Родијум

Родијум (Rh)

chemical element with symbol Rh and atomic number 45
Атомски број45
Атомска маса102.9055
Масени број103
Група9
Периода5
Блокd
протон45 p+
неутрон58 n0
електрон45 e-
Animated Боров модел атома of Rh (Родијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Ван дер Валсов радијус
210 pm
густина
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Родијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
768 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Rh (Родијум)
Топлота испаравања
494 kJ/mol
топлота топљења
21,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
556 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 16, 1
Боров модел атома: Rh (Родијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Rh (Родијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Боров модел атома of Rh (Родијум)
Orbital Diagram of Rh (Родијум)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.968,15 K
Температура топљења
2.236,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,000008 1/K
molar heat capacity
24,98 J/(mol K)
Специфична топлота
0,243 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
23 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000004300000000003 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6 MPa
модул стишљивости
380 GPa
shear modulus
150 GPa
Јангов модул
275 GPa
Пуасонов однос
0,26
брзина звука
4.700 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
145
Neutron Mass Absorption
0,063
квантни број4F9/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes1

88Rh

Масени број88
неутронски број43
атомска тежина
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

Масени број89
неутронски број44
атомска тежина
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

Масени број90
неутронски број45
атомска тежина
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

Масени број91
неутронски број46
атомска тежина
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,47 ± 0,22 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

Масени број92
неутронски број47
атомска тежина
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,61 ± 0,08 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

Масени број93
неутронски број48
атомска тежина
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,9 ± 1,6 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

Масени број94
неутронски број49
атомска тежина
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70,6 ± 0,6 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

Масени број95
неутронски број50
атомска тежина
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,02 ± 0,1 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

Масени број96
неутронски број51
атомска тежина
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,9 ± 0,1 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

Масени број97
неутронски број52
атомска тежина
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,7 ± 0,6 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

Масени број98
неутронски број53
атомска тежина
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,72 ± 0,12 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

Масени број99
неутронски број54
атомска тежина
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,1 ± 0,2 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

Масени број100
неутронски број55
атомска тежина
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,8 ± 0,1 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

Масени број101
неутронски број56
атомска тежина
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,07 ± 0,05 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

102Rh

Масени број102
неутронски број57
атомска тежина
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
207 ± 1,5 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

Масени број103
неутронски број58
атомска тежина
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity-

104Rh

Масени број104
неутронски број59
атомска тежина
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,3 ± 0,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

Масени број105
неутронски број60
атомска тежина
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,341 ± 0,019 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

106Rh

Масени број106
неутронски број61
атомска тежина
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,07 ± 0,35 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

107Rh

Масени број107
неутронски број62
атомска тежина
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,7 ± 0,4 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

108Rh

Масени број108
неутронски број63
атомска тежина
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,8 ± 0,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

109Rh

Масени број109
неутронски број64
атомска тежина
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80,8 ± 0,7 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

110Rh

Масени број110
неутронски број65
атомска тежина
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,35 ± 0,12 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

111Rh

Масени број111
неутронски број66
атомска тежина
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

112Rh

Масени број112
неутронски број67
атомска тежина
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,4 ± 0,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

113Rh

Масени број113
неутронски број68
атомска тежина
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,8 ± 0,12 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

114Rh

Масени број114
неутронски број69
атомска тежина
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,85 ± 0,05 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

115Rh

Масени број115
неутронски број70
атомска тежина
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,03 ± 3 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

Масени број116
неутронски број71
атомска тежина
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
685 ± 39 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

Масени број117
неутронски број72
атомска тежина
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
421 ± 30 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

Масени број118
неутронски број73
атомска тежина
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
282 ± 9 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

Масени број119
неутронски број74
атомска тежина
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
190 ± 6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

Масени број120
неутронски број75
атомска тежина
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
129,6 ± 4,2 ms
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

Масени број121
неутронски број76
атомска тежина
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
74 ± 4 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

Масени број122
неутронски број77
атомска тежина
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51 ± 6 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

Масени број123
неутронски број78
атомска тежина
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42 ± 4 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

Масени број124
неутронски број79
атомска тежина
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 2 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

Масени број125
неутронски број80
атомска тежина
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,5 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

Масени број126
неутронски број81
атомска тежина
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19 ± 3 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

Масени број127
неутронски број82
атомска тежина
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28 ± 14 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

Масени број128
неутронски број83
атомска тежина
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

историја

откриоWilliam Wollaston
место открићаEngland
датум открића1803
етимологијаGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
изговорRO-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,001 mg/kg
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000018 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000002 %
Заступљеност у Космосу
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605