Rodij

Rodij (Rh)

chemical element with symbol Rh and atomic number 45
Vrstno število45
Atomska teža102.9055
Masno število103
Skupina9
Perioda5
Blokd
proton45 p+
nevtron58 n0
elektron45 e-
Animated Bohrov model atoma of Rh (Rodij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
135 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
125 pm
Metallic Radius
125 pm
Ionski polmer
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Van der Waalsov polmer
210 pm
density
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rodij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
768 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Rh (Rodij)
Izparilna toplota
494 kJ/mol
talilna toplota
21,8 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
556 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 16, 1
Bohrov model atoma: Rh (Rodij)
valence electron1
Lewis structure: Rh (Rodij)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Bohrov model atoma of Rh (Rodij)
Orbital Diagram of Rh (Rodij)
Oksidacijsko stanje-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativnost
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
3.968,15 K
Tališče
2.236,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery white metallic
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,000008 1/K
molar heat capacity
24,98 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,243 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
23 MS/m
Specifična upornost
0,00000004300000000003 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,0000000014 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
6 MPa
Stisljivostni modul
380 GPa
Strižni modul
150 GPa
Young's modulus
275 GPa
Poissonovo število
0,26
hitrost zvoka
4.700 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsiderophile

other

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
Polarizabilnost
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0,063
Kvantno število4F9/2
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes1

88Rh

Masno število88
nevtronsko število43
relative atomic mass
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

Masno število89
nevtronsko število44
relative atomic mass
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

Masno število90
nevtronsko število45
relative atomic mass
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

Masno število91
nevtronsko število46
relative atomic mass
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,47 ± 0,22 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

Masno število92
nevtronsko število47
relative atomic mass
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,61 ± 0,08 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

Masno število93
nevtronsko število48
relative atomic mass
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,9 ± 1,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

Masno število94
nevtronsko število49
relative atomic mass
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
70,6 ± 0,6 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

Masno število95
nevtronsko število50
relative atomic mass
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,02 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

Masno število96
nevtronsko število51
relative atomic mass
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,9 ± 0,1 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

Masno število97
nevtronsko število52
relative atomic mass
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,7 ± 0,6 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

Masno število98
nevtronsko število53
relative atomic mass
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,72 ± 0,12 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

Masno število99
nevtronsko število54
relative atomic mass
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,1 ± 0,2 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

Masno število100
nevtronsko število55
relative atomic mass
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,8 ± 0,1 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

Masno število101
nevtronsko število56
relative atomic mass
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,07 ± 0,05 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

102Rh

Masno število102
nevtronsko število57
relative atomic mass
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
207 ± 1,5 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1941
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

Masno število103
nevtronsko število58
relative atomic mass
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost-

104Rh

Masno število104
nevtronsko število59
relative atomic mass
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,3 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

Masno število105
nevtronsko število60
relative atomic mass
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35,341 ± 0,019 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1945
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

106Rh

Masno število106
nevtronsko število61
relative atomic mass
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,07 ± 0,35 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

107Rh

Masno število107
nevtronsko število62
relative atomic mass
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,7 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

108Rh

Masno število108
nevtronsko število63
relative atomic mass
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,8 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

109Rh

Masno število109
nevtronsko število64
relative atomic mass
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
80,8 ± 0,7 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

110Rh

Masno število110
nevtronsko število65
relative atomic mass
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,35 ± 0,12 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

111Rh

Masno število111
nevtronsko število66
relative atomic mass
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11 ± 1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

112Rh

Masno število112
nevtronsko število67
relative atomic mass
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,4 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

113Rh

Masno število113
nevtronsko število68
relative atomic mass
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,8 ± 0,12 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

114Rh

Masno število114
nevtronsko število69
relative atomic mass
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,85 ± 0,05 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1988
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

115Rh

Masno število115
nevtronsko število70
relative atomic mass
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,03 ± 3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1988
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

Masno število116
nevtronsko število71
relative atomic mass
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
685 ± 39 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

Masno število117
nevtronsko število72
relative atomic mass
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
421 ± 30 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

Masno število118
nevtronsko število73
relative atomic mass
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
282 ± 9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

Masno število119
nevtronsko število74
relative atomic mass
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
190 ± 6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

Masno število120
nevtronsko število75
relative atomic mass
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
129,6 ± 4,2 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

Masno število121
nevtronsko število76
relative atomic mass
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
74 ± 4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

Masno število122
nevtronsko število77
relative atomic mass
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
51 ± 6 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

Masno število123
nevtronsko število78
relative atomic mass
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42 ± 4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

Masno število124
nevtronsko število79
relative atomic mass
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

Masno število125
nevtronsko število80
relative atomic mass
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26,5 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

Masno število126
nevtronsko število81
relative atomic mass
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19 ± 3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

Masno število127
nevtronsko število82
relative atomic mass
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28 ± 14 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

Masno število128
nevtronsko število83
relative atomic mass
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

zgodovina

odkritelj ali izumiteljWilliam Wollaston
nahajališčeEngland
datum odkritja1803
etimologijaGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,001 mg/kg
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Sonce)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605