neutron number78
relative atomic mass
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42 ± 4 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

mass number124
neutron number79
relative atomic mass
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30 ± 2 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

mass number125
neutron number80
relative atomic mass
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,5 ± 2 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

mass number126
neutron number81
relative atomic mass
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19 ± 3 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

mass number127
neutron number82
relative atomic mass
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28 ± 14 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2015
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

mass number128
neutron number83
relative atomic mass
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

ისტორია

აღმომჩენიWilliam Wollaston
location of discoveryEngland
აღმოჩენის თარიღი1803
ეტიმოლოგიაGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,001 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000018 %
natural abundance (მზე)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605