Rod

Rod (Rh)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa45
Masa atomowa102.9055
liczba masowa103
Grupa9
Okres5
Blokd
Protony45 p+
Neutrony58 n0
Elektrony45 e-
Animated Model atomu Bohra of Rh (Rod)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
125 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
promień van der Waalsa
210 pm
gęstość
12,4 g/cm³
energia
proton affinity
768 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Rh (Rod)
ciepło parowania
494 kJ/mol
ciepło topnienia
21,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
556 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 16, 1
Model atomu Bohra: Rh (Rod)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d8 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Rh (Rod)
Orbital Diagram of Rh (Rod)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
2.28
Electrophilicity
1,4609827901817496 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 968,15 K
Temperatura topnienia
2 236,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000008 1/K
molar heat capacity
24,98 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,243 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
23 MS/m
rezystywność
0,00000004300000000003 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
380 GPa
moduł Kirchhoffa
150 GPa
moduł Younga
275 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
4 700 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
745,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
145
Neutron Mass Absorption
0,063
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes39

88Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,960429 ± 0,000429 Da
liczba masowa88
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

88Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

89Rh

abundancja naturalna
względna masa atomowa
88,950992 ± 0,000387 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

89Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

90Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,944569 ± 0,000215 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
29 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

90Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,937123 ± 0,00032 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,47 ± 0,22 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

91Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,932367692 ± 0,0000047 Da
liczba masowa92
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,61 ± 0,08 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

92Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,925912778 ± 0,000002821 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,9 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

93Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,92173045 ± 0,000003627 Da
liczba masowa94
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70,6 ± 0,6 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

94Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,915897893 ± 0,000004171 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,02 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

95Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,914451705 ± 0,000010737 Da
liczba masowa96
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

96Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,911327872 ± 0,000038071 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30,7 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

97Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,910707734 ± 0,000012782 Da
liczba masowa98
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,72 ± 0,12 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

98Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,908121241 ± 0,000020881 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,1 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

99Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,908114147 ± 0,000019458 Da
liczba masowa100
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,8 ± 0,1 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

100Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,906158903 ± 0,00000627 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,07 ± 0,05 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

101Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

102Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,906834282 ± 0,00000688 Da
liczba masowa102
g-factor
0,25 ± 0,2
czas połowicznego rozpadu
207 ± 1,5 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1941
parzystość-

102Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
102,905494081 ± 0,00000247 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

104Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,906645309 ± 0,000002471 Da
liczba masowa104
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42,3 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

104Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,905687787 ± 0,000002685 Da
liczba masowa105
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
czas połowicznego rozpadu
35,341 ± 0,019 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość+

105Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,907285879 ± 0,000005786 Da
liczba masowa106
g-factor
2,55 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
30,07 ± 0,35 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

106Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,906747975 ± 0,000012937 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,7 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

107Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,908715304 ± 0,000015026 Da
liczba masowa108
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

108Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

109Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,908749555 ± 0,000004336 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80,8 ± 0,7 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

109Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

110Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,911079745 ± 0,000019114 Da
liczba masowa110
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,35 ± 0,12 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

110Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

111Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,911643164 ± 0,000007356 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

111Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,914405199 ± 0,000047327 Da
liczba masowa112
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

112Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,915440212 ± 0,000007656 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,8 ± 0,12 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

113Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,91872168 ± 0,000076824 Da
liczba masowa114
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,05 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

114Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

115Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,920311649 ± 0,000007857 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,03 ± 3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

115Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,92406206 ± 0,000079261 Da
liczba masowa116
g-factor
czas połowicznego rozpadu
685 ± 39 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

116Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,926036291 ± 0,000009548 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
421 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

117Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,930341116 ± 0,000026018 Da
liczba masowa118
g-factor
czas połowicznego rozpadu
282 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

118Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,932556951 ± 0,00001 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
190 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

119Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,937069 ± 0,000215 Da
liczba masowa120
g-factor
czas połowicznego rozpadu
129,6 ± 4,2 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

120Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)%

121Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,939613 ± 0,000665 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
74 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

121Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,944305 ± 0,000322 Da
liczba masowa122
g-factor
czas połowicznego rozpadu
51 ± 6 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

122Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)%

123Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,947192 ± 0,000429 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

123Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)%

124Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,952002 ± 0,000429 Da
liczba masowa124
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

124Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)%

125Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,955094 ± 0,000537 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,5 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

125Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

126Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,960064 ± 0,000537 Da
liczba masowa126
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

126Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

127Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,963789 ± 0,000644 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28 ± 14 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

127Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

128Rh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,970649 ± 0,000322 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

128Rh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Rhodium powder pressed melted

historia

odkrywca lub wynalazcaWilliam Wollaston
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1803
etymologiaGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
wymowaRO-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000018 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605