Rod

Rod (Rh)

45. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa45
Masa atomowa102.9055
liczba masowa103
Grupa9
Okres5
Blokd
proton45 p+
neutron58 n0
elektron45 e-
Animated Model atomu Bohra of Rh (Rod)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
125 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
promień van der Waalsa
210 pm
gęstość
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rod0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
768 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Rh (Rod)
ciepło parowania
494 kJ/mol
ciepło topnienia
21,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
556 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 16, 1
Model atomu Bohra: Rh (Rod)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Rh (Rod)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Rh (Rod)
Orbital Diagram of Rh (Rod)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 968,15 K
Temperatura topnienia
2 236,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000008 1/K
molar heat capacity
24,98 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,243 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
23 MS/m
rezystywność
0,00000004300000000003 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
380 GPa
moduł Kirchhoffa
150 GPa
moduł Younga
275 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
4 700 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
Polaryzowalność
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
145
Neutron Mass Absorption
0,063
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes1

88Rh

liczba masowa88
liczba neutronów43
względna masa atomowa
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

liczba masowa89
liczba neutronów44
względna masa atomowa
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

liczba masowa90
liczba neutronów45
względna masa atomowa
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

liczba masowa91
liczba neutronów46
względna masa atomowa
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,47 ± 0,22 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

liczba masowa92
liczba neutronów47
względna masa atomowa
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,61 ± 0,08 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

liczba masowa93
liczba neutronów48
względna masa atomowa
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,9 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

liczba masowa94
liczba neutronów49
względna masa atomowa
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,6 ± 0,6 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

liczba masowa95
liczba neutronów50
względna masa atomowa
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,02 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

liczba masowa96
liczba neutronów51
względna masa atomowa
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

liczba masowa97
liczba neutronów52
względna masa atomowa
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,7 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

liczba masowa98
liczba neutronów53
względna masa atomowa
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,72 ± 0,12 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

liczba masowa99
liczba neutronów54
względna masa atomowa
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,1 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

liczba masowa100
liczba neutronów55
względna masa atomowa
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,8 ± 0,1 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

liczba masowa101
liczba neutronów56
względna masa atomowa
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,07 ± 0,05 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

102Rh

liczba masowa102
liczba neutronów57
względna masa atomowa
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
207 ± 1,5 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

liczba masowa103
liczba neutronów58
względna masa atomowa
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

104Rh

liczba masowa104
liczba neutronów59
względna masa atomowa
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,3 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

liczba masowa105
liczba neutronów60
względna masa atomowa
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,341 ± 0,019 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Rh

liczba masowa106
liczba neutronów61
względna masa atomowa
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,07 ± 0,35 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Rh

liczba masowa107
liczba neutronów62
względna masa atomowa
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,7 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Rh

liczba masowa108
liczba neutronów63
względna masa atomowa
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

109Rh

liczba masowa109
liczba neutronów64
względna masa atomowa
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80,8 ± 0,7 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

110Rh

liczba masowa110
liczba neutronów65
względna masa atomowa
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,35 ± 0,12 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

111Rh

liczba masowa111
liczba neutronów66
względna masa atomowa
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Rh

liczba masowa112
liczba neutronów67
względna masa atomowa
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Rh

liczba masowa113
liczba neutronów68
względna masa atomowa
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,8 ± 0,12 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Rh

liczba masowa114
liczba neutronów69
względna masa atomowa
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,05 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

115Rh

liczba masowa115
liczba neutronów70
względna masa atomowa
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,03 ± 3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

liczba masowa116
liczba neutronów71
względna masa atomowa
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
685 ± 39 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

liczba masowa117
liczba neutronów72
względna masa atomowa
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
421 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

liczba masowa118
liczba neutronów73
względna masa atomowa
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
282 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

liczba masowa119
liczba neutronów74
względna masa atomowa
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
190 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

liczba masowa120
liczba neutronów75
względna masa atomowa
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
129,6 ± 4,2 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

liczba masowa121
liczba neutronów76
względna masa atomowa
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
74 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

liczba masowa122
liczba neutronów77
względna masa atomowa
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51 ± 6 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

liczba masowa123
liczba neutronów78
względna masa atomowa
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

liczba masowa124
liczba neutronów79
względna masa atomowa
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

liczba masowa125
liczba neutronów80
względna masa atomowa
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,5 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

liczba masowa126
liczba neutronów81
względna masa atomowa
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

liczba masowa127
liczba neutronów82
względna masa atomowa
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28 ± 14 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

liczba masowa128
liczba neutronów83
względna masa atomowa
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

historia

odkrywca lub wynalazcaWilliam Wollaston
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1803
etymologiaGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
wymowaRO-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000018 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605