Ródium

Ródium (Rh)

chemický prvok s protónovým číslom 45
Protónové číslo45
Atómová hmotnosť102.9055
Nukleónové číslo103
Skupina9
Perióda5
Orbitáld
protón45 p+
Neutrón58 n0
elektrón45 e-
Animated Bohrov model atómu of Rh (Ródium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
125 pm
Metallic Radius
125 pm
iónový polomer
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Van der Waalsov polomer
210 pm
density
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ródium0153045607590105120135150165180195210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
768 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Rh (Ródium)
Merné skupenské teplo varu
494 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
21,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
556 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 16, 1
Bohrov model atómu: Rh (Ródium)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Rh (Ródium)
electron configuration[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Bohrov model atómu of Rh (Ródium)
Orbital Diagram of Rh (Ródium)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 968,15 K
Teplota topenia
2 236,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,000008 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,98 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,243 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
23 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000004300000000003 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6 MPa
bulk modulus
380 GPa
shear modulus
150 GPa
Youngov modul
275 GPa
Poissonova konštanta
0,26
rýchlosť zvuku
4 700 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0,063
Kvantové číslo4F9/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes1

88Rh

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,47 ± 0,22 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,61 ± 0,08 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,9 ± 1,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,6 ± 0,6 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,02 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,9 ± 0,1 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,7 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,72 ± 0,12 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,1 ± 0,2 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,8 ± 0,1 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,07 ± 0,05 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

102Rh

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
207 ± 1,5 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity-

104Rh

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,3 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,341 ± 0,019 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Rh

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,07 ± 0,35 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Rh

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,7 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Rh

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,8 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Rh

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80,8 ± 0,7 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Rh

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,35 ± 0,12 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

111Rh

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Rh

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,4 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Rh

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,8 ± 0,12 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Rh

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,85 ± 0,05 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Rh

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,03 ± 3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
685 ± 39 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
421 ± 30 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
282 ± 9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
190 ± 6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
129,6 ± 4,2 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
74 ± 4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51 ± 6 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42 ± 4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,5 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19 ± 3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28 ± 14 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaWilliam Wollaston
miesto nálezuEngland
dátum objavu1803
etymológiaGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,001 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Slnko)
0,0000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605